Dokonania


Nasza Fundacja przez lata swojej działalności koncentruje się zapewnieniu naszym podopiecznym możliwie najwyższego poziomu leczenia chorób nowotworowych. Do tej pory, dzięki wsparciu finansowemu firm, instytucji i osób prywatnych, udało się nam zrealizować wiele zadań na rzecz dzieci chorych na raka.

 

Należą do nich między innymi:

 • pomoc w działalności klinicznej, zapewnienie dzieciom chorym na nowotwory leczenia na najwyższym poziomie poprzez zakup leków i świadczenie trudnych procedur medycznych, nie mających pokrycia w budżecie Państwa,
 • zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego w sytuacji braku finansów Państwowych, działalność remontowa i budowlana,
 • budowa Oddziału Poprzeszczepowego w ,,starej” klinice, dzięki któremu można było zwiększyć liczbę wykonywanych transplantacji,
 • pomoc socjalna dzieciom i ich rodzinom poprzez zapewnienie dzieciom cierpiącym na chorobę nowotworową najwyższego komfortu życia podczas leczenia i w okresie rehabilitacji,
 • pomoc w utworzeniu w ,,starej” Klinice najnowocześniejszego w Polsce kilkunastołóżkowego Oddziału Przeszczepiania Szpiku Kostnego i Terapii Genowej,
 • przekazanie środków na remont i wyposażenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej – dziś jednego z najnowocześniejszych w kraju,
 • zakup urządzenia do badania choroby resztkowej szpiku ABI PRISM (ze środków uzyskanych z II Balu Charytatywnemu Państwa Anny i Rafała Dutkiewiczów),
 • remont przekazanej przez miasto willi prof. Alzheimera, która od 2005 roku nosi nazwę Domu Nadziei im. Jana Pawła II i udostępnienie w niej 14 pokoi dla rodziców, których dzieci leczone były w Klinice przy ul. Bujwida,
 • zakup urządzeń diagnostycznych, m.in. nowoczesnych aparatów USG,
 • finansowanie najpilniejszych potrzeb Kliniki, w tym m.in. inwestycji o charakterze remontowo-budowlanym,
 • organizacja imprez o charakterze kulturalno-oświatowym dla dzieci i ich rodziców, pozwalających im przetrwać leczenie choroby nowotworowej w dobrej kondycji psychicznej,
 • uruchomienie poradni wsparcia psychologicznego w Klinice Przylądek Nadziei.