O nas


Fundacja ,,Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” jest Organizacją Pożytku Publicznego

Została założona 10 maja 1991 roku. Celem jest pomoc dla dzieci chorych na nowotwory, czyli zapewnienie wszechstronnego wsparcia małym pacjentom Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Blisko 25 lat działalności Fundacji zaowocowało postępem w diagnostyce i leczeniu dzieci chorych na nowotwory, poprawą warunków terapii, a także wzrostem społecznej świadomości w kwestii schorzeń onkologicznych.

W codziennej praktyce sprowadza się to do stałego finansowania badań naukowych, dzięki którym możliwe jest zwiększenie wyleczalności nowotworów u dzieci, refundowania kosztów szkoleń personelu medycznego, czy zakupu sprzętu medycznego do Kliniki.

Główny cel

Nasza organizacja to fundacja dla dzieci, która, przede wszystkim, niesie bezpośrednią pomoc podopiecznym: finansuje niezbędne podczas terapii leki, nierefundowane przez NFZ, zapewnia pomoc socjalną najbardziej potrzebującym, a także stara się rozjaśnić trudną, szpitalną codzienność. Organizuje uroczystości, obchodzi z dziećmi święta, czy przeprowadza terapie zajęciowe z małymi pacjentami. Dba także o wzrost świadomości społecznej w zakresie diagnostyki i leczenia dzieci chorych na nowotwory poprzez organizację koncertów, happeningów, badań przesiewowych, pikników oraz wszelkiego typu imprez promocyjno-charytatywnych, mających na celu także zbiórkę funduszy niezbędnych, by skutecznie pomagać swoim podopiecznym.

Osiągnięcia i dalsze cele

Dzięki współpracy Fundacji oraz Kliniki, na przestrzeni 25 lat działalności udało się pomóc kilkunastu tysiącom małych pacjentów wrocławskiego szpitala onkologicznego, przyjeżdżającym tu na leczenie z całej Polski. Klinika wspierana przez Fundację jest największym ośrodkiem przeszczepowym w kraju, wykonującym rocznie ponad połowę transplantacji szpiku u dzieci. Wyleczalność pacjentów tego szpitala wynosi ponad 80%.

Niestety, warunki, w których leczą się dzieci są dalekie od ideału. Ciemne, wieloosobowe sale przedwojennego budynku, brak oddziału poprzeszczepowego, cieknące rury i odpadające tynki nie stanowią odpowiedniego środowiska do leczenia dzieci chorych na nowotwory. Kilka lat temu Fundacja podjęła się przeprowadzenia największej w Polsce społecznej akcji promującej zbiórkę pieniędzy na rzecz budowy nowego szpitala. Dzięki ogromnym staraniom, licznym kampaniom społecznym i medialnym oraz intensywnej akcji zbiórki funduszy, Fundacja sfinansowała kosztowny projekt budowlany „Przylądka Nadziei”, czyli nowej siedziby kliniki onkologicznej oraz zebrała pierwsze 10 mln złotych na budowę. To było przyczynkiem do uzyskania dofinansowania na zrealizowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Nowa siedziba kliniki – „Przylądek Nadziei” – zlokalizowana jest przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu. Jej budowa już się zakończyła a przeprowadzka małych pacjentów planowana jest na listopad 2015 r.