Pomagam i wpłacam

1% podatku – komu przekazujesz?

16 grudnia 2015

Podatnicy mogą zdecydować się na przekazanie 1% swojego podatku organizacjom, którym przyznano status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Na czym polega status OPP?

Czym jest organizacja pożytku publicznego?

Termin „organizacja pożytku publicznego” powstał na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jej zadaniem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego. Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (niezwiązana ze światem polityki), jak również spółka kapitałowa, która m.in.:

  • prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną,
  • nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi ją, aby realizować cele statutowe oraz
  • przeznacza cały dochód na działalność pożytku publicznego.

Status OPP nadają organizacjom wydziały Krajowego Rejestru Sądowego na wniosek samej organizacji. OPP podlegają kontrolom i mają obowiązek sporządzać sprawozdania ze swojej działalności.

Jakie są korzyści ze statusu OPP?

Organizacje pożytku publicznego cieszą się pewnymi przywilejami wynikającymi z rodzaju działalności, którą się zajmują, np.:

  • prawo do otrzymywania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • preferencyjne warunki korzystania z nieruchomości,
  • zwolnienie od różnych podatków (od nieruchomości i dochodowego od osób prawnych) oraz opłat (skarbowych, sądowych i od czynności cywilnoprawnych) w odniesieniu do prowadzonej
  • działalności pożytku publicznego, a także
  • możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Jak przekazać 1% dla OPP?

Wykaz organizacji pożytku publicznego można znaleźć np. na liście ogłoszonej przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. O tym, na czym polega przekazanie 1% podatku na rzecz OPP, możesz przeczytać w artykule „Jeden procent – co to znaczy?”.

Przekaż 1,5% podatku