Władze Fundacji


ZARZĄD FUNDACJI to organ odpowiedzialny za bieżącą działalność i realizację polityki Fundacji, zgodnie z uchwałami Rady Fundacji

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:
Agnieszka Aleksandrowicz – Prezes Zarządu
Krzysztof Kałwak- Wiceprezes Zarządu ds. medycznych
Grzegorz Dobaczewski- Wiceprezes Zarządu ds. medycznych

wydawnictwo 174 328x328 Władze Fundacji

Agnieszka Aleksandrowicz- Zdral

prezes zarządu

Od 2009 roku kieruje Fundacją "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" w randze Prezesa Zarządu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w mediach, agencjach reklamowych oraz w międzynarodowych korporacjach finansowych, pracując w obszarze marketingu i PR. Wrażliwa społecznie, od zawsze angażowała firmy i środowiska zawodowe, w których pracowała, do działań na rzecz akcji dobroczynnych i OPP. Laureatka 2. miejsca w plebiscycie na „100 najbardziej wpływowych kobiet na Dolnym Śląsku” - konkursie zrealizowanym na łamach Gazety Wrocławskiej. Z konsekwencją i pasją poszukuje nowatorskich sposobów na pozyskiwanie funduszy.

  wydawnictwo 305 328x328 Władze Fundacji

  Krzysztof Kałwak

  prof. zw. dr hab.

  Wiceprezes Zarządu Fundacji ds. medycznych, lekarz medycyny, pracownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej, hematolog, ordynator największego w Polsce Oddziału Transplantacji Szpiku. Lekarz z powołania, autor ponad 300 publikacji z zakresu onkologii, hematologii i transplantacji szpiku. Nagradzany, m.in. prze Ministra Zdrowia za cykle publikacji z zakresu transplantacji szpiku. Prywatnie, w wolnych chwilach, pasjonat sportu i turystyki wysokogórskiej.

   portret 11 328x328 Władze Fundacji

   Grzegorz Dobaczewski

   dr n. med.

    RADA FUNDACJI określa zasadnicze kierunki działania Fundacji oraz nadzoruje pracę Zarządu Fundacji.

    W skład Rady Fundacji wchodzą:

    G DZIK CMYK 328x328 Władze Fundacji

    Grzegorz Dzik

    Twórca największej w Polsce grupy firm specjalizujących się w outsourcingu usług dla przedsiębiorstw i największego polskiego prywatnego pracodawcy. Główny akcjonariusz Impel S.A. W latach 1999–2004 Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki. Od 5 stycznia 2004 roku Prezes Zarządu Impel S.A.
    Od 2006 roku Przewodniczący Rady Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową", z której działalnością związany jest od roku 1998. Inicjator budowy kliniki dla dzieci „Przylądek Nadziei". Od 2000 roku Członek Rady Społecznej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Uhonorowany przez Stowarzyszenie Klubu Ludzi Życzliwych Victorią 2006 w uznaniu szczególnych zasług w ratowaniu życia i zdrowia dzieci oraz działalności humanitarnej.
    W latach 1998-2012 Prezes, a od września 2012 roku Przewodniczący Rady Zachodniej Izby Gospodarczej. W roku 2003 powołany przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego na Członka Rady Kolegium Europy Wschodniej. Od listopada 2008 roku pełni obowiązki Konsula Honorowego Ukrainy we Wrocławiu.
    Laureat prestiżowych nagród i wyróżnień: BYK Sukcesu 2002, Wektorów 2005, Laur Białego Tygrysa, Ten, który zmienia polski przemysł. Kawaler Orderu Uśmiechu za podejmowanie działań przynoszących dzieciom radość - jedynego odznaczenia przyznawanego przez dzieci. Promotor kultury i sztuki ukraińskiej.
    Z wykształcenia inżynier budownictwa - Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Wrocławskiej, ma dwójkę dzieci, pasjonuje się literaturą, filozofią i psychologią.

     wydawnictwo 413 328x328 Władze Fundacji

     Alicja Chybicka

     prof. zw. dr hab.

