Pomagam i wpłacam

Jeden procent – co to znaczy?

1 kwietnia 2016

Każdego roku coraz więcej Polaków decyduje się na przekazanie wybranej organizacji pożytku publicznego 1-procentowej części swojego podatku. Chociaż z punktu widzenia pojedynczego podatnika kwota ta nie jest duża, to dla osób potrzebujących pomocy stanowi duże wsparcie. Warto więc pamiętać o tym podczas składania deklaracji podatkowej, tym bardziej że cały proces przekazania 1% ogranicza się wyłącznie do wypełnia określonych rubryk w formularzu.

W 2016 roku 1% swojego podatku oddało na rzecz wybranej organizacji 49% podatników – to dane pochodzące z Ministerstwa Finansów. Choć wynik ten jest lepszy niż w latach poprzednich, wskazuje także, że ponad połowa osób składających zeznanie podatkowe nie wykorzystuje możliwości samodzielnego decydowania o tym, na co zostanie przeznaczona część jego podatku.

1% na rzecz OPP – jak go przekazać?

Możliwość przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego istnieje od początku 2004 roku. Idea polega na tym, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą sami rozdysponować 1% podatku należnego Skarbowi Państwa. Nie wiąże się to z żadną stratą dla samego podatnika – rozdysponowuje on jedynie część pieniędzy, które w innym wypadku i tak w całości trafiłyby na konto budżetu państwa.

Jak wygląda procedura przekazania 1%? Wystarczy poświęcić chwilę, aby wypełnić w zeznaniu rocznym dodatkowe rubryki, w których podamy nazwę i numer KRS wybranej przez nas OPP. Odliczona kwota podatku musi być zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy, co oznacza, że w obu przykładowych sytuacjach – gdy 1% wynosi 41,23 zł i 41,29 zł – należy przekazać 41,20 zł. Wyliczona suma zostanie przekazana wybranej fundacji przez urząd skarbowy – dzięki temu podatnik nie musi podawać nr konta organizacji, ani samodzielnie dokonywać przelewu.

Komu przekazać 1%?

O otrzymanie 1% od podatników mogą ubiegać się wyłącznie fundacje posiadające status OPP, czyli organizacji pożytku publicznego. Co więcej, muszą one spełniać szereg rygorystycznych zasad związanych z ich funkcjonowaniem – dotyczy to nie tylko nowo zakładanych fundacji, ale również tych posiadających status OPP od dłuższego czasu.

Oficjalna lista organizacji pożytku publicznego tworzona jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jednak nasze możliwości nie ograniczają się jedynie do wskazania w zeznaniu podatkowym jednej z nich. Możemy samodzielnie wybrać także konkretny cel, na który chcemy przekazać pieniądze – aby to zrobić, należy wypełnić w formularzu rubrykę oznaczoną jako „Informacje uzupełniające”. Dzięki temu część naszego podatku trafia do wybranej fundacji wraz z informacją, na co powinna ona przeznaczyć otrzymane środki.

Należy przy tym pamiętać, że na jednej deklaracji podatkowej możemy wskazać wyłącznie jedną organizację pożytku publicznego, na rzecz której przekazujemy 1%. W innej sytuacji są podatnicy składający więcej formularzy podatkowych – osoby te mogą na każdym z nich wskazać dane innej fundacji.

 

 

 

Pomagam i wpłacam