Pomagam i wpłacam

Oświadczenie Rady Fundacji

21 listopada 2019

Wrocław, 22 listopada 2019 r.

 

OŚWIADCZENIE RADY FUNDACJI

 

21 listopada 2019 roku Rada Fundacji odbyła posiedzenie, podczas którego dyskutowała zagadnienia związane z działaniami i wynagrodzeniami w Fundacji.

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” działa od 28 lat na rzecz pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Organizacja podlega regularnym kontrolom organów państwowych i nieprzerwanie spełnia nałożone na nią obowiązki. Fundacja publikuje roczne sprawozdania – merytoryczne oraz finansowe – które są jawne i ogólnie dostępne.

Fundacja prowadzi działalność we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, a od 2019 roku rozszerza swą aktywność w całej Polsce i za granicami kraju. Zapewnia swoimi programami najwyższe standardy opieki klinicznej, lekowej, ale również opiekę psychologiczną, edukacyjną i socjalną dla każdego pacjenta naszej Kliniki i ich opiekunów. Chore dzieci i ich bliscy są otoczeni opieką Kliniki Mentalnej, która zapewnia adaptację i przetrwanie rodzinom w tak dramatycznych chwilach. Fundacja wspiera również personel medyczny Kliniki, wdrażanie programów w zakresie klinicznym i badawczo naukowym umożliwiając stałe poprawianie metod diagnostycznych oraz skuteczność leczenia. W ramach wsparcia Fundacji prowadzona jest współpraca z wieloma ośrodkami medycznymi w kraju i zagranicą. Fundacja zdobywa doświadczenia prowadząc wizytacje w fundacjach zagranicznych. Zależy nam, aby do naszej Kliniki docierały wyniki najnowszych badań, leki i technologie ratujące dzieci.

Naszym największym projektem była inicjatywa budowy nowej Kliniki, Fundacja wykonała koncepcje, później projekty budowlane, otrzymała pozwolenie na budowę, przekazała Uniwersytetowi Medycznemu w darowiźnie wszystkie swoje prace, następnie jako partner nadzorowała prace budowlane, finansowała w dużym stopniu wyposażenie Kliniki. Trzeba jasno powiedzieć, że gdyby nie Fundacja, Przylądka Nadziei by nie było. Dzisiaj Klinika jest drugim w Europie i największym w Polsce dziecięcym ośrodkiem przeszczepowym, realizuje prawie 50% krajowych przeszczepów.

Rada Fundacji od wielu lat powierza zarządzanie Fundacją profesjonalistom, kreatywnym menedżerom o bardzo dużym doświadczeniu, którzy zapewniają wielokierunkowe wsparcie Klinice i jej pacjentom. Niezwykle ważnym zadaniem jest powiększanie możliwości Fundacji w pozyskiwaniu środków na jej działalność statutową. Środki wydawane na wynagrodzenia zarządu są bardzo dobrą inwestycją, co potwierdzają rosnące możliwości Fundacji w niesieniu pomocy. Rada Fundacji czuwa nad tym, aby Zarząd realizował najskuteczniejszą strategię w zakresie pozyskiwania, jak i wydawania środków zgodnie z celami statutowymi Fundacji.

Wynagrodzenia zarządu nie są finansowane z jakichkolwiek wpłat darczyńców na dzieci ani z przekazywanego Fundacji 1% podatku PIT. Fundacja nie pobiera również prowizji od wpłat na subkonta imienne. Dla rozwiania jakichkolwiek wątpliwości informujemy, że koszty wynagrodzenia zarządu pokrywane są wyłącznie z przychodów finansowych, lokat bankowych.

Biorąc pod uwagę interes społeczny, dobro Kliniki i Fundacji oraz jej podopiecznych, Rada Fundacji podjęła decyzję o zmniejszeniu średniego wynagrodzenia zarządu Fundacji z 28.000 zł brutto do 18.000 zł brutto od pierwszego stycznia 2020 roku.

Jednocześnie informujemy Państwa, będąc głęboko przekonanym o wysokiej jakości dotychczasowego zarządzania Fundacją, że chcemy zadbać o to, aby nie utracić obecnego Zarządu i wypracowanych przez niego działań. W związku z tym członkowie Rady Fundacji – przedsiębiorcy, biznesmeni – zadeklarowali wpłaty, które będą przeznaczone na wynagrodzenia Zarządu.

 

Rada Fundacji

Pozostałe aktualności

25 lipca 2021

Green Tour do Przylądka Nadziei. Wyprawa rowerzystów z Orange Polska

600 kilometrów w pięć dni. Takie rowerowe wyzwanie dla dzieci z kliniki Przylądek Nadziei podjęła Drużyna Rowerowa Realizacji Inwestycji Orange. Efektem tego wyzwania jest wspaniały prezent dla naszych dzieci.

14 lipca 2021

Do Przyjaciół Przylądka dołącza HABA Polska

Do przylądkowej Drużyny Wielkich Serc dołączają kolejni Przyjaciele! Pani Joanna Lis, pan Krzysztof Przybyła i firma HABA Polska postanowili wesprzeć klinikę w realizacji bardzo ważnego zadania.

1 lipca 2021

Znów pojedziemy wirtualnymi ciężarówkami dla dzieci z Przylądka Nadziei!

Ruszamy z charytatywnymi streamami na Youtube! Zaglądajcie na kanały Pawła “Kronosa” Maliszewskiego i Sebastiana “Paina” Felisiaka. Wielki finał już 3 i 4 lipca! Zapraszamy!

Pomaganie jest tak proste!

Masz realny wpływ na życie naszych Podopiecznych!
Przylądek Nadziei wpłaty

50zł

Wpłacam

100zł

Wpłacam

Wpłata od serca

Wpłacam

Wspieraj systematycznie

Wpłacam

Dzięki Tobie możemy działać!

Pomagam i wpłacam