Pomagam i wpłacam

Jak przekazać 1% podatku

17 marca 2016

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego można przekazywać już od ponad 10 lat. Przekazując 1%, podatnik nie traci ani grosza – przekazuje jedynie środki, które w innym wypadku trafiłyby do Skarbu Państwa. Podatnik nic nie traci, a fundacje zyskują. To prosty i wyjątkowo skuteczny sposób na to, żeby pomóc wybranej przez siebie organizacji.

Zasada jest taka – podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% należnego podatku. Innymi słowy – wskazanie OPP, któremu chcemy przekazać część swojego podatku sprawia, że pieniądze te nie trafiają do budżetu państwa, ale na konto wybranej organizacji.

Komu pomagamy

Jednak nie każda organizacja ma prawo zbierać środki z 1%. Aby fundacja mogła otrzymać 1% od podatników, musi posiadać status organizacji pożytku publicznego (OPP). Oficjalną listę OPP przygotowuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warto jednak mieć świadomość, że uzyskanie statusu to nie jedyne wymaganie. Organizacje muszą spełnić szereg dodatkowych warunków – dotyczy to zarówno nowych, jak i fundacji posiadających ten status wiele lat. Sprawia to, że jeśli chodzi o przejrzystość działań, organizacje pożytku publicznego zobowiązane są do przestrzegania bardziej rygorystycznych zasad niż ogół organizacji pozarządowych.

Przy spisie fundacji, upoważnionych do otrzymywania 1% podatku  znajdziemy też numer KRS, który należy wpisać w PIT 2016. Listę należy kontrolować co roku, gdyż jeśli fundacja nie dopełniła formalności, może ona stracić status OPP.

Jak przekazać 1%

Sama procedura przekazania 1% podatku jest wyjątkowo prosta – podatnik nie musi sam dokonywać wpłaty na rachunek wybranej OPP. Wystarczy, że w składanym zeznaniu rocznym wskaże po prostu organizację, którą chce wesprzeć, a Fundacji 1% podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego. To oznacza, że przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Warto dodać, że w zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy oddać swój 1%. Należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS oraz kwotę, jaką przekazujemy danej fundacji. Wypełniając PIT-37 będzie to pole numer 137 i 138. Jeśli chcemy przekazać nasz 1% na konkretnego podopiecznego, należy wypełnić także pola 139-141. Wskazanie takiego celu szczegółowego powoduje, że OPP otrzymuje nie tylko określoną sumę pieniędzy, ale również informację, na co powinna przeznaczyć dane środki.

Pamiętać trzeba o jednym – na jednej deklaracji można wskazać tylko jedną organizację. Ci podatnicy, którzy składają wiele formularzy podatkowych, mogą w każdym z nich wybrać inną Fundację, której przekażą 1% podatku. Warto dodać, że w przypadku PIT-37 zaznaczając pozycję 140, wyrażamy zgodę na przekazanie OPP danych osobowych oraz kwoty wsparcia. W polu 141 można wpisać inne informacje, które dostanie fundacja, np. kontaktowy numer telefonu.

Ile możemy przekazać

Zgodnie z przepisami kwota wsparcia nie może przekraczać 1% podatku należnego. Warto dodać, że przekazywaną kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy. Zawsze też zaokrąglamy w dół. Przykładowo, niezależnie od tego, czy 1% wynosi 41,23 zł czy 41,93 zł należy przekazać 41,20 zł.

Przykład:
Rozliczając się na formularzu PIT-37 i chcąc przekazać 1% podatku należy wpisać w rubryce 137 numer KRS danej organizacji, a w rubryce numer 138 – kwotę wsparcia. Można ją obliczyć mnożąc podatek należny przez 1%. Wynik należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

 

 

 

 

 

Pomagam i wpłacam