Akcja ,,Zakręcona Szkoła”


Akcja ,,Zakręcona Szkoła”

 

Zbieranie nawet takich drobiazgów, jak nakrętki, szczególnie przez młodsze pokolenia, daje poczucie wspólnej misji i scala grupy rówieśnicze. Dodatkowo konkurowanie np. z innymi klasami czy szkołami wprowadza element pozytywnej rywalizacji, co jest dla najmłodszych dodatkowym motorem do działania.

 

Zachęcamy więc do przyłączenia się do Akcji ,,Zakręcona Szkoła” – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, przyjąć nasz pojemnik do zbierania nakrętek, a następnie w zawiązanych, najlepiej jutowych workach przewieźć je na Plac Targowy przy ul. Niedźwiedziej 4 (skrzyżowanie z ul. Legnicką). Prosimy, aby worki były podpisane nazwą i numerem szkoły. Nakrętki zostawiać można o każdej porze dnia i nocy w specjalnie przygotowanym do tego kontenerze, znajdującym się na terenie targowiska. Każdy worek nakrętek to dawka leku ratującego życie, sesja zajęć z rehabilitantem lub element sprzętu medycznego – każdy worek nakrętek to realna pomoc.

 

 

Kiedy zaczyna się akcja?

Przez cały wrzesień zbieramy zapisy do akcji. Od 1. października rozpoczynamy ważenie nakrętek dostarczonych na targowisko.

W jakich godzinach można dostarczać nakrętki?

Nakrętki można dostarczać 24h na dobę na teren targowiska przy ulicy Niedźwiedziej 4.  Są one tam ważone i zliczane 2-3 razy w tygodniu, dlatego ważne jest, aby dostarczać nakrętki w podpisanych nazwą i numerem szkoły pojemnikach/workach.

Czy dla placówki, która zbierze najwięcej nakrętek przewidziane  są nagrody?

Tak. W szkole podstawowej i przedszkolu, które zbiorą największą ilość nakrętek, odbędzie się przedstawienie teatralne, wykonane przez profesjonalną grupę animacyjną. Gimnazjum i liceum, mogą wygrać ,,Lekcję z profesorem Miodkiem”.

Jak zgłosić się do akcji?

Zgłoszenie dostępne TUTAJ, musi być wypełnione przez dyrektora placówki, a następnie wysłane na adres mailowy fundacja@naratunek.org, lub przesłane pocztą na adres: Fundacja ,,Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” Ul. Bujwida 42, 50-368 Wrocław

Czy szkoła otrzyma pojemnik do zbierania nakrętek?

Tak. Każda placówka otrzyma pojemnik do zbierania nakrętek oraz plakaty promujące akcję.

Kiedy odbędzie się podsumowanie akcji?

Akcja trwa do 30 czerwca 2015 roku. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 5 września podczas Wrocławskiego Korowodu Nadziei na Rynku.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin akcji ,,Zakręcona Szkoła"

Zgłoszenie do akcji

Plakat promujący akcję

 

Clipboard01 Akcja ,,Zakręcona Szkoła