Poradnik Podatnika

Poradnik podatnika – 1 procent podatku


Przekazywanie 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego jest bardzo proste!   Warto jednak zapoznać się z kilkoma ważnymi informacjami na ten temat.

 

2 button pit 200x210px bezplatnie 002 285x300 Poradnik Podatnika

1 button pit 200x210px online 002 285x300 Poradnik Podatnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% podatku – co to znaczy?

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego można przekazywać już od ponad 10 lat. To prosty i wyjątkowo skuteczny sposób na to, żeby pomóc wybranej przez siebie fundacji. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% należnego podatku. Mogą zatem wskazać OPP, któremu chcą przekazać część swojego podatku. Dzięki temu pieniądze te nie trafiają do budżetu państwa, ale na konto wybranej organizacji. Sama procedura jest obecnie wyjątkowo prosta – w deklaracji PIT należy wpisać organizację, którą chcemy wesprzeć – trzeba podać jej nazwę i numer KRS. 1% podatku trafi na konto fundacji dzięki naczelnikowi urzędu skarbowego.

Sprawdź, komu można przekazać 1% podatku

Środki z 1% podatku mogą zbierać jedynie te organizacje, które mają status organizacji pożytku publicznego nadany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Każda z organizacji ma nadany numer KRS, który trzeba podać, wypełniając PIT.

OPP podlegają bardzo surowym restrykcjom i co roku muszą składać sprawozdanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli nie spełnią tych wymagań, mogą stracić status OPP. Dlatego przed wypełnieniem PIT warto sprawdzić, czy fundacja, którą chcemy wesprzeć 1% podatku, wciąż ma prawo go zbierać.

Jak przekazać 1% podatku?

Sama procedura przekazania 1% podatku jest wyjątkowo prosta – podatnik musi jedynie w swojej deklaracji napisać numer KRS organizacji wskaże po prostu organizację, którą chce wesprzeć, a Fundacji 1% podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

To oznacza, że przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Warto dodać, że w zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy oddać swój 1%. Trzeba z kolei podać numer KRS oraz kwotę, jaką przekazujemy danej fundacji. W przypadku PIT 37 są to rubryki numer 124 i 125.

Wsparcie dla konkretnej osoby

Wsparcie z tytułu 1% podatku możemy przekazać nie tylko całej organizacji, ale również jej konkretnemu podopiecznemu. Do wskazania takiej osoby służy pole„Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 – 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38). Na podstawie tej informacji OPP wie dokładnie, na kogo przeznaczyć dane pieniądze. Pamiętać trzeba o jednym – na jednej deklaracji można wskazać tylko jedną organizację. Ci podatnicy, którzy składają wiele formularzy podatkowych, mogą w każdym z nich wybrać inną Fundację, której przekażą 1% podatku.

Możemy również zgodzić się na przekazanie OPP swoich danych osobowych oraz kwoty przekazanego wsparcia. Żeby to zrobić, trzeba zaznaczyć w PIT-37 pozycję 127. W rubryce 128 można wpisać na przykład numer telefonu do siebie.

Jak wyliczyć kwotę, którą możemy wesprzeć OPP?

Zgodnie z przepisami kwota wsparcia nie może przekraczać 1% podatku. Może być niższa, ale nie wyższa. Wyliczając kwotę, którą możemy przekazać na rzecz OPP, trzeba pamiętać, że kwotę podatku zawsze zaokrąglamy w dół. Na przykład: jeśli wyliczony 1% podatku wynosi 45,28 zł to organizacji pożytku publicznego możemy przekazać kwotę powstałą po zaokrągleniu w dół, czyli 45,20 zł.

Kto i do kiedy wpłaca 1%?

1%, czyli kwotę, jaką wskażemy w zeznaniu rocznym na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazuje Urząd Skarbowy. Nie musimy więc osobiście dokonywać przelewów. Wystarczy, że przy wypełnianiu PIT wpiszemy odpowiedni numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) organizacji, którą chcemy wspomóc. Zgodnie z ustawą, deklaracje PIT36 i PIT37 zwykle trzeba złożyć do końca kwietnia. Gdy jednak ostatni dzień kwietnia, 30, wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, to wtedy roczne zeznanie podatkowe składamy w następnym dniu roboczym po dniach wolnych.

Czy firma na ryczałcie może przekazać 1%?

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i są opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mogą przekazać 1% podatku.  Żeby to zrobić powinni w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie złożyć deklarację PIT-28.

Ulga na darowiznę i 1% – czy można rozliczyć obie?

Rozliczenie w jednej deklaracji PIT ulgi na darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego nie przeszkadza w przekazaniu 1% podatku. Ulga na darowiznę zmniejsza roczny dochód, a przez to również należny podatek. Warto pamiętać, że taką darowiznę można przekazać nie tylko organizacji pożytku publicznego, ale każdemu podmiotowi prowadzącemu działalność społecznie użyteczną.

Natomiast przekazanie 1% nie zmniejsza podatku. Pozwala tylko zdecydować, jak zostanie wykorzystana jego część. Poza tym tu podatnik nie dokonuje samodzielnie wpłaty, ale w swoim zeznaniu podatkowym wskazuje, którą organizację chce wesprzeć, a w jego imieniu środki przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Z obu rozwiązań można zatem korzystać niezależnie, bowiem się nie wykluczają.

Kto ma prawo odliczyć 1% podatku?

Przekazanie 1% podatku nie zmniejsza naszego podatku. Pozwala jedynie zdecydować, na co zostanie przeznaczona jego część. Bardzo ważne przy przekazywaniu 1% na rzecz fundacji jest terminowe złożenie dokumentu PIT.

Z tego przywileju decydowana, na co zostaną przeznaczone nasze pieniądze możemy korzystać prawie wszyscy. Przekazanie 1% podatku dotyczy bowiem osób, które czerpią dochody z tytułu: umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji. 1% mogą też przekazać wszyscy opodatkowani:

  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatkiem liniowym od działalności gospodarczej

1% mogą też przekazać podatnicy rozliczający przychody z tytułu zbycia nieruchomości, ale tez rozliczający kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Co to jest OPP?

Określeniem Organizacji Pożytku Publicznego można się posługiwać dopiero po nadaniu takiego statusu przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ze statusem tym związane są określone przywileje, ale też i wymogi. Dzięki tym restrykcjom i obostrzeniom możemy mówić o tym, że OPP są pewną elitą wśród podmiotów zaliczanych do trzeciego sektora. To organizacje, które prowadzą działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a przy tym działają niezwykle transparentnie. Organizacje, które chcą być organizacjami pożytku publicznego mają obowiązek:

  • funkcjonować na rzecz szerokiego grona odbiorców lub wąskiej grupy, która jednak ma trudną sytuację życiową (np. dzieci walczące z rakiem)
  • nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na działalność pożytku publicznego;
  • posiadać kolegialny organ kontroli lub nadzoru
  • posiadać statut, który chroni majątek organizacji
  • być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • przygotowywać co roku sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności. Dokumenty te są publikowane na stronie MPiPS

Za spełnienie tych kryteriów przysługują OPP określone przywileje, a jest im szansa zdobywania 1% podatku od osób prywatnych.  Aktualny spis instytucji, które mogą zbierać 1% podatku jest publikowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

ABY PRZEKAZAĆ 1% PODATKU KLIKNIJ TUTAJ