Akcje „Szkół dla Nadziei”


Akcje „Szkół dla Nadziei”

Chcemy zachęcić dzieci i młodzież z dolnośląskich szkół oraz przedszkoli do zaangażowania w pomoc małym podopiecznym Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. Naszą ideą jest stworzenie sieci placówek, którym będziemy przyznawać tytuły „RATOWNIKÓW NADZIEI”.

W kategorii szkół jest sześć obszarów działań, do których zapraszamy. Za każdą z aktywności, w którą włączy się szkoła, zostanie przyznane jedno „KOŁO RATUNKOWE”. Koła te, podobnie jak gwiazdki w przypadku hoteli, będą świadczyć o poziomie zaangażowania w naszą akcję. W akcji ,,Przedszkolaki dla nadziei” wyłączyliśmy kategorię WOLONTARIAT.

1. PIKNIKI, KIERMASZE I AKCJE CHARYTATYWNE – organizowanie akcji, które zachęcą zarówno uczniów, jak i rodziców i nauczycieli do pomocy dzieciom chorym na raka.

2. ZBIERAMY 1% – zapraszamy uczniów do pomocy w akcjach promujących przekazywanie Fundacji 1%.

3. WOLONTARIAT – nasi wolontariusze pomagają nam na wszystkich naszych akcjach – zbierają pieniądze do puszek i roznoszą setki ulotek. Zapraszamy uczniów do przyłączenia się do naszego wolontariatu

4. KOROWÓD NADZIEI – zapraszamy szkoły do udziału w paradzie, która 9 września przejdzie ulicami Wrocławia. Korowód pozwala zwrócić uwagę na los dzieci walczących z rakiem, które nie mogą rozpocząć roku szkolnego. (Korowód odbędzie się już po zakończeniu naszej akcji, dlatego od szkół będziemy oczekiwać pisemnej gwarancji obecnośći):)

5. ZBIERAMY NAKRĘTKI – zachęcamy uczniów i nauczycieli do zbierania plastikowych nakrętek od butelek, środków czystości i kosmetyków, dzięki którym możemy zbierać pieniądze na leczenie dzieci

6. ,,NADZIEJA ZAMIAST KWIATKA”– polega na tym, że na zakończenie każdego roku szkolnego, uczniowie wrzucają pieniądze do puszek naszych wolontariuszy zamiast kupować za nie kwiaty dla nauczycieli.

 

Każda z placówek która włączy się w akcje otrzyma dyplom ze słowami podziękowania i tytuł RATOWNIKA NADZIEI. Informację o zaangażowaniu szkoły wyślemy też do kuratorium, jak i władz gminy. Spośród szkół, które zdobędą pięć „KÓŁ RATUNKOWYCH” specjalne jury, w skład którego wejdą: nasza ambasadorka i podróżniczka Martyna Wojciechowska, prof. Alicja Chybicka, kierownik kliniki onkologii dziecięcej i Agnieszka Aleksandrowicz, prezes zarządu Fundacji, wybierze „RATOWNIKA ROKU” w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. W akcji ,,Przedszkolaki dla Nadziei” wybierzemy jedno przedszkole. Nagrodą będzie krasnal z brązu wykonany przez wrocławską artystkę- Beatę Zwolańską – Hołod.

Zaangażowanie szkół w nasz wielki projekt RATOWNIKÓW NADZIEI będzie pięknym wyrazem tego, że nawet najmniejsi ludzie potrafią uczynić świat lepszym!

w razie pytań prosimy o kontakt: fundacja@naratunek.org

 

REGULAMIN AKCJI ,,SZKOŁY DLA NADZIEI”

ZGŁOSZENIE DO AKCJI ,,SZKOŁY DLA NADZIEI”

PLAKAT ,,SZKOŁY DLA NADZIEI”

 

REGULAMIN AKCJI ,,PRZEDSZKOLAKI DLA NADZIEI”

ZGŁOSZENIE DO AKCJI ,,PRZEDSZKOLAKI DLA NADZIEI”

PLAKAT ,,PRZEDSZKOLAKI DLA NADZIEI”