Pomagam i wpłacam

Podatek do 26. roku życia. Czym jest zerowy PIT dla młodych?

28 stycznia 2021

Zerowy PIT to ulga podatkowa dla młodych pracowników, czyli dla osób do 26. roku życia. Weszła ona w życie na początku sierpnia 2019 r., a to oznacza, że 2020 r. był pierwszym pełnym rokiem podatkowym, w którym obowiązywał przepis. Nie wystarczy jednak mieć mniej niż 26 lat, żeby móc skorzystać z ulgi. Z tego tekstu dowiesz się, na czym dokładnie ona polega i jak najlepiej z niej skorzystać.

Fot. Firmbee z Pixabay

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów ulga dotyczy blisko 2 mln młodych osób. Wprowadzenie jej miało na celu podniesienie ich zarobków „na rękę” (bez konieczności odprowadzenia podatku w kieszeni młodego pracownika zostaje więcej pieniędzy), polepszenie sytuacji na rynku pracy oraz zachęcenie do podjęcia w kraju legalnego zatrudnienia w różnych formach (zamiast decydowania się na wyjazdy zarobkowe).

Symulacje przygotowywane przez Ministerstwo wskazywały, że w 2020 roku:

  • pracownik zatrudniony na umowę o pracę i zarabiający miesięcznie 4 800 zł brutto dzięki uldze zaoszczędzi prawie 4300 zł rocznie,
  • pracownik zatrudniony na umowę o pracę na pół etatu, zarabiający 1 800 zł brutto miesięcznie dzięki uldze zaoszczędzi w ciągu roku 1100 zł.

W 2019 r. limit zwolnienia wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego (dlatego, że zwolnienie obowiązywało przez 5 miesięcy, tj. od sierpnia do grudnia). W 2020 jest to już pełen wymiar czyli 85 528 zł (czyli w pierwszej skali podatkowej – czytaj więcej o aktualnych progach podatkowych LINKI). Jeśli więc przychody młodego pracownika w roku podatkowym nie przekroczyły tego poziomu, nie zapłaci on podatku. Limit sumy przychodów obowiązuje niezależnie od liczby zawartych umów oraz bez względu na liczbę płatników (czyli firm zatrudniających pracownika). Jeżeli w danym roku podatkowym zarobisz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Których umów dotyczy zwolnienie z podatku do 26. roku życia

Młodzi podatnicy mogą zarabiać w wielu miejscach na podstawie różnego rodzaju umów. Mają prawo łączyć wiele różnych źródeł przychodu i nie wpływa to w żaden sposób na ograniczenie prawa do ulgi.

Ulga dla młodych obejmuje przychody:

  • z tzw. stosunku służbowego (dotyczy to osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w administracji rządowej, samorządowej oraz innych w urzędach państwowych),
  • ze stosunku pracy (czyli w przypadku zatrudnieniu na etat),
  • z pracy nakładczej (jest to praca pośrednia pomiędzy stosunkiem pracy a umową o dzieło, wynagrodzenie w tym przypadku jest uzależnione od zadań, które faktycznie wykona zatrudniony),
  • ze spółdzielczego stosunku pracy (na mocy spółdzielczej umowy o pracę członek spółdzielni zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz spółdzielni, a spółdzielnia do zatrudniania go i wynagrodzenia),
  • z umów zleceń (w tego rodzaju zobowiązaniach przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności dla dającego zlecenie na warunkach określonych w umowie).

Nowe możliwości zastosowania ulgi podatkowej dla młodych

Od początku 2021 r. katalog przychodów objętych zwolnieniem został rozszerzony o:

  • przychody osiągnięte z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,
  • przychody z tytułu odbywania stażu uczniowskiego.

Ustawodawca wprowadza zmiany z początkiem 2021 r., a to oznacza, że młodzi podatnicy (stażyści i praktykanci) skorzystają z tej preferencji podatkowej już od 2021 roku. Nowe rozwiązanie mają zastosowanie do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2021 r. Wspomnianej ulgi nie można zastosować do przychodów uzyskiwanych przez młodego pracownika z żadnych innych źródeł. Oznacza to, że zwolnienie nie dotyczy np. wypłaty zasiłku chorobowego.

Sprawdź, czy masz prawo do tzw. PIT-u zerowego. Ważna data urodzin

Czy osoba, która w połowie roku podatkowego ma 26. urodziny, może skorzystać z ulgi? Zgodnie z przepisami o zastosowaniu zwolnienia od podatku decyduje wiek podatnika w momencie uzyskania przychodu, a nie wiek w momencie zawarcia umowy, czy też w czasie wykonywania pracy. Wiek ten ma być ustalony z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie miesiąca czy roku.

PRZYKŁAD: Pracownik ukończył 26 lat 20 sierpnia 2020 roku. W tym roku jego przychody nie przekroczyły limitu, czyli kwoty 85 528 zł. 31 sierpnia pracownik otrzymał wynagrodzenie za kończący się miesiąc. Ponieważ otrzymał je w momencie, kiedy miał już ukończone 26 lat, pracodawca nie mógł zastosować ulgi, w związku z czym od wynagrodzenia powinien był obliczyć podatek dochodowy i pobrać odpowiednią zaliczkę.

Podatnik, którego dotyczy zwolnienie z podatku, ma możliwość złożenia swojemu pracodawcy wniosku o niestosowanie ulgi. Jeśli złoży taki wniosek, pracodawca będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy.
Taką ewentualność powinny rozważyć osoby, które zarabiają u więcej niż jednego pracodawcy. Jeżeli każdy z pracodawców będzie stosował zwolnienie z podatku, podatnik może w efekcie musieć dopłacić do rozliczenia w podatku rocznym.

UWAGA: Podstawą rozliczenia zwolnienia dla osób młodych jest PIT-11 przygotowany przez płatników podatku. Pamiętaj też, że ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia cię z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).
 
Pamiętaj też, że składając deklarację PIT możesz przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Wystarczy podać jej numer KRS w odpowiednim polu. Możesz też wskazać konkretny cel lub podopiecznego. To nic nie kosztuje, a daje ogromne wsparcie.

Jeśli chcesz wesprzeć dzieci z kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei w walce z rakiem, wpisz do PIT nasz numer KRS 00000 86210. Dziękujemy!

Pomagam i wpłacam