Nowy separator komórkowy pracuje


Nowy separator komórkowy pracuje

separator Nowy separator komórkowy pracujeNowoczesny separator komórkowy został oficjalnie przekazany 5 lutego 2009 r. Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej.

Co roku, Aukcja Charytatywna Kancelarii BSO Prawo & Podatki przyciąga rzeszę osób, które chcą pomóc małym pacjentom Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. To dzięki ich hojności także grudniowa, IV edycja Aukcji, zakończyła się finansowym sukcesem. Zebrane pieniądze – 150 tys. złotych – w całości przekazano na zakup separatora komórkowego, bardzo potrzebnego w Klinice.

Wybór sprzętu, który ma zostać zakupiony z pozyskanych podczas Aukcji funduszy jest zawsze stresujący, bowiem potrzeby Kliniki w tym względzie są ogromne – mówi Krzysztof Bramorski, organizator aukcji. W tym roku decyzja zapadła jednak bardzo szybko – bez separatora komórkowego Klinika nie mogłaby przygotowywać materiału do przeszczepu bez konieczności pobierania szpiku podczas zabiegów operacyjnych. Do takiej sytuacji nie można było dopuścić ? dodaje.

Wykorzystywane obecnie w Klinice urządzenie do separacji komórek ma 15 lat. Jest wysłużone i lada moment może przestać działać. Jego całkowite wyłączenie wykluczyłoby możliwość pozyskiwania komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej, które potem mogą służyć jako materiał przeszczepowy, podczas bezinwazyjnego i mało obciążającego dawcę zabiegu. Klinika musiałaby ograniczyć się do pobierania szpiku przeprowadzając zabiegi operacyjne w znieczuleniu ogólnym. Do takiej sytuacji jednak nie dojdzie.

Nowoczesny separator komórkowy został już zakupiony. Dzięki nowoczesnej aparaturze proces poboru szpiku do przeszczepów znacznie się skróci, a co najważniejsze przysporzy mniej bólu i stresu małym pacjentom. Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się 5 lutego 2009 r. o godz. 12.00 w bibliotece wrocławskiej Kliniki (ul. Bujwida). W uroczystości wzięli udział prof. Alicja Chybicka, mec. Krzysztof Bramorski oraz przedstawiciele Fundacji "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową". Będzie to okazja do zaprezentowania zakupionej aparatury oraz podsumowania dotychczasowej działalności charytatywnej Kancelarii BSO Prawo & Podatki na rzecz Kliniki.