Pomagam i wpłacam

Rozliczenie podatku 2020. Najczęstsze błędy w PIT-36 i PIT-37

24 stycznia 2021

W 2021 r rozliczenie podatku możesz wykonać samodzielnie lub pozostawić to urzędowi skarbowemu. Jeśli zdecydujesz się na pierwszy wariant pamiętaj, aby uważać na błędy, które mogą kosztować cię sporo czasu i nerwów w przypadku koniczności skorygowania zeznania podatkowego. Przedstawiamy listę najczęstszych problemów, z jakimi borykają się w tym zakresie podatnicy.

Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Od 2019 r. część podatników nie musi samodzielnie sporządzać zeznań rocznych, bo Ministerstwo Finansów udostępniło usługę Twój e-PIT, która pozwala rozliczyć się z podatku na podstawie deklaracji rocznej sporządzonej przez urząd skarbowy. Jeśli jednak roczne zeznanie podatkowe wolisz przygotować samodzielnie, koniecznie sprawdź, które błędy w zeznaniach podatkowych pojawiają się najczęściej. Dotyczą one m.in. konstrukcji formularzy, ale też takich zasad ogólnych, jak zaokrąglanie sum (zarówno podstawę obliczenia podatku, jak również sam podatek należny zaokrągla się do pełnego złotego).

Błędny formularz PIT. Uważaj, jaki druk wybierasz do rozliczenia

Twoje zeznania podatkowe przede wszystkim powinno być złożone na aktualnie obowiązującym formularzu ogłoszonym przez Ministerstwo Finansów. Pamiętaj, że prawie co roku wzory są modyfikowane, a lista aktualnych formularzy jest dostępna na stronach Ministerstwa. Właściwe formularze PIT znajdziesz również w swoim Urzędzie Skarbowym.

W 2021 r formularze PIT zmieniły się m.in. w związku ze zmianami w prawie wprowadzonymi przez tzw. ustawy covidowe. Dlatego sprawdź dokładnie, czy używasz aktualnego druku (przeczytaj więcej o nowych formularzach PIT).

Aby uniknąć tego błędu upewnij się, że korzystasz z aktualnej wersji programu do rozliczeń albo sprawdź, czy Twój formularz odpowiada najnowszym wzorom zamieszczony na stronach ministerialnych.

Błędny identyfikator podatkowy

Do najczęstszych błędów dochodzi już w pierwszej pozycji w zeznania PIT (lub w przypadku zeznań składanych wspólnie z małżonkiem – w pierwszych dwóch pozycjach). Chodzi o miejsce, w którym podaje się identyfikator podatkowy, a zatem NIP lub PESEL.

ZAPAMIĘTAJ: Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, twoim identyfikatorem podatkowych jest zawsze numer identyfikacji podatkowej czyli NIP. W przypadku, gdy rozliczasz się wspólnie z małżonkiem nieprowadzącym działalności gospodarczej, osoba ta posługuje się numerem PESEL.

Najczęściej występują tu trzy rodzaje błędów:

  • wskazanie niewłaściwego rodzaj identyfikatora podatkowego, tj. numer PESEL zamiast NIP albo odwrotnie
  • podanie NIP pracodawcy zamiast swojego numeru identyfikacji podatkowej
  • wskazanie w identyfikatorze w pozycji podatnik NIP lub PESEL małżonka zamiast NIP lub PESEL podatnika.

Błędna kolejności wskazywania podatników – małżonków

Rozliczając się z żoną/ mężem pamiętaj, aby raz wybrana przez Ciebie kolejność podawania informacji zachowana została w każdej części zeznania. Niestety zdarza się, że przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie zapominają o zachowaniu kolejności ustalonej na początku i np. wprowadzają w części dotyczącej podatnika (czyli siebie) dane współmałżonka.

Zapamiętaj więc, że w części B1 formularza wpisywany jest „podatnik”, a w części B2 „małżonek” i zgodnie z tą kolejnością należy wypełniać dane dotyczące uzyskanych przychodów i dochodów w kolejnych częściach formularza.

Błędne rozliczanie się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Podatnik ma możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie można jednak złożyć wspólnego rozliczenia z małżonkiem, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym.

Jeśli chcesz się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko, musisz być panną/ kawalerem/ wdową/ wdowcem/ rozwódką/ rozwodnikiem/ w separacji. Z takiej możliwości może skorzystać też osoba, której współmałżonek odbywa karę pozbawienia wolności (w związku z czym podatnik w minionym roku podatkowym wychowywał dziecko bez pomocy partnera) lub został pozbawiony praw rodzicielskich.

Błędy przy wypełnienie rubryk dotyczących przekazania 1%.