     Lekarz medycyny, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od lat z uporem walczy o zdrowie każdego swojego pacjenta. Jest autorką i współautorką ponad 500 publikacji z zakresu pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej, transplantacji komórek macierzystych i terapii genowej. Od ponad 20 lat pracuje społecznie w Radzie Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. Wielokrotnie nagradzana za swoją pracę naukową i działalność społeczną. W 2001 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Kobieta Roku 2008 „Twojego Stylu”, laureatka Nagrody Honorowej Rzecznika Praw Dziecka, a także Orderu Uśmiechu. Aktualnie, jako niezależna kandydatka popierana przez Platformę Obywatelską, została senatorem RP w okręgu wyborczym nr 7, obejmującym południowy Wrocław.

      Prof. Miodek 2 328x328 Władze Fundacji

      Jan Miodek

      prof. zw. dr hab.

      Polski językoznawca, profesor i dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Rady Języka Polskiego; popularyzator wiedzy o języku polskim. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Wojciecha Korfantego, Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie, Loży Liderów w Katowicach, Ministra Edukacji Narodowej, rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, "Złotej Kuli" przyznawanej przez Wrocławską Izbę Gospodarczą i wielu innych. Dwukrotnie został wybrany najpopularniejszym mieszkańcem Wrocławia, jest również honorowym obywatelem Tarnowskich Gór i Kalet oraz singularis incola wsi Bielice.
      Jest wielokrotnym laureatem telewizyjnych "Wiktorów" oraz "Superwiktora" za całokształt twórczości w 1998 roku. Znalazł się także na czwartej pozycji w plebiscycie organizowanym przez tygodnik Polityka na najwybitniejsze postacie telewizji XX wieku (2000).

       wydawnictwo 343 328x328 Władze Fundacji

       Ewa Gorczyńska

       prof. nadzw. dr hab.

       Ukończyła Wydział lekarski AM we Wrocławiu w 1979 roku, od października 2011 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 1994 roku prowadzi Oddział Przeszczepiania Szpiku Kostnego Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Posiada specjalizacje z zakresu
       chorób dziecięcych, onkologii i hematologii dziecięcej oraz z transplantologii klinicznej.
       Uczestniczka licznych stażów zagranicznych, m.in. w Szpitalu Uniwersytecki w Lund w Szwecji, Szpitalu Dziecięcym St. Anna w Wiedniu czy na Oddziale Transplantacji Szpiku, Childen Memorial Hospital w Chicago.
       Jest członkiem towarzystw:
       - Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP)
       - Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT)
       - Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej (PTOiHD)
       - Pediatric Diseases Working Party EBMT
       - Resistant Disease Committee w ramach grupy BFM jako krajowy koordynator leczenia nawrotu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci
       Jest też zastępcą przewodniczącego Polskiego Pediatrycznego Towarzystwa Transplantacji Szpiku u Dzieci.
       Była jednym z założycieli Fundacji ,,Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

        wydawnictwo 356 328x328 Władze Fundacji

        Bernarda Kazanowska

        prof. nadzw. dr hab.

        Dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska, prof. nadzw. AM
        Zatrudniona w Klinice Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM we Wrocławiu od 1980 r. Posiada specjalizację z zakresu pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej. Jest przewodniczącą Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych, koordynatorem
        ogólnopolskim leczenia chłoniaka B-komórkowego u dzieci oraz nowotworów tkanek miękkich u dzieci, współautor czterech międzynarodowych programów terapeutycznych –
        Członek Europejskiej Grupy ds. Leczenia Nieziarniczych Chłoniaków Złośliwych u Dzieci (EICNHL) oraz członek komitetów międzynarodowych : European Soft Tissue Sarcoma Study Group – CWS i European Committee of Intergroup Study on Malignant Mesenchymal Tumours in Childhool, jest także Członkiem Międzynarodowych komitetów Grup Terapeutycznych oraz Towarzystw naukowych. Autor i współautor 141 prac pełnotekstowych, 223 doniesień zjazdowych polskich i zagranicznych.

