Dziękujemy!


Dziękujemy!

Dziękujemy firmie AP System, producentowi olejów Golden Drop, która regularnie przekazuje Fundacji darowizny, będące procentem od sprzedaży swoich produktów.
Leczenie choroby nowotworowej jest niezwykle skomplikowane i kosztowne, ale my, jako Fundacja, dzięki wsparciu Ludzi Dobrej woli możemy uczynić je nieco łatwiejszym.