Jak wybrać właściwy druk PIT?

23 marca 2016

PIT, czyli podatek dochodowy zaliczany do podatków bezpośrednich, może przyjmować różne formy. Najczęściej stosowane druki PIT to te, które służą do złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Są to PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Który z nich jest odpowiedni dla Ciebie? Uwaga – możliwe, że spoczywa na Tobie obowiązek wypełnienia kilku formularzy.

Druk PIT-28 (pobierz tutaj: PIT-28)

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli formularz PIT-28, składają osoby, które:
• przychody uzyskują z działalności gospodarczej prowadzonej w indywidualnie lub w ramach spółki lub
• w danym roku podatkowym osiągnęły przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy (i podobnych umów).
Aby rozliczać podatki na zasadach ryczałtu, należy wcześniej złożyć odpowiednią deklarację w urzędzie skarbowym.
PIT-28 wymaga od małżonków, którzy chcieliby rozliczać się razem, złożenia 2 niezależnych deklaracji, również gdy dotyczy to ich wspólnej własności lub wspólnego posiadania albo użytkowania rzeczy.

Druk PIT-36 (pobierz tutaj:PIT-36)

Formularz PIT-36 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Tę deklarację wypełnić powinny osoby, które w rozliczanym roku podatkowym prowadziły własną działalność gospodarczą – pozarolniczą lub z działu specjalnej produkcji rolnej. Dotyczy to działalności opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej.
Przychody, do których odnoszą się druki PIT-36, mogą pochodzić z następujących źródeł:
• krajowych (z obowiązkiem samodzielnego opłacania zaliczki na podatek),
• zagranicznych (zarobkowanie u płatnika spoza Polski),
• innych opodatkowanych na ogólnych zasadach (bez obowiązku odprowadzania zaliczek przez podatnika lub płatnika)
Źródłem przychodu może być też umowa najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub inne o podobnym charakterze (opodatkowana na ogólnych zasadach).
Gdy jedno z małżonków obowiązane jest rozliczyć się drukiem PIT-36, a drugie PIT-37, ich wspólnego zeznania należy dokonać w formie PIT-36. Formularz ten obowiązuje również w sytuacji, gdy podatnik chce doliczyć dochody małoletniego dziecka. Wspólne rozliczenie nie jest możliwe, gdy którakolwiek z osób rozlicza się przez PIT-28 lub PIT-36L.

Druk PIT-36L (pobierz tutaj:PIT-36L)

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest dla podatników, którzy wybrali opodatkowanie w postaci podatku liniowego. Oznacza to, że niezależnie od wartości zarobku uzyskanego z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, stosuje się 19% stawkę podatku.
Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT) lub osoby rozliczające działy specjalne produkcji rolnej, które w odpowiednim momencie na początku podsumowywanego roku podatkowego (lub jeszcze przed nim) złożyły wymagane oświadczenie o wyborze formy liniowej.
Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie. Nie można połączyć go z rozliczeniem małżonka lub małoletniego dziecka. Podatnik składający deklarację PIT-36L może być zmuszony do wypełnienia także innych formularzy, jak np. PIT-37, jeżeli zarobki firmowe łączy z innymi źródłami przychodów.

Druk PIT-37 (pobierz tutaj:PIT-37)

Druki PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane przez płatników, czyli np. pracodawców i zleceniodawców. Deklarację taką wypełnia się na podstawie PIT-11 przekazanego podatnikowi do końca lutego przez płatnika. O PIT-11 przeczytać możesz w artykule „Mam PIT-11, co teraz?”.
Oprócz obowiązku uzyskania przychodów wyłącznie za pośrednictwem płatnika ze źródeł z terytorium Polski, osoby wypełniające PIT-37 muszą spełnić inne kryteria:
• nieprowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
• brak zamiaru obniżenia dochodów o straty z lat ubiegłych oraz
• brak obowiązku doliczania do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci.
Podatnicy, którzy nie spełniają powyższych warunków, ale pozostają opodatkowani według skali podatkowej, wypełniają zeznanie PIT-36. Nawet jeżeli tylko część przychodów uzyskuje się bez pośrednictwa płatnika, należy złożyć deklarację PIT-36.
Wspólne rozliczenie z małżonkiem, który nie może złożyć deklaracji PIT-37, lub zarobkującym dzieckiem może odbyć się tylko za pomocą formularza PIT-36.

Druk PIT-38 (pobierz tutaj:PIT-38)

Deklarację PIT-38 złożą osoby, które uzyskały prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu:
• odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych albo pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
• objęcia oraz odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną lub
• objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny.
W deklaracji wykazuje się także opodatkowane przychody zagraniczne. Nie ma znaczenia, czy prawa do zbywanych papierów wartościowych podatnik nabył w tym samym roku (czyli kiedy poniósł koszty ich uzyskania).
Jeżeli sprzedaż udziałów odbywa się poza rachunkiem inwestycyjnym – PIT-38 należy wypełnić samodzielnie. Wspólne rozliczenie PIT-38 przez małżonków nie jest możliwe.

Druk PIT-39 (pobierz tutaj:PIT-39)

Formularz PIT-39 jest przeznaczony dla podatników, którzy w ostatnim roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Podsumowując rok 2015, należy wziąć pod uwagę nieruchomości nabyte lub wybudowane od początku 2010 roku.
Małżonkowie sprzedający nieruchomość objętą małżeńską wspólnotą majątkową, składają osobne deklaracje, w których wykazują przychód ze swojego udziału we współwłasności.

Każda z wyżej wymienionych deklaracji umożliwia przekazanie 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Pozostałe wpisy

20 marca 2019

KRS – co to jest i po co on jest?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) pełni kluczową rolę w funkcjonującym systemie OPP – Organizacji Pożytku Publicznego – i corocznej akcji 1 procent. Bez niego sytuacja przypominałaby wolną amerykankę. To właśnie sąd weryfikuje, kogo wpisać na listę organizacji, które mogą ubiegać się o nasz procent podatku. Może również z listy wykreślić instytucję, która przestaje realizować cele określane … Continued

27 lutego 2019

Jak długo trzeba czekać na zwrot podatku? Zależy, jak się rozliczasz

Czekasz na pieniądze z urzędu skarbowego? Zasada jest prosta – im szybciej złożysz PIT, tym szybciej otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku. Kolejna sprawa: jeśli złożysz zeznanie na papierowym formularzu, czekać będziesz dwa razy dłużej. Obowiązują dwa terminy zwrotu podatku: 45 dni od dnia rozliczenia w przypadku e-deklaracji, 3 miesiące od dnia rozliczenia, gdy składamy papierową deklarację. … Continued

6 lutego 2019

PIT-37 wypełniony przez urząd skarbowy. Czego nie zrobi za ciebie fiskus?

W tym roku po raz pierwszy fiskus rozliczy podatników automatycznie. Od 15 lutego na rządowym portalu czekać będzie gotowy PIT-37. Wypełniony od A do Z. Takiego komfortu nie było nigdy. Czy jednak wszystko będzie w nim ujęte? Sprawdź, czy na pewno nie musisz nic zrobić! Stanem swoich PIT-ów wypełnionych przez automat aparatu skarbowego przede wszystkim … Continued