         wydawnictwo 447 328x328 Władze Fundacji

         Stanisław Różański

         Studiował Inżynierię Sanitarną na Politechnice Wrocławskiej, ukończył studia podyplomowe na wydziale Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Członek Rotary Club od 1997 do chwili obecnej, członek BBC w latach 2006-2010.
         Obecnie współwłaściciel i prezes zarządu firmy Eco-Termica sp. z o.o. zajmującej się m.in. pozyskiwaniem ciepła z niekonwencjonalnych źródeł.
         Poprzednio współwłaściciel firmy PPE Apersbud sp. z o.o. realizującej instalacje sanitarne, tj. wod-kan, gazowe, c.o., wentylacyjne i klimatyzacyjne m.in. na obiektach takich jak: Arkady Wrocławskie, GTC Globis, Szpitalu w Miliczu, Szpitalu „Latawiec” w Świdnicy, Volvo, Mahle w Krotoszynie, Batipharm Wrocław itd.

          wydawnictwo 290 328x328 Władze Fundacji

          Maciej Mazur

          dr. inż.

          Przedsiębiorca, wydawca czasopism. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej i doktor nauk technicznych z zakresu hydrauliki siłowej. Jest autorem i współautorem kilku patentów. Założył, a potem przez dziesięć lat był redaktorem naczelnym „Samochodów Specjalnych” – najpopularniejszego w Polsce czasopisma o samochodach ciężarowych, dostawczych i autobusach. Uczestniczył konwojach humanitarnych: do Rumunii (po obaleniu reżimu Nicolae Ceauşescu) oraz, w czasie wojny w byłej Jugosławii, do oblężonego Sarajewa (z fundacją Janiny Ochojskiej). Jest założycielem i wiceprezesem Wrocławskiej Izby Gospodarczej oraz członkiem kapituły nagrody „Złotej Kuli". Odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, odznaką honorową TPD „Przyjaciel Dziecka”, medalem „Zasłużony dla Wrocławia” oraz odznaczeniem „Service Above Self” – najwyższym przyznawanym przez najstarszą na świecie organizację charytatywną Rotary International.

           portret 32 328x328 Władze Fundacji

           Maciej Sygit

           dr inż.

           Absolwent Politechniki Wrocławskiej, prezes firmy doradczej SYGMA Sp. z o.o. Firma działa od 1992 roku, specjalizuje się w zarządzaniu przedsiębiorstwami, przygotowuje projekty dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii oraz technologii informatycznych. Aktywny członek wielu organizacji społecznych, wśród nich Rotary Klub Wrocław, Zachodnia Izba Gospodarcza, Fundacja Bente Kahan. Od marca 2006 prowadzi zespół SYGIT BAND, który liczy ponad 20 osób, a tworzą go osoby nie zajmujące się zawodowo muzyką. Zespół występuje wyłącznie na koncertach charytatywnych. Jest twórcą projektu koncertu charytatywnego „Przylądek Nadziei” na rzecz budowy nowej Kliniki Hematologii Dziecięcej. W dniu 7 lutego 2009 w Teatrze Polskim odbył się pierwszy z serii wspomnianych koncertów.

            wydawnictwo 458 328x328 Władze Fundacji

            Wojciech Pietras

            dr n. med.

            Jest lekarzem hematologiem dziecięcym. Posiada specjalizację medyczną drugiego stopnia w zakresie pediatrii, hematologii oraz onkologii i hematologii dziecięcej. Skończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym na kierunku Menedżer Ochrony Zdrowia. Koordynuje leczenie nowotworów nerek i czerniaków u dzieci w całej Polsce. Bierze udział w pracach Europejskiego Komitetu Leczenia Guzów Nerek u Dzieci (SIOP). Kocha podróże, w wolnym czasie nurkuje.