Pomagam i wpłacam

Formularze PIT i nowe wzory. Sprawdź, których druków dotyczy zmiana

8 stycznia 2021

PIT-36, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/IP, PIT/O, PIT/Z, PIT/WZ – między innymi te rodzaje dokumentów dotyczących zeznań podatkowych od 1 stycznia 2021 roku powinny być rozliczane na nowych formularzach. Wprowadzone modyfikacje mają dostosować druki do zmian w prawie, a dotyczą m.in. przekazania darowizny na walkę z pandemią COVID-19. Z tego tekstu dowiesz się, jak nie zgubić się w gąszczu aktualizacji i gdzie znaleźć obowiązujące wzory.

Zapowiadane zmiany według szacunków dotkną aż 26 mln podatników, dlatego warto dowiedzieć się, co jest w nich najistotniejszego i dlaczego zostały wprowadzone. Nowelizacja PIT-ów była niezbędna przede wszystkim dlatego, że formularze trzeba było dostosować do zmian w prawie, w tym tych wprowadzonych na mocy tzw. ustaw covidowych (np. z marca 2020) i ustawy z czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19.

Kogo dotyczą nowe wzory formularzy PIT?

Nowe formularze będą miały zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Zmodyfikowane wzory będą odnosić się do formularzy:

 • PIT-36 (dotyczy on głównie działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. Z tego formularza korzystają także m.in. podatnicy, którzy rozliczają na zasadach ogólnych dochody z tytułu najmu lub dzierżawy albo prowadzą działalność nierejestrowaną),
 • PIT-36S (PIT z oznaczeniem S dotyczy spadku i składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a dotyczy ono rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą),
 • PIT-36L (korzystają z niego przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym),
 • PIT-36LS (formularz dla podatników będących przedsiębiorstwem w spadku, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym),
 • PIT-37 (najbardziej powszechna deklaracja, która dotyczy prawie wszystkich osób zarabiających pensję netto, czyli taką, która została pomniejszona o obowiązujące składki),
 • PIT/B (załącznik do deklaracji wypełnianych przez przedsiębiorców),
 • PIT/D (załącznik, który składają osoby rozliczające ulgi budowlane),
 • PIT/DS (załącznik ten składają podatnicy uzyskujący przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy ustalają dochód na podstawie ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów),
 • PIT/IP (stanowi informację o wysokości dochodu lub poniesionej straty z określonych praw własności intelektualnej w roku podatkowym),
 • PIT/O (składają go podatnicy dokonujący odliczeń od dochodu np. kwot darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu użytkowania Internetu, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub odliczeń od podatku – np. z tytułu wychowywania dzieci – z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych),
 • PIT/Z (stosowany przy rozliczaniu podatników korzystających z tzw. kredytu podatkowego),
 • PIT/WZ (wniosek o sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego za podatnika),
 • PIT/SE (przeznaczony dla rozliczenia dochodu osiągniętego z działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu)

Co zmienia się w nowych formularzach PIT

Wśród zmian ustawowych, do których dostosowane będą nowe formularze, jest ustawa wprowadzająca możliwość odliczenia darowizn na przeciwdziałanie COVID-19. Chodzi o środki przekazane na przykład:

 • szpitalom jednoimiennym,
 • Agencji Rezerw Materiałowych,
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Drugą istotną zmianą w prawie, której skutki musiały znaleźć odbicie w nowych formularzach PIT, jest ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem pandemii. Zmiana była niezbędna, ponieważ ustawa ta rozszerzyła katalog darowizn odliczanych na podstawie przepisów podatkowych. W zestawieniu znalazły się darowizny przekazane:

 • domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • noclegowniom,
 • schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi,
 • ośrodkom wsparcia,
 • rodzinnym domom pomocy
 • oraz domom pomocy społecznej.

Kolejną zmianą widoczną w nowych formularzach jest możliwość odliczenia darowizn rzeczowych (laptopów lub tabletów) przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 roku między innymi organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Oprócz zmian spowodowanych pandemią warto wskazać też modyfikacje związane z przepisami dotyczącymi ograniczenia zatorów płatniczych. Chodzi tu przede wszystkim o ulgę na tzw. złe długi, która daje możliwość korekty podatku w przypadku braku zapłaty za fakturę przez wierzyciela. W nowych formularzach w zeznaniach podatkowych PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz w załączniku PIT/IP dodano sekcję uwzględniającą ulgę na złe długi. Dodatkowo do rozliczenia tej preferencji utworzono nowy załącznik PIT/WZ.

Gdzie znaleźć nowe formularze PIT

O zmianie muszą pamiętać wszystkie osoby, które zamierzają rozliczyć się samodzielnie. Miej to więc na uwadze szczególne, jeśli zamierzasz np. skorzystać z programu do rozliczeń, który nie był aktualizowany. W przypadku tych, którzy wolą, aby rozliczenie zrobił za nich urząd skarbowy, nie ma potrzeby porównywania druków, ponieważ to urzędnicy zadbają o poprawną wersję.
Zmienione przepisy wejdą w życie 1.01.2021 r. Nowe formularze udostępniamy na naszej stronie https://naratunek.org/1-procent/. Można je pobrać również na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl.

Jeżeli rozliczasz się samodzielnie pamiętaj, aby porównać swój formularz PIT z wersją, którą znajdziesz w wiarygodnych źródłach (np. na stronach ministerialnych i rządowych).

Pomagam i wpłacam