Pomagam i wpłacam

Darowizna na Facebooku. Jak rozliczyć podatek?

6 lutego 2021

Coraz więcej podmiotów daje podatnikom możliwość przekazania darowizny na wskazane cele. Jednym ze sposobów jest wsparcie zbiórki zorganizowanej na Facebooku. Sprawdź, jak w takim przypadku skorzystać z odliczenia darowizny i w efekcie zmniejszyć należny fiskusowi podatek.

Fot. StartupStockPhotos z Pixabay

Przekazanie darowizny to nie tylko wsparcie wybranej organizacji lub osoby, ale także sposób na zmniejszenie obciążeń podatkowych, ponieważ od uzyskanego w roku podatkowym dochodu odliczeniu podlega kwota dokonanych darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przepisy pozwalają Ci odliczyć od dochodu określoną wartość przekazanych darowizn do limitu 6% kwoty dochodu w roku podatkowym.

Odliczeniu podlegają kwoty przekazane w formie darowizny na:

 • cele pożytku publicznego (np. organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia),
 • cele kultu religijnego (ale darowizna nie może być przekazana osobie fizycznej, np. konkretnemu duchownemu),
 • cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi, 1 litr krwi da w 2020 r. 130 zł odliczenia)
 • cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i innych związków wyznaniowych (darowizna powinna mieć związek z takim działaniem organizacji, jak prowadzenie szpitala, zakładu opiekuńczego, żłobków, schronisk, organizowanie pomocy osobom potrzebującym),
 • szkoły i edukację zawodową (dotyczy darowizn przekazanych publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe oraz publicznym placówkom i centrom)
 • na walkę z pandemią COVID-19,
 • na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe (chodzi o darowizny w postaci laptopów lub tabletów).

Co to jest darowizna?

Zgodnie z definicją z Kodeksu cywilnego darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”. O darowiźnie można więc mówić wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, a zatem przekazujemy własne pieniądze lub sprzęty.

Jeśli zastanawiasz się, czy Twój datek był darowizną możliwą do odliczenia, pamiętaj, że musiał być przekazany organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych. Darowizna powinna też być przekazywana w roku podatkowym, z którego się rozliczasz.

W przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Darowizny rzeczowe powinny natomiast być potwierdzone umową w formie aktu notarialnego lub w formie pisemnej. Aby określić jej wartość, oszacować należy wartość rynkową z dnia dokonania darowizny (np. na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku). W darowiźnie powinno być zawarte również oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Darowizna na Facebooku. Jak to działa?

Każdy użytkownik Facebooka mieszkający w kraju, w którym dostępna jest ta funkcja, może tworzyć zbiórki pieniędzy na rzecz organizacji dobroczynnych lub tzw. zbiórki prywatne. Taka możliwość jest w Polsce, można więc zarówno tworzyć, jak i wspierać zbiórki.

Sposobów na przekazanie datku jest kilka:

 • z poziomu posta na Facebooku (kliknij przycisk Przekaż datek w poście),
 • z poziomu zbiórki na Facebooku (kliknij opcję Przekaż datek w górnej części strony zbiórki funduszy),
 • bezpośrednio na stronie organizacji dobroczynnej (klikając przycisk Przekaż datek na zdjęciu w tle strony).

Datek przekazany na rzecz organizacji non-profit za pośrednictwem jej strony na Facebooku lub zbiórki pieniędzy na Facebooku można odliczyć od podatku.

UWAGA: nie wszystkie datki przekazane w ten sposób będą podlegały odliczeniu od podatku dochodowego, ponieważ ważny jest cel darowizny oraz status organizacji obdarowanej. Dlatego zawsze przed przekazaniem darowizny, jeśli chcesz skorzystać z odliczenia, sprawdź dokładnie te dwie informacje.

Facebook jako pośrednik darowizny

Środki przekazane odpowiednim podmiotom, realizującym cele określone w przepisach, mogą zostać odliczone od dochodu, nawet jeżeli darowizna przekazana jest beneficjentowi przez pośrednika. To dlatego Twoje datki przekazane organizacjom non profit na Facebooku także mogą być odliczone.

Warunkiem jest jednak prawidłowe udokumentowanie darowizny. Pamiętaj, że powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Za dowód służyć mogą różne formy udowodnienia wpłat. Ważne jest jednak, aby oprócz numeru rachunku bankowego jednoznacznie wynikało z nich:

 • kto jest darczyńcą,
 • jaka kwota została przekazana,
 • jaki był cel darowizny.

Wystarczy więc otrzymane od obdarowanego potwierdzenie, z którego będzie wynikać , że określona kwota wpłynęła na jego rachunek bankowy.

ZAPAMIĘTAJ: Aby odliczyć od podatku darowiznę przekazaną na Facebooku, datek musi być przekazany na odpowiednie cele wskazane przez ustawodawcę, a darowizna musi trafić do organizacji, która posiada odpowiedni status (zgodnie z prawem nie może być to partia polityczna czy związek zawodowy).

Odliczenie od podatku nie jest w żaden sposób ograniczone tym, że Twoje pieniądze trafiły do darczyńcy przez pośredników takich jak Facebook. Ta platforma to jedynie pośrednik techniczny. Facebook pokrywa opłaty manipulacyjne, tak aby 100% datków wpłaconych na zbiórki zostało przekazanych organizacjom. Datki na rzecz organizacji dobroczynnych, przekazywane za pośrednictwem systemu płatności na Facebooku, nie podlegają opłatom.

Pamiętaj, że składając deklarację PIT i odliczając ulgi możesz przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Wystarczy podać jej numer KRS w odpowiednim polu. Możesz też wskazać konkretny cel lub podopiecznego. To nic nie kosztuje, a daje ogromne wsparcie.

Jeśli chcesz wesprzeć dzieci z kliniki onkologicznej w walce z chorobą nowotworową, wpisz do PIT nasz numer KRS 00000 86210. Dziękujemy!

Przekaż 1,5% podatku