Informacja dot. rozliczania wydatków za 2013 rok


Informacja dot. rozliczania wydatków za 2013 rok

 

Drodzy Rodzice, uprzejmie informujemy, że dnia 31.03.2014 roku upłynął termin rozliczania wydatków za rok 2013. Zgodnie z paragrafem 7. pkt.5 Regulaminu Kont Imiennych:

  1.  „Rozliczane będą faktury VAT, rachunki, karty drogowe i inne dowody wydatkowania środków poniesionych na leczenie dziecka z danego roku kalendarzowego – zgodnie z rokiem obrachunkowym Fundacji. Faktury VAT, rachunki, karty drogowe i inne dowody wydatkowania środków poniesionych na leczenie dziecka z poprzedniego roku są rozliczane tylko do 31 marca roku następnego”.

 

Od 1.04.2014 wydatki poniesione w poprzednim roku nie będą uwzględniane we wnioskach o zwrot kosztów leczenia.