Pomagam i wpłacam

Ulgi podatkowe w PIT 2016

2 stycznia 2017

W deklaracji PIT za 2016 rok możemy skorzystać z kilku ważnych ulg odpisywanych od podatku. Powinni o nich pamiętać przede wszystkim podatnicy wychowujący dzieci, albo ci, którzy mają dochody z zagranicy.

Ulgi podatkowe to zwolnienia i odliczenia, których zastosowanie powoduje obniżenie wysokości podatku. Warto zapoznać się z najważniejszymi, które dla wielu podatników mogą oznaczać nie tylko obniżenie podatku, ale i zwrot gotówki do ręki albo pokaźny przelew na konto.

 

Ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej ustalenia. Odliczeniu podlega jednak tylko 7,75% tej podstawy. Tym samym nie odlicza się pełnej wartości składki – 1,25% nie podlega odliczeniu. Warto mieć na uwadze, że PIT-11 będący podstawą wypełniania deklaracji rocznych ujmuje składki podlegające odliczeniu, a zatem 7,75% podstawy. Nie trzeba więc dokonywać przeliczenia – wystarczy jedynie przepisać kwotę do odliczenia. W przypadku, gdy podatnik sam opłaca składki, musi dokonać odpowiedniego obliczenia.

JAKI PIT: PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L

WYMAGANE DOKUMENTY: RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość

 

Ulga prorodzinna

Każdy podatnik, który wychowuje dzieci mają możliwość zmniejszenia swojego rocznego podatku dochodowego o ulgę prorodzinną. Udogodnienie to dotyczy nie tylko rodziców, którzy pełnią władzę rodzicielską, ale również osób, które sprawują funkcję opiekunów zastępczych, a także rodziny zastępczej.

Ulga prorodzinna nie jest ograniczona żadnym limitem, jeśli chodzi o ilość dzieci. Oznacza to, że kwota odliczenia lub zwrotu przysługuje na każde dziecko, którego status spełnia ustawowe wymogi:

 • rodzinom, w których są dzieci do osiągnięcia 18. roku życia
 • ulga bez względu na wiek , jeśli dzieciom należy się zasiłek pielęgnacyjny bądź renta socjalna
 • podatnikom, którzy wychowują dorosłe dzieci do 25 roku życia, które studiują lub kształcą się i w ciągu roku nie zarobiły więcej niż 3 089 zł. Sytuacja, w której dziecko pobiera rentę nie ma większego znaczenia dla prawa do odliczenia.

Ulga ta nie bez przyczyny jest nazywana „prorodzinną”, bo rzeczywiście premiuje rodziny wielodzietne. I tak rodzinom przysługuje:

 • 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego lub dwójki dzieci
 • 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 2700 zł rocznie na czwarte i kolejne dziecko

JAKI PIT: PIT-36, PIT-37

WYMAGANE DOKUMENTY: w zeznaniu rocznym podaje się liczbę dzieci i ich numery PESEL. Dopiero na żądanie urzędu skarbowego podatnik musi pokazać:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

 

Ulga abolicyjna

Jest skierowana do podatników pracujących za granicą. Umożliwia ona zmniejszenie należności podatkowych o różnicę wynikającą z wysokości składek podatkowych w Polsce i zagranicą. Są dwie metody rozliczenia dochodów z zagranicy, dzięki którym podatnicy mogą unikać płacenia podwójnego podatku:

 • metoda zwolnienia z progresją – przy tej metodzie dochody są zwolnione z opodatkowania w Polsce (są innymi słowy opodatkowane za granicą)
 • metoda proporcjonalnego odliczenia – przy tej metodzie dochody są opodatkowane w Polsce

Podatnicy nie mogą swobodnie wybierać, którą metodę chcieliby wybrać. Jest to po prostu zależne od tego, w jakim państwie uzyskali dochody i jaką umowę ma ono podpisane z Polską. Natomiast z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać ci podatnicy, którzy muszą zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia. Sposób ten sprawia bowiem, że podatnicy mają wyliczany wyższy podatek do zapłacenia. Ulga abolicyjna wyrównuje wysokość podatku w obu sposobach rozliczania.

Ulga przysługuje podatnikom, którzy mieszkają w Polsce, ale mają dochody z zagranicy:

 • ze stosunku służbowego, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku służbowego,
 • z działalności wykonywanej osobiście,
 • z działalności gospodarczej,
 • z praw majątkowych, praw autorskich i praw pokrewnych

Dla podatników  korzystających z ulgi przewidziano załącznik PIT/ZG. Ulga odliczana jest od podatku, zatem praktycznie może ona spowodować nawet wyzerowanie podatku do zapłaty. Niemniej kwota odliczenia będzie równa temu, co zaoszczędzilibyśmy, gdyby w miejsce opodatkowania dochodów zagranicznych w Polsce, zastosować metodę wyłączenia z progresją.

JAKI PIT: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37

WYMAGANE DOKUMENTY: dokument z zagranicy stwierdzający zapłacenie podatku za granicą (odpowiednik polskiego PIT-11 wydawanego przez pracodawcę). Nie trzeba dołączać ich do zeznania podatkowego, ale trzeba mieć przygotowane w razie kontroli ze strony urzędu skarbowego

 

Przekaż 1,5% podatku