Świąteczne spotkanie z Komisarzem Lwem


Świąteczne spotkanie z Komisarzem Lwem

 

18 grudnia policjanci z Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wspólnie ze Strażą Miejską Wrocławia, Klubem Strzeleckim Policjantów ,,Snajper’’ zarganizowali spotkanie świąteczne dla dzieci z Kliniki Transplantologii Szpiku, Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

W tym dniu do małych pacjentów na dziedziniec przyszpitalny przyjechał zaprzęgiem konnym
św. Mikołaj, któremu towarzyszyły śniezynki. Oczekiwał na niego Komisarz Lew- maskotka dolnośląskiej Policji, który poprowadził Mikołaja i śnieżynki do oczekujących na świetlicy oraz w salach szpitalnych dzieci.

Na dzieci czekało wiele atrakcji przygotowanych przez policjantów z Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy wrocławskiej Straży Miejskiej m.in. konkursy
z nagrodami, możliwość zrobienia pamiątkowej daktyloskopii i stanowisko do strzelania z laserowego trenażera strzeleckiego.