1 procent podatku – gdzie znajduje się lista organizacji?

14 lutego 2016

1 procent naszego podatku może zostać przekazany na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. Co jednak jeśli nie wiemy, której instytucji chcemy podarować tego rodzaju „darowiznę”? Gdzie można znaleźć listę organizacji uprawnionych do skorzystania z 1 procenta podatnika? Jakie warunki musi spełnić dana fundacja lub stowarzyszenie, by dostała się na listę OPP?

W tym roku polski podatnik ponownie będzie mógł przekazać 1% ze swojego podatku wybranej pożytecznej organizacji. Wystarczy, że w odpowiednich rubrykach deklaracji PIT podane zostaną odpowiednie dane (nazwa instytucji, numer KRS oraz podarowana kwota), a na koncie wskazanej OPP znajdą się pieniądze, które zostaną spożytkowane na różnego rodzaju cele statutowe. Gdzie podatnik znajdzie listę organizacji uprawnionych do skorzystania z 1 procenta?

Lista organizacji pożytku publicznego

Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego, które mają prawo skorzystać z pieniędzy pochodzących z tzw. 1 procenta, znaleźć najłatwiej w Internecie. Każdego roku aktualny spis instytucji, mogących przyjąć od podatnika 1%, publikowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku taka lista znajduje się m.in. na oficjalnej witrynie Departamentu Pożytku Publicznego. Podobne bazy znaleźć można również na wielu zewnętrznych serwisach. Pamiętajmy, że w każdym spisie oprócz samej nazwy instytucji, która ma prawo przyjąć od nas 1 procent podatku, powinien znaleźć się numer KRS niezbędny do wpisania w deklaracji podatkowej PIT.

Czym jest organizacja pożytku publicznego?

Organizacja pożytku publicznego to specjalne pozarządowe instytucje, które w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzą działalność pożyteczną społecznie w sferze zadań publicznych. Posiadanie przez daną organizację statusu OPP nadaje jej szereg przywilejów, ale także nakłada na nią kilka istotnych obowiązków.

Co daje status organizacji pożytku publicznego?

Najważniejszym przywilejem fundacji, stowarzyszeń i innych tego instytucji, posiadających status OPP, jest oczywiście prawo do otrzymania od podatników 1 procenta ich podatku dochodowego. To jednak niejedyna korzyść wynikająca ze znalezienia się na liście pożytecznych organizacji. OPP są również zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, a także zwolnione z od wszelkich opłat skarbowych i sądowych. Oprócz tego organizacje pożytku publicznego posiadają specjalne prawo do bezpłatnego informowania własnej działalności w publicznych środkach masowego przekazu – radiu oraz telewizji.

Obowiązki organizacji pożytku publicznego

Wszystkie instytucje zaliczane do grona pożytecznych organizacji zobowiązane są przede wszystkim sporządzać każdego roku specjalne sprawozdania finansowego oraz merytorycznego. Ma to na celu zapewnić darczyńcom wgląd do wszystkich wydatków danej fundacji lub stowarzyszenia, które w większości zostały pokryte z pieniędzy pochodzących chociażby z 1 procenta podatku. Oprócz tego każda OPP musi posiadać nadany specjalny numer KRS.

Które organizacje mogą starać się o status OPP?

Aby dana organizacja mogła zostać zaliczona do grona instytucji pożytku publicznego (i tym samym by mogła otrzymać od podatnika jego 1 procent podatku dochodowego), musi spełnić kilka istotnych warunków. Ogólnie rzecz ujmując, status OPP może zostać przyznany każdej instytucji pozarządowej (na jej wniosek), która nie ugrupowaniem politycznym, stowarzyszeniem należącym do danej partii, związkiem zawodowym, ani żadną organizacją pochodną. Organizacją pożytku publicznego ma prawo zostać nawet spółka kapitałowa, ale tylko i wyłącznie powołana w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi przez co najmniej dwa lata działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego.

1 procent podatku – ile jest obecnie OPP?

W tym roku organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku jest dokładnie 8241. Liczba tego typu instytucji z roku na rok przybywa. Dla porównania ich liczba w roku 2013 wynosiła 7654.

Pozostałe wpisy

20 marca 2019

KRS – co to jest i po co on jest?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) pełni kluczową rolę w funkcjonującym systemie OPP – Organizacji Pożytku Publicznego – i corocznej akcji 1 procent. Bez niego sytuacja przypominałaby wolną amerykankę. To właśnie sąd weryfikuje, kogo wpisać na listę organizacji, które mogą ubiegać się o nasz procent podatku. Może również z listy wykreślić instytucję, która przestaje realizować cele określane … Continued

27 lutego 2019

Jak długo trzeba czekać na zwrot podatku? Zależy, jak się rozliczasz

Czekasz na pieniądze z urzędu skarbowego? Zasada jest prosta – im szybciej złożysz PIT, tym szybciej otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku. Kolejna sprawa: jeśli złożysz zeznanie na papierowym formularzu, czekać będziesz dwa razy dłużej. Obowiązują dwa terminy zwrotu podatku: 45 dni od dnia rozliczenia w przypadku e-deklaracji, 3 miesiące od dnia rozliczenia, gdy składamy papierową deklarację. … Continued

6 lutego 2019

PIT-37 wypełniony przez urząd skarbowy. Czego nie zrobi za ciebie fiskus?

W tym roku po raz pierwszy fiskus rozliczy podatników automatycznie. Od 15 lutego na rządowym portalu czekać będzie gotowy PIT-37. Wypełniony od A do Z. Takiego komfortu nie było nigdy. Czy jednak wszystko będzie w nim ujęte? Sprawdź, czy na pewno nie musisz nic zrobić! Stanem swoich PIT-ów wypełnionych przez automat aparatu skarbowego przede wszystkim … Continued