Pomagam i wpłacam

Szybki PIT a przekazanie 1% na rzecz OPP

2 stycznia 2016

W dobie ciągłej gonitwy i wszechobecnego pędu, czas staje się dobrem luksusowym. Gdzie możemy, tam staramy się go oszczędzać, bo przecież doby nie da się powiększyć. Także przy rozliczeniach rocznych PIT staramy się zaoszczędzić czas, głównie dzięki internetowi i pomocy urzędu skarbowego. Zobacz, o co chodzi w akcji „Szybki PIT”!

Co roku Ministerstwo Finansów prowadzi ogólnopolską akcję „Szybki PIT”, której celem jest pomoc podatnikom w szybkim, a zarazem prawidłowym rozliczeniu podatku. Poprzez specjalnie do tej akcji powołaną stronę szybkipit.pl można m.in. skontaktować się z Krajową Informacją Podatkową w celu wyjaśnienia niejasności oraz samodzielnie rozliczyć i przesłać deklarację roczną PIT. System e-Deklaracje krok po kroku poprowadzi podatnika i pokaże, jak rozliczyć i wysłać PIT.

Szybki PIT przez internet

Z roku na rok coraz więcej podatników decyduje się na elektroniczne rozliczenie się i przesłanie deklaracji PIT przez internet. Dlaczego? Ponieważ nie tylko oznacza to oszczędność czasu, ale również wiąże się z mniejszą liczbą formalności, daje gwarancję bezpieczeństwa przy przesyłaniu deklaracji PIT oraz daje szansę na szybszy zwrot ewentualnej nadpłaty podatku.

Korzystając z platformy szybkipit.pl podatnik w jednym miejscu dostaje wszystkie potrzebne mu informacje do rozliczenia deklaracji rocznej. Znajdzie on tam m.in. poradniki:

  • z jakich ulg może skorzystać i jak je rozliczyć,
  • jakie błędy najczęściej popełniamy przy wypełnianiu PIT i jak ich unikać, czy też
  • do kiedy należy złożyć PIT roczny.

Znajdziemy tam także zbiór najczęściej zadawanych przez podatników pytań (FAQ), a gdy mimo to pojawią się nam jakieś wątpliwości, możemy w szybki i prosty sposób skontaktować się z Krajową Informacją Podatkową i uzyskać potrzebne nam informacje.

Gdy już wypełnimy naszą deklarację, możemy przejść do platformy e-Deklaracje, która poprowadzi nas krok po kroku i pokaże, jak przekazać nasz PIT roczny właściwemu urzędowi skarbowemu – i gotowe. Ważne jest to, że wypełniając samemu nasze zeznanie roczne, możemy skorzystać ze wszystkich przysługujących nam ulg oraz przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Przypomnijmy, że w sytuacji, gdy zdecydujemy się na to, aby nasz PIT rozliczył za nas pracodawca, m.in. pozbawieni będziemy możliwości przekazania 1% na rzecz OPP.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz OPP

W 2017 roku po raz kolejny na rzecz organizacji pożytku publicznego możemy przekazać 1% naszego należnego podatku wynikającego z zeznania za 2016 rok. Na wniosek podatnika (czyli poprzez wypełnienie w deklaracji PIT rubryk dotyczących 1%) naczelnik naszego urzędu skarbowego przekaże na rzecz wybranej przez nasz OPP działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  kwotę – po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół – w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego naszego zeznania rocznego.

Dotyczy to zeznań podatkowy złożonych w terminie lub wynikających ze złożonej przez nas korekty zeznania rocznego (pod warunkiem, że nasz pierwotny PIT złożony był w terminie, a korekta zeznania nie była złożona później niż miesiąc po dniu, do którego ustawowo należy złożyć zeznanie roczne).

Jak wskazać OPP

Podatnik wskazuje w deklaracji lub korekcie organizację pożytku publicznego, której chce przekazać swój 1% poprzez wpisanie w odpowiednie rubryki numeru KRS tej organizacji (numeru Krajowego Rejestru Sądowego) oraz kwoty, jaką chce przekazać (wskazujemy ją w polskich złotych, może być ona mniejsza niż kwota wynikająca z obliczenia 1%, jednak nie może być ona większa niż 1% naszego podatku).

Wykaz organizacji pożytku publicznego wraz z ich numerami KRS publikowany jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Warunek przekazania 1%

Jeżeli chcemy przekazać 1% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego, warunkiem jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Jeżeli więc w naszym rozliczeniu rocznym PIT wyszło, że mamy niedopłatę i musimy dopłacić podatek, wówczas należy tego dokonać, aby pozostać w zgodzie z prawem podatkowym oraz aby naczelnik urzędu skarbowego mógł przekazać wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego nasz 1%.

Dodatkowo, jeżeli w zeznaniu rocznym PIT (lub w korekcie) wyrazimy zgodę na poinformowania organizacji, że na jej rzecz przekazaliśmy 1 % podatku, wówczas naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przekazać organizacji nasze dane. Chodzi wyłącznie o nasze imię, nazwisko, adres oraz wysokość przekazanej kwoty w ramach 1%.

Dlaczego warto skorzystać z akcji Szybki PIT?

Głównym celem akcji jest uświadomienie podatnikom, jak wiele korzyści płynie z terminowego i szybkiego złożenia poprawnie wypełnionej deklaracji rocznej PIT. Nie tylko szybciej „mamy z głowy” obowiązek podatkowy, które nie jednemu podatnikowi spędza sen z powiek, ale także zaoszczędzamy przy tym nasz czas, ograniczamy biurokrację i mamy szansę na szybszy zwrot podatku, jeżeli taki nam przysługuje.

Także nasz 1% szybciej trafia do wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego, a to oznacza, że nasze pieniądze mogą szybciej dotrzeć do tych, którzy tak bardzo na nie czekają i tak bardzo ich potrzebują. Dlaczego warto przekazać 1% naszego podatku? Ponieważ w tym przypadku to my sami możemy zadecydować o tym, na co zostaną wydane nasze pieniądze.

Bez ponoszenia dodatkowych kosztów jesteśmy w stanie komuś pomóc. I co ważne, jeżeli nie zdecydujemy się komuś pomóc to pieniądze z 1% i tak nie zostaną w naszej kieszeni. Jeżeli nie podarujemy jej jakiejś wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego, to rząd zadecyduje, jak je wydać. Warto więc poświęcić chwilkę na zastanowienie, poszukać numeru KRS organizacji, której chcemy przekazać pieniądze i podarować nasz 1%, które może zdziałać tak wiele dobrego.

Pomagam i wpłacam