Historia

Historia


Inspiracja

h1 Historia

Początek Fundacji dało „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci”, założone z końcem lat 80. przez rodziców dzieci chorych na nowotwory oraz profesor Ewę Gorczyńską w celu niesienia pomocy małym pacjentom kliniki onkologicznej we Wrocławiu.

Głównymi zadaniami tej organizacji było wsparcie socjalne podopiecznych, pomoc w zapewnieniu noclegów rodzicom przyjeżdżającym z dziećmi na leczenie do wrocławskiej kliniki oraz zebranie środków i rozbudowa wrocławskiego szpitala onkologicznego dla dzieci, kontynuowana już przez Fundację.

Początki

h2 HistoriaFundacja powstała 10 maja 1991 roku w celu niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom zmagającym się ze schorzeniami onkologicznymi, jednak przez pierwsze lata działalności funkcjonowała symultanicznie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, koncentrując się na tworzeniu kluczowego dla każdego szpitala onkologicznego oddziału przeszczepowego. Jedną z inicjatorek utworzenia organizacji była pani prof. Janina Bogusławska-Jaworska – lekarz i naukowiec, kierownik wrocławskiej Kliniki, która całe swoje życie zawodowe poświęciła doskonaleniu metod diagnostyki i leczenia dzieci chorych na raka.

Główne cele

Do głównych celów Fundacji, aktualnych i realizowanych po dziś dzień należało:

  • zagwarantowanie dzieciom chorym na nowotwory możliwości korzystania ze wszystkich światowych osiągnięć onkologii,
  • wszechstronna pomoc dzieciom dotkniętym chorobą nowotworową ich rodzicom,
  • działania na rzecz utrzymania wysokiego standardu wiedzy wśród fachowego personelu medycznego, pracującego z dziećmi chorymi na nowotwory,
  • podnoszenie poziomu społecznej wiedzy o epidemiologii dziecięcych nowotworów,
  • prowadzenie akcji dobroczynnych i zbiórek pieniędzy na realizację celów statutowych.

Działania w Klinice przy ulicy Bujwida

h3 HistoriaPierwszym wyzwaniem, jakie postawiła przed sobą organizacja, była budowa Oddziału Przeszczepowego we wrocławskiej Klinice. Na początku lat 90. udało się stworzyć odcinek 3-łóżkowy. Kolejne etapy rozbudowy prowadzone były przy wsparciu Przyjaciół, którzy finansowo i logistycznie wspierali żmudny i niełatwy proces rozbudowy Oddziału Przeszczepowego. Dzięki Fundacji ,,Porozumienie bez Barier” oddział mógł przyjąć kolejną trójkę dzieci, a przy współpracy z Fundacją ,,Polsat” utworzony został kolejny odcinek, tym razem sześciołóżkowy. Ostatecznie oddział Przeszczepu Szpiku mieścił 12 łóżek i był jednym z największych i najnowocześniejszych w Polsce.

Proces rozbudowy budynku szpitalnego objął też utworzenie Oddziału III, który powstał poprzez przejęcie części budynku Kliniki Zakaźnej, remont sal i przystosowanie ich do standardów leczenia dzieci z chorobą nowotworową.

h4 HistoriaW tym czasie Fundacja nabywała mieszkania hotelowe, które były bezpłatnie udostępniane rodzicom i dzieciom, przyjeżdżającym na leczenie z najdalszych stron Polski do Kliniki pryz ulicy Bujwida.

W 2009 roku Fundacja zakupiła i rozpoczęła remont Domu Nadziei – willowego budynku, który służył  jako hotel dla rodziców i podopiecznych fundacji, mieściła się tam także przychodnia onkologiczna, poradnia przeszczepowa i rehabilitacja. Sam budynek, położony w pobliżu Kliniki, miał interesującą historię. Na początku XX wieku mieścił się on na terenie kampusu Kliniki Neurologii i Psychiatrii Klinicznej. Tutaj też ostatnie lata swojego życia spędził na pracy badawczej Alois Alzheimer – wybitny uczony, ówczesny kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po jego śmierci budynek został zamieniony na żłobek. Dopiero w listopadzie 1998 roku, gdy władze miasta przekazały na preferencyjnych warunkach willę w ręce Fundacji, rozpoczęło się zbieranie funduszy i organizacja wieloletniego, kosztownego remontu.

Modernizacja odbywała się w dwóch etapach. We wrześniu 2005 roku został zakończony etap pierwszy, dzięki któremu Fundacja udostępniła parter i przyziemie budynku z mieszczącymi się tam: Poradnią Konsultacyjną, Przeszczepową, Szpitalem Dziennym.  Dla dzieci po licznych operacjach przygotowane zostały też sale rehabilitacyjne, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, dzięki któremu mali pacjenci mogli w szybszym tempie odzyskiwać zdrowie. Maluchy miały do swojej dyspozycji dwa duże pomieszczenia;  basenik z kulkami, rowerki i wiele innych urządzeń rehabilitacyjnych. W ciepłe dni wypoczynkowi służył ogródek i plac zabaw.

W 2010 roku Fundacja, w porozumieniu z Uczelnią oraz Akademickim Szpitalem Klinicznym, rozpisKlinika 300x200 Historiaała międzynarodowy konkurs na projekt nowej Kliniki. Wygrała niemiecka firma HSP, posiadająca bardzo duże doświadczenie w projektowaniu obiektów szpitalnych na całym świecie.

Po zawiązaniu konsorcjum z wrocławskim biurem MPP Maćków, w ciągu 1,5 roku HSP wykonało kompletny projekt budowlany. Całość projektu o wartości 2,5 mln zł sfinansowała Fundacja i przekazała w darowiźnie Uniwersytetowi Medycznemu. Fundacja przez cztery lata organizowała liczne akcje charytatywne i kampanie służące zbiórce pieniędzy na budowę Przylądka Nadziei – gromadząc na funduszu budowy pierwsze 10 mln zł. Dzięki temu oraz otrzymanym w grudniu 2011 roku pozwoleniu na budowę, Uczelnia mogła starać się o dofinansowanie projektu. W grudniu 2012 Przylądek Nadziei otrzymał unijną dotację w wysokości 85 mln zł, uzupełnioną o wkład Ministerstwa Zdrowia w wysokości 15 mln zł.

Do przetargu na generalnego wykonawcę stanęło 5 firm, wygrała firma Erbud, która za 63 mln zł zadeklarowała się zrealizować inwestycję budowlaną do połowy 2015 roku. Budowa ruszyła w czerwcu 2013 roku.  We wrześniu 2015 budynek został oficjalnie oddany do użytku.

Więcej informacji o Przylądku Nadziei jest TUTAJ

Fundacja Organizacją Pożytku Publicznego

23.04.2004 roku Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu może uzyskiwać przychody z przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (KRS 86 210). Dziś Fundacja zajmuje wysoką, dziewiątą pozycję wśród 8 tys. OPP, pozyskujących wsparcie z tytułu odpisów 1% – co jest dowodem na transparentną działalność i społeczne zaufanie, jakim cieszy się Fundacja. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by nieść realną pomoc dzieciom walczącym z rakiem.