Dla rodziców

Informacje i dokumenty dla rodziców - nasza fundacja - Fundacja Na Ratunek


Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że od dnia 13.01.2015 roku Fundacja nie będzie przyjmowała wniosków o zwrot poniesionych kosztów, na których został użyty korektor.

Wszelkiego rodzaju pomyłki na wniosku naleleży przekreślić i zaparafować.

 

pisemko Dla rodziców