Pomagam i wpłacam

PIT-37 rozlicz z naszym programem

8 stycznia 2017

Koniec składania deklaracji podatkowych zbliża się wielkimi krokami. W tym roku mamy na to czas aż do poniedziałku 2 maja 2017 roku. Już teraz pokazujemy, jak  wygodnie rozliczyć w kilka minut swoją deklarację roczną PIT-37.

Krok 1 – dokumenty

Najpierw trzeba przygotować niezbędne dane (wszystkie druki PIT-11 od pracodawców oraz kwotę dochodów z 2014 roku, jeśli chcemy wysłać deklarację przez internet).

Krok 2 – program do rozliczeń podatku

Następnie należy pobrać i zainstalować program do rozliczenia PIT 37. Dla wszystkich, którzy obawiają się błędów i trudności przy wypełnieniu PIT przeznaczony jest tzw. Kreator Rozliczenia. W tym trybie program zadaje użytkownikowi proste pytania i prowadzi go krok po kroku po zawiłościach podatkowych.

Krok 3 – jak się rozliczamy

W pierwszej kolejności należy wybrać, czy rozliczamy się: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Krok 4 – dane podatnika i współmałżonka

Kolejny krok to wprowadzenie danych podatnika i ewentualnie współmałżonka. Musimy wpisać imiona, nazwiska, numery PESEL i wymagane dane adresowe oraz te, dotyczące właściwego urzędu skarbowego.

Krok 4 – Źródło przychodów podatnika i współmałżonka

Na samym początku program zapyta nas o wszelkie źródła dochodów, więc nie musimy się martwić, że zapomnimy wymienić jedno z nich.

Na tym etapie będziemy musieli przepisać dane z druków PIT-11, które otrzymaliśmy od pracodawców. Wszystkie dane z części E formularza PIT-11 „Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki” wpisujemy do identycznych rubryczek w programie.

Krok 5 – Kontrola kosztów

W tym miejscu program zapyta nas o łączną sumę kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w deklaracji PIT11. Zapyta też o to, czy jest to dochód z jednego źródła. Podpowie również, że koszty możemy zwiększyć, jeśli mamy prawo do wykazania kosztów z tytułu dojazdów do pracy.

Krok 6 – Cel złożenia zeznania

W tym kroku program zapyta, o to, czy składamy zeznanie, czy może jego korektę.

Krok 7 – Źródła ulg i odliczeń

Program zapyta nas o poniesione wydatki, które uprawniają nas do odliczeń od dochodu:

 1. wydatki na internet
 2. wydatki na rehabilitację
 3. wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego;
 4. wydatki na zakup nowych technologii
 5. zwrot nienależnie pobranych świadczeń;
 6. darowizny
 7. ulga mieszkaniowa

Ulgami przysługującymi od podatku są natomiast:

 1. ulga z tytułu wychowywania dziecka – tzw. ulga prorodzinna;
 2. ulga abolicyjna – dla osób uzyskujących dochody poza granicą RP;
 3. ulga odsetkowa.
 4. ulgi na szkolenie uczniów;
 5. ulga na pomoc domową

Krok 8 – Doliczenia: program zapyta nas o kwotę doliczeń do podatku

Krok 9 – informacja o dochodach

W tym miejscu należy wpisać kwoty dochodów (przychodów) od odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Krok 9 – 1% dla OPP

W przedostatnim kroku kreator przypomni nam o przekazaniu 1% wybranej organizacji pożytku publicznego. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości 1% należnego podatku. Innymi słowy – wskazanie OPP, któremu chcemy przekazać część swojego podatku sprawia, że pieniądze te nie trafiają do budżetu państwa, ale na konto wybranej organizacji. Warto dodać, że w zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy oddać swój 1%. Należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS oraz kwotę, jaką przekazujemy danej fundacji. Żeby pomóc dzieciom chorym na raka wystarczy wpisać KRS 86 210.

Krok 10 – Podsumowanie

Na samym końcu kreator podsumuje naszą deklarację podatkową. Pokaże kwotę dochodu, kwotę do zapłaty, kwotę do zwrotu i wyliczy 1%, który możemy przekazać. Formularz należy sprawdzić i ewentualnie wprowadzić poprawki, a następnie wydrukować. Potem wystarczy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do odpowiedniego urzędu skarbowego do końca kwietnia 2017 roku.

Istnieje również możliwość wysłania deklaracji przez internet. Żeby było to możliwe bez podpisu elektronicznego, konieczne jest przygotowanie sumy kwot przychodów z poprzedniego roku podatkowego. Dzięki temu będzie możliwe potwierdzenie tożsamości podatnika.

 

Pomagam i wpłacam