Jeżeli chcesz przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, w zeznaniu powinieneś wpisać numer KRS organizacji, a także wyliczoną kwotę 1%. Wskazana przez podatnika organizacja powinna być w aktualnym wykazie prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Planując przekazanie jednego procenta pamiętaj też, że nie możesz spóźnić się z rozliczeniem. Niestety składając zeznanie po terminie tracisz możliwość dysponowania tą częścią podatku.

Brak oznaczenia celu złożenia zeznania

W rubryce zawierającej informację o cel złożenia zeznania wystarczy postawić krzyżyk. Niestety często zdarza się, że podatnicy zapominają o tym polu.

ZAPAMIĘTAJ: Jeżeli składasz pierwsze zeznanie podatkowe, powinieneś zaznaczyć kratkę “złożenie zeznania”. Jeżeli w złożonym już przez Ciebie zeznaniu pojawiły się błędy, powinieneś zaznaczyć “korekta zeznania”.

Wprowadzenie w formularzu PIT błędnego adresu

W zeznaniu PIT należy wprowadzić zawsze aktualny adres zamieszkania. Najczęstsze błędy w tym przypadku to podanie:

• adresu zameldowania (chyba że jest on taki sam jak adres zamieszkania),
• adres zamieszkania, który w trakcie roku podatkowego zmienił się na inny,
• adres zamieszkania, który był aktualny w ostatnim dniu roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania PIT za ten rok zmienił się.

ZAPAMIĘTAJ: Adres zamieszkania powinien być aktualny w dniu składania zeznania.

Błędne przeniesienie danych

Roztargnienie i zwyczajna nieuwaga mogą spowodować nieprawidłowe przeniesienie kwot z załączników dołączonych do zeznania. Problem ten pojawia się szczególnie w przypadku załącznika PIT-B, który jest załączany np. do deklaracji PIT-36 lub przy przepisaniu informacji z PIT-11 czy PIT-11A. Często popełnianym błędem jest sytuacja, w której zamiast kwoty podatku należnego wynikającego z rozliczeń PIT-40A zapisywane są kwoty zaliczek na podatek dochodowy.

Błędnie obliczony dochód

Ten błąd najczęściej popełniają osoby, które uzyskują dochody z kilku źródeł i nieprawidłowo zsumowały kwoty z posiadanych informacji PIT-11. W efekcie wykazany dochód nie odpowiada różnicy między kwotą przychodów a kosztami uzyskania przychodów. Najlepszym sposobem na uniknięcie rozbieżności jest uważne przeliczenie i kilkukrotne sprawdzenie wyniku.

Błędne rozliczenie ulg podatkowych

Jedną z bardziej kłopotliwych ulg jest prorodzinna w przypadku, gdy rodzice korzystają z niej po raz pierwszy. Często zdarza się, że w zeznaniu podatkowym dokonują odliczenia pełnej kwoty ulgi, zamiast wyliczonej odpowiednio na podstawie tego, w którym miesiącu urodziło się dziecko. Warto pamiętać też o podania numeru PESEL dziecka albo imienia, nazwiska i daty urodzenia, gdy dziecko nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL.

Sporo problemów sprawia też kontynuacja odliczenia z tytułu tzw. ulgi mieszkaniowej. Pamiętaj, że w takiej sytuacji poza złożeniem załącznika PIT/D, musisz zadbać, by prawidłowo przenieść kwotę ulgi do realizacji na lata następne (wynika ona z zeznania podatkowego złożonego rok wcześniej).

Błędy w rozliczeniu – co zrobić, jeśli się pomylisz

Jeżeli po złożeniu zeznania podatkowego zorientujesz się, że zawiera ono błąd, najlepiej sam poinformuj o tym urząd skarbowy, składając korektę. Pamiętaj, aby w takim przypadku użyć tego samego druku, inaczej zaznaczając cel złożenia. Zeznania podatkowe można dostarczać drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub osobiście.

Jeżeli to urząd skarbowy znajdzie błąd, wezwie podatnika do korekty. Fiskus może jednak ocenić Twój błąd jako próbę obniżenia podatku.

Korzystanie z usługi Twój e-PIT sprawia, że prawdopodobieństwo popełnienia części z wymienionych błędów jest znacznie mniejsze, za każdym razem warto jednak sprawdzić zeznanie podatkowe. Pamiętaj także, że Twój e-PIT nie uwzględnia ulg podatkowych i jeśli chcesz z nich skorzystać, odpowiednie zmiany w przygotowanym przez urząd rozliczeniu musisz wprowadzić sam.

Pamiętaj też, że składając deklarację PIT możesz przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Wystarczy podać jej numer KRS w odpowiednim polu. Możesz też wskazać konkretny cel lub podopiecznego. To nic nie kosztuje, a daje ogromne wsparcie.

Jeśli chcesz wesprzeć dzieci z kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei w walce z rakiem, wpisz do PIT nasz numer KRS 00000 86210. Dziękujemy!

Pomagam i wpłacam