Szczegółowa instrukcja, jak wypełnić PIT 37


Szczegółowa instrukcja, jak wypełnić PIT 37

Czas na złożenie naszych deklaracji podatkowych mija nieubłaganie. Jak ją wypełnić? Jak rozliczyć podatek i przekazać 1% potrzebującym? Prowadzimy krok po kroku.

Deklaracja PIT 37 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową składaną w typowych przypadkach, kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozlicza swoje jedyne źródła przychodów rocznych. Jednym z najprostszych i najszybszych sposobów na jej wypełnienie jest skorzystanie z darmowego programu. Przygotowaliśmy jednak krótki przewodnik dla tych, którzy samodzielnie wolną się zmierzyć z wypełnianiem deklaracji podatkowej PIT 37.

Aby rozpocząć wypełnianie formularza PIT-37, należy zgromadzić formularze PIT-11 ze wszystkich źródeł, z których uzyskaliśmy dochody w 2016 roku. Pracodawcy, zleceniodawcy itd. mieli obowiązek wysłać nam potrzebne formularze do końca lutego.

Najpierw trzeba przygotować niezbędne dane (wszystkie PIT-11 od pracodawców oraz kwotę dochodów z 2016 roku, jeśli chcemy wysłać deklarację przez internet).

Na samej górze formularza wpisujemy swój numer PESEL. W polu nr 5 wpisujemy rok, czyli 2017, a w polu 6 wybieramy sposób opodatkowania. Trzeba wybrać, czy rozliczamy się: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Warto zauważyć, że dla małżeństw rozliczających się wspólnie są przewidziane dwa kwadraty. Pierwszy dotyczy większości z nas, a drugi przewidziany jest do wyjątkowych wypadków, kiedy rozliczenia można dokonać mimo śmierci małżonka.

Pola 7 i 8 przeznaczone są dla rezydentów podatkowymi poza granicami Polski.

Po takim wstępie przechodzimy do zasadniczych części formularza.

Część A

MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

Należy podać nazwę właściwego urzędu skarbowego i cel składania formularza (złożenie zeznania albo korekty)

 

Część B

DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA

W tej części należy podać dane identyfikacyjne podatników składających zeznanie, tj. nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia oraz aktualny adres zamieszkania.

 

Część C

DOCHODY/STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW

W tej części należy wykazać kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty, a także kwoty zaliczek pobranych przez płatników. Teraz jest czas na przepisanie danych z druków PIT-11, które otrzymaliśmy od pracodawców. Wszystkie dane z części E formularza PIT-11 „Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki” wpisujemy do odpowiednich rubryczek w PIT37. W zależności od rodzaju uzyskanych przez nas dochodów musimy zakwalifikować nasze dochody do odpowiednich wierszy:

Wiersz 1 – dochody z pracy:

Wiersz 2 – dochody z emerytur i rent:

Wiersz 3 – dochody z umów o dzieło i zlecenie

Wiersz 4 – dochody z tytułu praw autorskich

Wiersz 5 – inne dochody – np. stypendia, dochody ze spółdzielni rolniczych, zasiłki pieniężne z ubezpieczeń społecznych niewypłacanych przez zakład pracy

Część C.2. należy wypełnić wyłącznie, gdy małżonkowie rozliczają się razem.

 

Część D

ODLICZENIA OD DOCHODU

W pozycjach 105-110 wpisujemy kwoty odliczeń od dochodu. Tu należy wpisać poniesione wydatki, które uprawniają nas do odliczeń od dochodu, na przykład:

 1. wydatki na internet
 2. wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego;
 3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
 4. darowizny
 5. ulga mieszkaniowa
 6. ulga odsetkowa

Pozycje 100, 102, 104, 106 wypełniamy tylko wtedy, gdy rozliczamy się razem z małżonkiem.

 

Część E

OBLICZENIE PODATKU (poz. 112)

Podstawą obliczenia podatku dla podatników rozliczających swoje dochody:

 1. indywidualnie – jest kwota z poz. 111 (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
 2. łącznie z małżonkiem (dotyczy osób, które w poz. 6 zaznaczyły kwadrat nr 2 albo 3) – jest połowa kwoty z poz. 111 (po zaokrągleniu do pełnych złotych),
 3. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci – jest połowa kwoty z poz. 111 (po zaokrągleniu do pełnych złotych).

