Spotkanie Komitetu Budowy


W
dniu 29 stycznia 2010 roku Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”
we Wrocławiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu oraz Akademicki Szpital Kliniczny
we Wrocławiu zawarli umowę inwestycyjną w celu wybudowania nowej siedziby dla Kliniki
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we
Wrocławiu. W tym celu strony powołały Komitet Budowy w skład którego weszły
osoby delegowane przez Fundację, Akademię Medyczną i Akademicki Szpital
Kliniczny. 

Fundacja
została zobowiązana do zapewnienia obsługi administracyjnej dla Komitetu
Budowy. Realizując powyższe, w imieniu Fundacji zapraszam na pierwsze
posiedzenie  Komitetu Budowy, które
odbędzie się w dniu 8 kwietnia, o godzinie 9.00 we Wrocławiu przy ul. Ślężnej
118.

Porządek obrad
obejmuje następujące punkty:

1)     
ukonstytuowanie się Komitetu Budowy

2)     
powołanie zespołów roboczych i ustalenie zakresu ich
obowiązków

3)     
przedstawienie przez Fundację informacji o pozyskiwaniu
środków na budowę Kliniki z wpłat z tytułu 1 % podatku oraz o wyborze
projektanta,

4)     
przedstawienie przez Akademię Medyczną informacji o
pozyskiwaniu środków na budowę Kliniki ze środków unijnych

5)     
przedstawienie przez Komitet Budowy opinii do
przedstawionego przez Fundację regulaminu konkursu na wyłonienie projektanta
Klinki,

6)     
sprawy inne.

Mając na uwadze powyższe oraz w
celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Komitetu Budowy, proszę o niezawodne
przybycie.