Pomagam i wpłacam

1 procent – podatek od darowizny

4 marca 2016

Oddanie 1 procenta nie jest jedynym sposobem wspomagania organizacji pożytku publicznego, zajmujących się m.in. szeroko pojętą działalnością charytatywną. Przez cały rok każdy z nas ma prawo podarować wybranej przez siebie instytucji darowiznę. Czy można ją jednak przekazać i jednocześnie oddać 1% na rzecz pożytecznych organizacji? Czym różni się 1 procent od tradycyjnej darowizny?

O tym, że Polacy bardzo chętnie pomagają innym przekonują liczby – każdego roku coraz więcej z nas decyduje się oddać 1 procent podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu wiele pozarządowych instytucji jest w stanie osiągnąć cele zawarte w swoich statutach. Warto jednak wiedzieć, że pomoc tego typu możemy okazać nie tylko wypełniając deklarację podatkową PIT. Innym sposobem na wsparcie OPP jest przekazanie darowizny. Co odróżnia ją od 1%? Czy można jednocześnie przekazać 1 procent i darowiznę?

Czym różni się 1 procent od tradycyjnej darowizny?

1 procent różni się od darowizny kilkoma istotnymi aspektami. Przede wszystkim 1% oddać można tylko i wyłącznie przez deklarację podatkową PIT, w przeciwieństwie do darowizny, którą każdy z nas może ofiarować w dowolnym momencie. W przypadku 1 procenta ograniczona jest również grupa potencjalnych odbiorców naszej pomocy – niewielka część podatku dochodowego może bowiem trafić tylko i wyłącznie do organizacji o statusie pożytku publicznego. Darowiznę natomiast przekażemy każdemu bez żadnych ograniczeń. Ostatnią różnicą między omawianymi sposobami udzielenia pomocy są opłaty. Oddanie 1 procenta nie generuje żadnych kosztów, natomiast od ofiarowanej darowizny zobowiązani jesteśmy zapłacić podatek.

Podatek od darowizny

Podatek od przekazanej darowizny obowiązuje nas, jeśli miejsce opodatkowania znajduje się na terytorium naszego kraju, darczyńca nie korzysta z ulgi nielimitowanej lub zwolnień od podatku od darowizn oraz jeśli wysokość darowizny nie przekracza progu kwoty nie podlegającej opodatkowaniu. Podatek od darowizny należy zapłacić, jeśli ofiarowana pomoc jest wartości większej niż:

  • 9637 zł w przypadku nabywcy z I grupy podatkowej (małżonkowie, krewni wstępni, zstępni, pasierbowie, zięciowie, synowe, rodzeństwo, teściowe, ojczymowie, macochy.
  • 7267 zł w przypadku nabywcy z II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie i zstępni pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwa małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych).
  • 4902 zł w przypadku nabywcy z III grupy podatkowej (pozostali).

Ile wynosi podatek od darowizny?

Kwota podatku, jaką należy zapłacić oddając darowiznę, zależy od jej wysokości oraz grupy podatkowej odbiorcy. Obecnie koszty przekazania darowizny prezentują się następująco:

  • Dla I grupy podatkowej:

3% do kwoty 10278 zł,

308 zł 30 gr i 5% nadwyżki od 10278 zł w przedziale 10278 zł – 20556 zł,

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki od kwoty 20566 zł.

  • Dla II grupy podatkowej:

7% do kwoty 10278zł,

719 zł 50 gr i 9% nadwyżki od 10278 zł w przedziale 10278 zł – 20556 zł,

1644 zł 50 gr i 12% od kwoty 20556 zł.

  • Dla III grupy podatkowej:

12% do kwoty 10278 zł,

1233 zł 40 gr i 16% od 10278 zł w przedziale 10278zł – 20556 zł,

2877 zł 90 gr i 20% od kwoty 20556 zł

Czy można jednocześnie odliczyć darowiznę od podatku i przekazać 1%?

Jak najbardziej. Oddanie darowizny w dowolnym momencie poprzedniego roku rozliczeniowego uprawnia podatnika do skorzystania ze specjalnej ulgi, a jednocześnie nie odbiera mu możliwości przekazania 1% na rzecz pożytecznych organizacji. Jak wygląda to ze strony formalnej? Decydując się na 1 procent podatku nie potrzebujemy wypełniać dodatkowych formularzy deklaracji podatkowej. Wszystkie niezbędne informacje zawrzemy w rubrykach swojego PIT (numer KRS, nazwa wybranej OPP oraz kwota). W przypadku chęci rozliczenia się z przekazanej darowizny, niezbędne będzie dołączenie do swojego zeznania podatkowego załącznika PIT/O. W nim podatnik powinien podać roczną kwotę dokonywanych odliczeń, wartość przekazanej darowizny oraz inne istotne dane.

Przekaż 1,5% podatku