Przelew Bankowy

Przelew bankowy, konta fundacji


Wszystkie poniżej wymienione konta Fundacji prowadzone są w Millenium Bank.

  • Konto ogólne Fundacji (PLN):

 97 1160 2202 0000 0000 9394 2103

  1. Administratorem danych osobowych otrzymywanych w związku z przekazywaniem darowizn jest Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bujwida 42 (nr KRS 0000086210).
  2. Dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa lub za pośrednictwem banku w związku z otrzymywanymi przelewami, są gromadzone i przetwarzane w celu podziękowania Państwu za wsparcie oraz wysłania informacji o działalności podejmowanej przez Fundację.
  3. Uprzejmie informujemy, że przekazywanie przez Państwa swoich danych osobowych w związku z udzieleniem wsparcia Fundacji, jest w pełni dobrowolne
  4. Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim.
  5. Przysługuje Państwu dostęp do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
  6. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
  • Konto wpłat imiennych, w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko wybranego Podopiecznego:

 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867

  • Konto na nawiązki sądowe:

 65 1160 2202 0000 0000 9627 7178

Konto wyłącznie dla wpłat tytułem orzeczonej przez sąd nawiązki, świadczenia pieniężnego lub potrąceń z wynagrodzenia za pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

  •  Konto ogólne Fundacji (EURO):

 43 1160 2202 0000 0001 1862 8023

SWIFT CODE: BIGBPLPWXXX (trzy ostatnie X jak będzie miejsce)

IBAN: PL (identyfikator kraju) + 26 cyfr numeru konta;

przykład:  PL43 1160 2202 0000 0001 1862 8023