Podstawę obliczenia podatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

OBLICZONY PODATEK – Należy obliczyć podatek od podstawy z rubryki 112. W 2016 roku obowiązuje następująca skala podatkowa:

 • jeżeli podstawa opodatkowania wynosi poniżej 85 528 zł: 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
 • jeżeli podstawa opodatkowania wynosi ponad 85 528 zł: 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Tak obliczony podatek podatnicy:

 1. indywidualni – wpisują w poz. 113 zeznania,
 2. rozliczający się z małżonkiem – mnożą przez dwa, a następnie wpisują w poz. 113 zeznania,
 3. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci – mnożą przez dwa, a następnie wpisują w poz. 113 zeznania.

Uwaga! Jeżeli kwota podatku obliczonego w powyższy sposób jest liczbą ujemną, w poz. 113 należy wpisać „0”.

 

CZĘŚĆ F

ODLICZENIA DO PODATKU

W tej części wypełniamy odliczenia od podatku, w tym m.in. ulgę z tytułu wychowywania dziecka, ulgę abolicyjną, dla osób uzyskujących dochody poza granicą RP czy ulgę na szkolenie uczniów.

 

CZĘŚĆ G

OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

W tej części formularza ostatecznie obliczamy zobowiązanie podatkowe.

 

CZĘŚĆ H

DODATKOWY ZWROT Z TYTUŁU ULGI NA DZIECI

Tutaj rozliczymy pozostałą część ulgi na dziecko, jeżeli nasze odliczenie jest wyższe od podatku.

 

Część I

INFORMACJA O DOCHODACH (PRZYCHODACH) WYKAZYWANYCH NA PODSTAWIE ART. 45 UST. 3c USTAWY

Pozycję 136 wypełniają podatnicy, którzy uzyskali przychody od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych

 

Część J

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% należnego podatku. Innymi słowy – wskazanie OPP, któremu chcemy przekazać część swojego podatku sprawia, że pieniądze te nie trafiają do budżetu państwa, ale na konto wybranej organizacji. Warto dodać, że w zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy oddać swój 1%. Należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS oraz kwotę, jaką przekazujemy danej fundacji. Żeby pomóc dzieciom chorym na raka wystarczy wpisać KRS 86 210.

 

Część K

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

W pozycji 139 podatnicy mogą wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1% należnego podatku, przekazywanej na rzecz OPP za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego. Będzie to dla danej fundacji informacja, na jaki cel powinna spożytkować pieniądze od podatnika.

W rubryce 141 podatnicy mogą podać adres do korespondencji, swój numer telefonu, numer faxu, adres e-mail (podanie tych informacji nie jest obowiązkowe), który zostanie przekazany organizacji pożytku publicznego.

 

Część L

INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

Jeżeli korzystamy z ulg lub odliczeń to wykazujemy tutaj wcześniej wypełnione załączniki PIT/O, PIT/D, PIT-2K.

 

Część M

OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/MAŁŻONKA/PEŁNOMOCNIKA

Ta część przeznaczona jest do podpisania zeznania oraz złożenia stosownych oświadczeń.

W przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu:

 • nr 1, 3 albo 4, zeznanie podpisuje jedynie podatnik, składając swój podpis w poz. 149,
 • nr 2, zeznanie podpisuje zarówno podatnik (poz. 149), jak i jego małżonek (poz. 150) albo tylko jeden z małżonków, jeżeli współmałżonek upoważnił go do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów.

