Pomagam i wpłacam

Do kiedy trzeba złożyć PIT?

10 stycznia 2017

Już tylko niespełna trzy tygodnie zostały na złożenie deklaracji podatkowych za 2016 rok. Sprawdź, kiedy mija ostateczny termin i jak złożyć swój PIT.

 Zgodnie z przepisami, ostateczny termin składania zeznań podatkowych najbardziej popularnych deklaracji PIT36 i PIT37 zwykle mija 30 kwietnia. Jednak w  sytuacji, gdy termin składania rozliczeń przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas roczne zeznanie podatkowe można złożyć zaraz w następnym dniu roboczym zaraz po dniach wolnych. To sprawia, że w tym roku podatnicy mają czas do 2 maja. PIT musi złożyć każdy podatnik, który w danym roku uzyskał przychód podlegający opodatkowaniu. Dokument ten jest zeznaniem o wysokości uzyskanych środków i ewentualnych odliczeń.

Jakie terminy

W zależności od źródła dochodu, podatnicy wypełniają różne rodzaje deklaracji PIT. Do kiedy dokumenty te powinny być złożone w urzędzie skarbowym? To także zależy od typu wypełnianego zeznania. Trzeba wiedzieć, że terminy na złożenie części z nich minęły już w lutym. Jednak wciąż czas ma największa grupa podatników, czyli tych z nas, którzy składają PIT36 i PIT37.

1 lutego 2017 r. : PIT-16A, PIT-19A, PIT-28

29 lutego 2017 r. : PIT-40; PIT-40A

2 maja 2017 r.:

  • PIT-36 -osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskały przychody z zagranicy albo z wynajmu mieszkania
  • PIT-36L – przedsiębiorcy lub wspólnicy spółek osobowych, opodatkowujących dochody podatkiem liniowym.
  • PIT-37 – pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci oraz renciści. Ale także osoby, które osiągnęły przychody z tytułu: wynagrodzeń ze stosunku służbowego, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów oraz praw autorskich i praw majątkowych.
  • PIT-38 – składany w przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych, udziałów w spółkach lub pochodnych instrumentów finansowych.
  • PIT-39 – rozliczenie dochodów ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych.

Wszystkie druki PIT znajdziecie TUTAJ.

Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Podatnicy, którzy deklaracji nie złożą w terminie powinni liczyć się z konsekwencjami takiego działania i karą za opóźnienie.

Warto pamiętać, że im szybciej złożymy PIT, tym szybciej dostaniemy zwrot należnego nam podatku. Należy również mieć na uwadze, że składając zeznanie podatkowe w ostatnim dniu istnieje duże ryzyko kolejek, bądź niespodziewanych wypadków.

 

Jak złożyć PIT

Najprostszą formą złożenia zeznania jest przekazanie go w okienku podawczym Urzędu Skarbowego. Złożeniu deklaracji w okienku podawczym zawsze towarzyszyć powinno poświadczenie odbioru na kopii, która będzie przechowywana przez podatnika do przedawnienia zobowiązań podatkowych wykazanych na deklaracji. Takie poświadczenie nie jest obowiązkowe, więc podatnik sam powinien zadbać, by stempel Urzędu Skarbowego łącznie z datownikiem znalazł się na kopii formularza.

Możliwe jest również:

WYSŁANIE PRZEZ INTERNET: deklaracja musi zostać wypełniona za pomocą wybranego dedykowanego programu. Program taki można znaleźć TUTAJ. Przy jego wykorzystaniu można mieć nie tylko pewność, że deklaracja zostanie prawidłowo wypełniona, ale i pomóc dzieciom chorym na raka. Aby wysłać PIT drogą elektroniczną potrzebne będzie również potwierdzenie autentyczności niektórych danych. Przed rozpoczęciem wypełniania deklaracji warto przygotować sobie kwotę przychodu uzyskanego w roku 2014, a także numer PESEL. Nasz PIT nie zostanie złożony jeśli zdecydujemy się go wysłać do US np. zwykłym mailem.

WYSŁANIE POCZTĄ POLSKĄ: Nadanie deklaracji podatkowej pocztą korzystne jest dla składających deklarację po zamknięciu budynku Urzędu Skarbowego. Przesłanie deklaracji pocztą gwarantuje nam zachowanie terminu ustawowego, nawet jeśli dojdzie ona w dniach następnych. Termin zachowany będzie oczywiście w przypadku jeśli deklarację wyśle się w ustawowym terminie. Liczy się zatem data wysłania przesyłki, a nie data jej dotarcia do Urzędu Skarbowego.

Ustawa zakłada też kilka innych możliwości, ale dotyczą one jedynie niewielkiej liczby podatników. I tak. Żołnierz lub członek załogi statku morskiego może złożyć deklarację w dowództwie jednostki wojskowej lub u kapitana statku. Osoba pozbawiona wolności składa PIT w administracji zakładu karnego, a osoba aresztowana w administracji aresztu śledczego.

 

 

Pomagam i wpłacam