Pomagam i wpłacam

Prawa wolontariusza

Wolontariat to bezinteresowna pomoc. Pomoc, która zmienia świat wokół nas. Ale żeby było to możliwe, potrzebne są ramy prawne, które pozwalają zorganizować to wspaniałe przedsięwzięcie.

Organizacje pożytku publicznego, które chcą zorganizować ekipę wspierających ich wolontariuszy, muszą znać przepisy, by wszystko było zgodne z prawem. Dla samego wolontariusza również ważne powinno być, aby znać swoje prawa i obowiązki. Przygotowaliśmy mini-poradnik, który odpowie na najważniejsze pytania i zagadnienia związane z wolontariatem.

Wolontariat: umowa wolontariusza

Art. 44.ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego mówi o tym, że pracę wolontariusza reguluje porozumienie z organizacją, na rzecz której działa. Umowa taka określa nie tylko sposób i czas jego pracy, ale również to, w jaki sposób może być rozwiązana. Dopuszczalna jest umowa ustna, ale tylko wtedy, gdy świadczenie nie przekracza 30 dni. Po tym terminie umowa powinna być spisana. Wolontariusze Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” podpisują porozumienie na rok i mają prawo do dwutygodniowego wypowiedzenia. W umowie muszą być określone obowiązki i prawa, jakie mają wolontariusze. Powinny być tam również informacje na temat zagrożeń wynikających z działalności wolontariusza. Wolontariusze Fundacji ze względu na pracę w szpitalu onkologicznym zostają zapoznani z zasadami BHP panującymi w Klinice „Przylądek Nadziei” oraz z umową wolontariacką . Każdy może otrzymać od Fundacji pisemną opinię na temat pracy, którą wykonuje na rzecz fundacji.

Wolontariat a ubezpieczenie wolontariusza

Ten okres 30 dni jest również bardzo istotny w przypadku ubezpieczenia. Po tym czasie organizacja musi zapewnić swoim wolontariuszom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Dodatkowo może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), w zakresie wykonywanych świadczeń (art. 46 ust. 6 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” dba o swoich wolontariuszy i zapewnia im i ubezpieczenie NNW i OC.

Wolontariat a ZUS

Choć organizacja ma prawo podpisać z wolontariuszem umowę, to jednak z tytułu działalności wolontariackiej nie są opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, czyli: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe. Zgodnie z zapisem art. 42 ust.1 Ustawy o wolontariacie, świadczenie wolontariusza jest odpowiednikiem świadczenia pracy, ale w rzeczywistości nim nie jest. Również w ustawie dotyczącej ubezpieczeń społecznych nie ma prawnego zapisu, który umożliwiłby objęciem wolontariusza takim ubezpieczeniem.

Wolontariat bezpłatny

Definicja wolontariatu mówi o tym, że jest to dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych. Wolontariusz nie dostaje wynagrodzenia materialnego, ale ze swojej pracy może czerpać mnóstwo innych korzyści. Radość i satysfakcja z pomagania innym to jedno. Ale równie ważne jest zbieranie nowych doświadczeń, które mogą w przyszłości okazać się bardzo przydatne na rynku pracy. Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” dla swoich wolontariuszy organizuje liczne szkolenia z zakresu psychoonkologii, autoprezentacji i współpracy w grupie. Wszystko po to, by wynagrodzić ciężką pracę, jaką wykonują, odwiedzając dzieci w „Przylądku Nadziei” oraz podczas akcji charytatywnych realizowanych na ich rzecz. Nasza Fundacja to idealne miejsce, aby zaangażować się w wolontariat.

Pomagam i wpłacam