Nowy sprzęt w Klinice.


Nowy sprzęt w Klinice.

Nowy zbiornik SYLAB w Klinice

 

Laboratorium w Klinice pochwalić się może najnowocześniejszym sprzętem do bezpiecznego przechowywania komórek macierzystych. Fundacja ,,Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” zakupiła najnowszej generacji Zbiornik SYLAB. Jest to pojemnik wypełniony ciekłym azotem, w którym przechowywane są komórki, przeznaczone do przeszczepów. Poprzedni zbiornik z powodu uszkodzeń mechanicznych oraz braku możliwości automatycznego uzupełniania ciekłego azotu wymagał niezwłocznej kasacji, a zgromadzony w nim materiał musiał zostać pilnie przeniesiony do zbiornika zapewniającego stałe i kontrolowane warunki przechowywania.

Najnowszy zakup prezentuje się okazale, doskonale też spełnia swoje funkcje, dając małym pacjentom szansę na sprawne przeprowadzenie zabiegu przeszczepu szpiku.