Namalujmy Kolory Nadziei


Namalujmy Kolory Nadziei

"Kolory Nadziei" to cykl spotkań zorganizowanych przez firmę Mirosław Wróbel Sp. z o.o. dla dzieci z Kliniki przy Bujwida. Pod okiem artystów plastyków i muzyków będą one mogły odkrywać swoje talenty, jednocześnie bawią się i uczyąc. Efektem spotkań będą obrazy, z których powstaną pocztówki-cegiełki. Pieniądze z ich sprzedaży organizatorzy przekażą na cel budowy Przylądka Nadziei.

Dziś w Bibliotece Kliniki odbyły się pierwsze z cyklu warsztaty. Sami zobaczcie, w jakich barwach mali pacjenci widzą nadzieję:

Kolory%20Nadziei%2022 Namalujmy Kolory Nadziei

Kolory%20Nadziei%203 Namalujmy Kolory Nadziei

Kolory%20Nadziei%2040 Namalujmy Kolory Nadziei

Kolory%20Nadziei%2049 Namalujmy Kolory Nadziei

Kolory%20Nadziei%2057 Namalujmy Kolory Nadziei

Kolory%20Nadziei%2065 Namalujmy Kolory Nadziei

Kolory%20Nadziei%2060 Namalujmy Kolory Nadziei