Pomagam i wpłacam

1 procent podatku dla dzieci – jak przekazać?

22 marca 2016

Organizacje charytatywne można wspierać na wiele sposobów. Jednym z nich, dostępnym dla osób fizycznych płacących podatki w Polsce, jest odpis 1% należnego podatku na rzecz organizacji, które figurują w rejestrze organizacji pożytku publicznego. Pomóc można na przykład maluchom walczącym z rakiem. Szybko, skutecznie i nie wyciągając ze swojego portfela ani złotówki.

 

Podatnicy, którzy zdecydują się przekazać 1% swojego podatku  wybranej organizacji mogą to zrobić do końca kwietnia. Wówczas upływa termin na rozliczenie z fiskusem. Od kilku już lat systematycznie rośnie liczba podatników, którzy decydują się przekazać 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Tylko w 2015 roku na konta wszystkich organizacji popłynęło 557, 6 mln zł. Jest to o ponad 50 mln zł więcej niż rok wcześniej. Obecnie uprawnionych do pozyskania 1% podatku uprawnionych jest blisko 8000 fundacji. Dla niektórych przekazane przez podatników pieniądze stanowią większość ich rocznych dochodów. Pełną listę można znaleźć na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/ lub http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki

 

1% na zdrowie

 

Oficjalną listę OPP przygotowuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. O status OPP mogą się ubiegać rozmaite fundacje i stowarzyszenia, które działają między innymi na rzecz zdrowia, nauki, edukacji, kultury, sportu czy osób w trudnej sytuacji  życiowej. Wśród organizacji, które mogą zbierać 1% podatku są stowarzyszenia kulturalne, szkoły, fundacje ekologiczne, czy stowarzyszenia walczące o zdrowie i życie.

Określeniem OPP może posługiwać się tylko ta organizacja, która ma prawny status pożytku publicznego nadany przez Krajowy Rejestr Sądowy. Zasada jest taka – w zamian za określone korzyści, a jest nią z pewnością możliwość uzyskiwania 1% podatku od osób prywatnych, OPP pod względem przejrzystości działań podlegają znacznie ostrzejszym rygorom

Gdzie najczęściej trafiają środki przekazane przez podatników? Otóż od lat Polacy najchętniej wspierają organizacje opiekujące się chorymi dziećmi i ludźmi niepełnosprawnymi. W 2015 roku podatnicy zdecydowali o przekazaniu 7888 organizacjom aż 557,6 mln złotych. Wśród 10 organizacji, które zebrały najwięcej środków są niemal same organizacje walczące o zdrowie i życie.

 

Pomoc w walce z rakiem

 

W pierwszej dziesiątce znalazła się na przykład wrocławska Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. Fundacja powstała 26 lat temu przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu po to, by wspierać dzieci z chorobą nowotworową.

Przez te lata udało się pomóc wielu dzieciom, a form pomocy była niezliczona ilość – płacimy za leki, rehabilitację, protezy – wylicza Agnieszka Aleksandrowicz, prezes Fundacji. – Poza tym, kiedy ścieżka leczenia w Polsce się niestety kończy, zbieramy fundusze na to, aby móc leczyć naszych podopiecznych poza granicami kraju. Finansujemy rehabilitację, która jest bardzo potrzebna w chorobie nowotworowej, ale też przeznaczmy pieniądze na opiekę psychologiczną dla pacjentów i ich rodzin – wymienia prezes Agnieszka Aleksandrowicz.

Wiele osób wychodzi z założenia, że najlepiej pomagać tym, których dobrze znamy i których działalność jest ważna dla naszego lokalnego środowiska. A poza tym podatnicy mogą wskazać nie tylko samą organizację, ale również konkretną osobę, której chcemy pomóc. W deklaracji PIT jest specjalne pole dotyczące celu szczegółowego i tam można wpisać konkretnego podopiecznego fundacji.

To, że Polacy bardzo chętnie wspierają konkretne osoby potwierdza fakt, że organizacje, które otrzymały najwięcej pieniędzy z 1% podatku to organizacje, które prowadziły zbiórki na tzw. subkonta, czyli na konkretny cel w ramach swojej misji

 

Tak prosto można pomóc

 

Warto pamiętać o tym, że 1% to najprostszy i najszybszy sposób pomocy najbardziej potrzebującym. I co najważniejsze – zupełnie bezkosztowy. Od wysyłania smsa lub wrzucenia datków do puszki kwestarskiej różni się tym, że darczyńca nie musi fizycznie wyciągać pieniędzy z portfela, decyduje natomiast jaki cel charytatywny ma uzyskać wsparcie ze strony państwa.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% należnego podatku. Innymi słowy – wskazanie OPP, któremu chcemy przekazać część swojego podatku sprawia, że pieniądze te nie trafiają do budżetu państwa, ale na konto wybranej organizacji. Sama procedura jest obecnie wyjątkowo prosta – podatnik nie musi sam dokonywać wpłaty na rachunek wybranej opp. Wystarczy, że w składanym zeznaniu rocznym wskaże po prostu organizację, którą chce wesprzeć – podaje jej nazwę i numer KRS, a wybranej Fundacji 1% podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

To oznacza, że przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Pomagam i wpłacam