Pomagam i wpłacam

1% dla OPP

1 kwietnia 2016

Chciałbyś przekazać 1% podatku wybranej przez siebie fundacji, a nie do końca wiesz, jak to zrobić? Nie masz też pomysłu, kogo mógłbyś obdarować? Nie wiesz, co oznacza skrót OPP? Nie martw się – przygotowaliśmy wytłumaczymy Ci zawiłości i pokażemy, jak wiele jest fundacji, którym mógłbyś pomóc!                              

 

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego można przekazywać już od ponad 10 lat. To prosty i wyjątkowo skuteczny sposób na to, żeby pomóc wybranej przez siebie fundacji. Zasada jest taka – podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% należnego podatku. To znaczy, że przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani grosza – przekazuje jedynie środki, które w innym wypadku trafiłyby do Skarbu Państwa. Podatnik nic nie traci, a fundacje zyskują. Ale nie wszystkie. Bo nie każda ma prawo zbierać środki z 1%.

Co to jest OPP

Określeniem OPP może posługiwać się tylko ta organizacja, która ma prawny status pożytku publicznego nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy. Zasada jest taka – w zamian za określone korzyści, a jest nią z pewnością możliwość uzyskiwania 1% podatku od osób prywatnych, OPP pod względem przejrzystości działań podlegają znacznie ostrzejszym rygorom.  Oficjalną listę OPP przygotowuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Warto jednak mieć świadomość, że uzyskanie statusu to nie jedyne wymaganie. Organizacje muszą spełnić szereg dodatkowych warunków – dotyczy to zarówno nowych, jak i fundacji posiadających ten status wiele lat.

O status OPP mogą się ubiegać rozmaite fundacje i stowarzyszenia, które działają między innymi na rzecz zdrowia, nauki, edukacji, kultury, sportu czy osób w trudnej sytuacji  życiowej. Przestrzeń, w której działają nie determinuje jednak warunków, jakie powinny spełnić. Wszystkie organizacje, aby uzyskać status organizacji pożytku publicznego muszą spełniać między innymi następujące wymagania:

  • prowadzić działalność na rzecz szerokiego grona odbiorców lub określonej grupy, która jest wyodrębniona ze względu na trudną sytuację życiową (np. dzieci z chorobą nowotworową)
  • nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na działalność pożytku publicznego;
  • posiadać kolegialny organ kontroli lub nadzoru
  • posiadać statut, w którym są zapisy chroniące majątek organizacji
  • podlegać wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • sporządzać i ogłaszać roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności, które są publikowane na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Korzyści za przejrzystość

To tylko część, bardzo szczegółowych wymagań, które muszą spełnić organizacje które chcą uzyskać i utrzymać status OPP. Jednocześnie organizacje pożytku publicznego mogą liczyć na szereg przywilejów, wśród których jest możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa albo samorządów terytorialnych na preferencyjnych warunkach. OPP mają też szansę bezpłatnie zaprezentować swoją działalność na antenach publicznych stacji telewizyjnych i radiowych. Mogą też korzystać z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej. Jednak niewątpliwie największym przywilejem związanym wynikającym z uzyskania statusu OPP jest otrzymywania 1-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych. A jest o co walczyć, bo według danych z Ministerstwa Finansów na przekazanie 1% podatku OPP decyduje się blisko połowa Polaków. W ubiegłym roku zdecydowali oni o przekazaniu 7888 organizacjom aż 557,6 mln złotych. To rekord, a tendencja jest wzrostowa – co roku podatnicy coraz chętniej decydują, komu przekazać 1% swojego podatku.

Pomagam i wpłacam