Pomagam i wpłacam

Jak przekazać 1% podatku z 2016 roku?

9 lutego 2016

Początek roku to już tradycyjnie czas rozliczania się z urzędem skarbowym ze swoich dochodów uzyskanych w ostatnich dwunastu miesiącach. Standardowo już w tym czasie będziemy mogli przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jak jednak to zrobić? Czy coś się zmieniło w porównaniu do poprzedniego roku? O czym należy szczególnie pamiętać?

Od 2003 roku polskiemu podatnikowi przysługuje prawo przekazania 1 procentu podatku dla pożytecznych organizacji. O tym do kogo ma trafić symboliczny 1% decydujemy sami. Obecnie obdarowanie wybranej fundacji, stowarzyszenia lub innej instytucji tego typu, nie wymaga od nas dokonywania skomplikowanych operacji. Podobnie jak przed rokiem, wszystkie formalności wykazujemy w standardowym zeznaniu podatkowym PIT.

1% podatku – kto może przekazać?

Możliwość przekazania 1% przysługuje wszystkim osobom, które w poprzednim roku uzyskały dochody objęte opodatkowaniem. Oznacza to, że z opcji przekazania niewielkiej części własnego podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego mogą skorzystać:

  • podatnicy rozliczający się przez skalę podatkową (PIT-37),
  • podatnicy rozliczający się na podstawie podatku liniowego (PIT-36L),
  • podatnicy rozliczający się ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • podatnicy rozliczający się ryczałtowo z dochodów wykazanych w ustawie o PIT (PIT-38, PIT-39).

Co zrobić, aby przekazać 1%?

Aby przekazać 1% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, należy w swojej deklaracji PIT odnaleźć odpowiednie rubryki, w które następnie wpisujemy numer KRS odbiorcy oraz kwotę podatku, jaką chcemy przekazać. Pominięcie któregokolwiek z tych elementów, bądź też wpisanie błędnych danych sprawi, że wskazana przez podatnika organizacja nie otrzyma żadnych pieniędzy. Niezwykle istotne jest, aby w zeznaniu PIT podać dokładną kwotę, jaką chcemy przekazać (nie należy np. wpisywać samego „1%”). Jak obliczyć, ile wynosi 1 procent? Wystarczy, że kwotę podatku należnego podzielimy przez 100 (bądź też pomnożymy przez 0,01), a następnie uzyskany wynik zaokrąglimy do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Komu podarować swój 1%?

To, komu przeznaczymy 1% swojego podatku, zależy tylko i wyłącznie od nas. Ważne jest jednak, aby potencjalny odbiorca posiadał status organizacji pożytku publicznego. Wykaz takich instytucji, wraz z ich numerami KRS, znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Warto nadmienić, że istnieje możliwość podarowania 1% więcej niż jednej organizacji. Jeśli podatnik składa więcej deklaracji PIT, w każdym z tych dokumentów może wskazać zupełnie różne fundacje, stowarzyszenia etc.

Dane podatnika oraz cel 1%

Podczas wypełniania odpowiednich rubryk w deklaracji podatkowej PIT, mamy możliwość zadecydować, czy organizacja, której przekazujemy 1% podatku, otrzyma również nasze dane. Co więcej, możemy także zaznaczyć, na co konkretnie przeznaczone mają zostać przekazane pieniądze. Tego typu informacje nie są jednak obowiązkowe. Jakie cele można wykazać w deklaracji PIT? Chociażby imię i nazwisko osoby, której leczenie chcemy wesprzeć, bądź też nazwę konkretnej placówki, instytucji lub projektu.

Co stanie się, gdy nie oddam 1%?

Brak wskazania w deklaracji podatkowej PIT organizacji, która mogłaby otrzymać od nas 1%, nie oznacza, że urząd skarbowy zwróci nam więcej pieniędzy. Nieprzekazana część podatku trafi do budżetu państwa i zostanie wydana na cel, który wcale nie będzie leżał w obrębie naszych zainteresowań. Dlatego istotne jest, aby zdecydować się na podarowanie 1 procenta wybranej fundacji czy stowarzyszenia. Dając im 1%, mamy pewność, że pieniądze z naszego podatku zostały spożytkowane w odpowiedni sposób i mogły nawet uratować czyjeś życie.

Czy 1% podatku to darowizna?

I tak i nie. 1% podatku przeznaczony na rzecz pożytecznych organizacji przypomina swoją formą darowiznę. Należy jednak zaznaczyć, że w świetle prawa urząd skarbowy nie może potraktować przekazania części naszego podatku jako tradycyjnej darowizny np. na rzecz pożytku publicznego, kościoła czy też krwiodawstwa.

Warto pamiętać, że 1% podatku przekażemy zarówno przez zwykłe papierowe deklaracje PIT, jak i zeznania elektroniczne. Nie zapominajmy również o tym, aby dostarczyć swój PIT do urzędu skarbowego w odpowiednim terminie.

Pomagam i wpłacam