 

 • Urząd pomoże nam rozliczyć PIT

  Urząd pomoże nam rozliczyć PIT

  Ministerstwo Finansów wyciąga pomocną dłoń do 13 mln podatników. Dzięki zmianom w ustawie o podatku dochodowym, nie muszą sami wypełniać deklaracji podatkowych. 15 marca w życie weszła nowelizacja ustawy…

  10 lutego 2017
 • Ulgi podatkowe w PIT 2016

  Ulgi podatkowe w PIT 2016

  W deklaracji PIT za 2016 rok możemy skorzystać z kilku ważnych ulg odpisywanych od podatku. Powinni o nich pamiętać przede wszystkim podatnicy wychowujący dzieci, albo ci, którzy mają dochody…

  2 stycznia 2017
 • Ulgi od dochodu w deklaracji PIT za 2016 rok

  Ulgi od dochodu w deklaracji PIT za 2016 rok

  Wydajesz pieniądze na rehabilitację albo drogie leki? Albo może honorowo oddajesz krew? A może oszczędzasz na emeryturę w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego? Sprawdź w jaki sposób możesz skorzystać…

  4 stycznia 2017
 • PIT-37 rozlicz z naszym programem

  PIT-37 rozlicz z naszym programem

  Koniec składania deklaracji podatkowych zbliża się wielkimi krokami. W tym roku mamy na to czas aż do poniedziałku 2 maja 2017 roku. Już teraz pokazujemy, jak  wygodnie rozliczyć w…

  8 stycznia 2017
 • Do kiedy trzeba złożyć PIT?

  Do kiedy trzeba złożyć PIT?

  Już tylko niespełna trzy tygodnie zostały na złożenie deklaracji podatkowych za 2016 rok. Sprawdź, kiedy mija ostateczny termin i jak złożyć swój PIT.  Zgodnie z przepisami, ostateczny termin składania…

  10 stycznia 2017
 • Rozliczenie podatku przez internet – krok po kroku

  Rozliczenie podatku przez internet – krok po kroku

  Od kilku lat Ministerstwo Finansów umożliwia składanie deklaracji podatkowych przez Internet. Podpowiadamy, jak to zrobić. 2 sposoby na złożenie zeznania podatkowego przez Internet Deklarację podatkową on-line możesz złożyć na…

  8 kwietnia 2016
 • Jeden procent – co to znaczy?

  Jeden procent – co to znaczy?

  Z roku na rok coraz więcej Polaków decyduje się przekazać organizacjom pożytku publicznego 1% swojego podatku. Może się wydawać, że kilkanaście, czy kilkadziesiąt złotych niewiele zmieni, ale dla potrzebujących,…

  1 kwietnia 2016
 • 1% dla OPP

  1% dla OPP

  Chciałbyś przekazać 1% podatku wybranej przez siebie fundacji, a nie do końca wiesz, jak to zrobić? Nie masz też pomysłu, kogo mógłbyś obdarować? Nie wiesz, co oznacza skrót OPP?…

 • 1 procent podatku dla dzieci – jak przekazać?

  1 procent podatku dla dzieci – jak przekazać?

  Organizacje charytatywne można wspierać na wiele sposobów. Jednym z nich, dostępnym dla osób fizycznych płacących podatki w Polsce, jest odpis 1% należnego podatku na rzecz organizacji, które figurują w…

  22 marca 2016
 • Jak wybrać właściwy druk PIT?

  Jak wybrać właściwy druk PIT?

  PIT, czyli podatek dochodowy zaliczany do podatków bezpośrednich, może przyjmować różne formy. Najczęściej stosowane druki PIT to te, które służą do złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Są to PIT-28, PIT-36,…

  23 marca 2016
 • Jak przekazać 1% podatku

  Jak przekazać 1% podatku

  1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego można przekazywać już od ponad 10 lat. Przekazując 1%, podatnik nie traci ani grosza – przekazuje jedynie środki, które w innym wypadku trafiłyby…

  17 marca 2016
 • 1% podatku – czy naprawdę pomaga?

  1% podatku – czy naprawdę pomaga?

  Jedni myślą, że nie warto, bo to tylko kilkadziesiąt złotych. Inni zapominają, a jeszcze inni rezygnują, bo nie wiedzą, komu mogliby podarować 1% swojego podatku. A tymczasem ten 1%…

  15 marca 2016
 • 1 procent podatku – komu może pomóc?

  1 procent podatku – komu może pomóc?

  Jeszcze półtora miesiąca mamy na rozliczenie się z fiskusem z podatku dochodowego za 2016 rok. Jednak wiele osób już zastanawia się, komu przekazać 1 procent swego podatku. Podpowiadamy komu…

  13 kwietnia 2016
 • Dajesz 1%? Zobacz, jak on pomaga!

  Dajesz 1%? Zobacz, jak on pomaga!

  Choroba nowotworowa to nie tylko godziny spędzone na trudnych zabiegach i chemioterapii. Choroba to często pogoń za czasem i pieniędzmi. Pogoń okrutna, bo któż może zrozumieć sytuację, w której…

  5 marca 2016
 • 1 procent – podatek od darowizny

  1 procent – podatek od darowizny

  Oddanie 1 procenta nie jest jedynym sposobem wspomagania organizacji pożytku publicznego, zajmujących się m.in. szeroko pojętą działalnością charytatywną. Przez cały rok każdy z nas ma prawo podarować wybranej przez…

  4 marca 2016
 • 1 procent podatku – gdzie znajduje się lista organizacji?
 • Jak przekazać 1% podatku z 2016 roku?

  Jak przekazać 1% podatku z 2016 roku?

  Początek roku to już tradycyjnie czas rozliczania się z urzędem skarbowym ze swoich dochodów uzyskanych w ostatnich dwunastu miesiącach. Standardowo już w tym czasie będziemy mogli przekazać 1% na…

  9 lutego 2016
 • Z jakich PIT-ów można przekazać 1%?

  Z jakich PIT-ów można przekazać 1%?

  Podatnik wypełniając deklarację PIT za 2016 rok może zdecydować się na przekazanie 1% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Musi tylko, we właściwej dla siebie…

  11 stycznia 2016
 • Wsparcie OPP – jeżeli nie 1% to jak?

  Wsparcie OPP – jeżeli nie 1% to jak?

  Przed nami czas rozliczeń rocznych i składania deklaracji podatkowej PIT. Wypełniając ten dokument możemy wspomóc organizację pożytku publicznego. Dokonać tego możemy przekazując swój 1% podatku lub darowiznę. Za pomocą…

  7 stycznia 2016
 • Szybki PIT a przekazanie 1% na rzecz OPP

  Szybki PIT a przekazanie 1% na rzecz OPP

  W dobie ciągłej gonitwy i wszechobecnego pędu, czas staje się dobrem luksusowym. Gdzie możemy, tam staramy się go oszczędzać, bo przecież doby nie da się powiększyć. Także przy rozliczeniach…

  2 stycznia 2016
 • Na co idą pieniądze z 1% na rzecz OPP?

  Na co idą pieniądze z 1% na rzecz OPP?

  Każdy, kto otrzymuje dochód na terenie Polski lub za granicą, jest zobowiązany do corocznego rozliczenia z fiskusem. W tym roku po raz kolejny będziemy mogli przekazać 1% swojego podatku…

  6 grudnia 2015
 • Miejsce zamieszkania a przekazanie 1% w rozliczeniu PIT
 • Kto może przekazać 1% na rzecz OPP

  Kto może przekazać 1% na rzecz OPP

  1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego to bardzo wygodna forma pomocy. Niemal każdy z nas może przekazać część swoich pieniędzy na pomoc tym, którzy tego potrzebują. Wystarczy przy…

  2 grudnia 2015
 • Jak wybrać OPP, której przekażemy nasz 1% podatku?

  Jak wybrać OPP, której przekażemy nasz 1% podatku?

  Aktualną listę organizacji pożytku publicznego, której możemy przesłać nasz 1% znajdziemy na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Są to organizacje, które otrzymały status OPP i wywiązują się z…

  14 grudnia 2015
 • 1% w rozliczeniu PIT-37

  1% w rozliczeniu PIT-37

  Początek nowego roku to sygnał, że już niedługo przyjdzie czas na rozliczenie deklaracji podatkowej za ubiegły rok. Dokonać tego będą musiały wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały przychody…

  28 grudnia 2015
 • 1% podatku – komu przekazujesz?

  1% podatku – komu przekazujesz?

  Podatnicy mogą zdecydować się na przekazanie 1% swojego podatku organizacjom, którym przyznano status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Na czym polega status OPP? Czym jest organizacja pożytku publicznego? Termin „organizacja…

  16 grudnia 2015