Pomagam i wpłacam

Kwota wolna od podatku 2020. Ile wynosi i co to oznacza?

26 stycznia 2021

Kwota wolna od podatku to wysokość dochodu, od której nie trzeba odprowadzać podatku. W praktyce oznacza więc, jak dużo możesz zarobić w danym roku, żeby nie musieć płacić od tej sumy żadnego podatku. Pamiętaj jednak, że kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających się wg skali podatkowej na drukach PIT-36 lub PIT-37.

Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Na początek ważne wyjaśnienie, czyli definicja dochodu. Pamiętaj, że dochód to przychód (czyli – w uproszczeniu – wszystko, co zarobisz) minus koszty uzyskania przychodu (rozumiane jako wszystkie wydatki, które poniosłeś, by osiągnąć przychody).

Im wyższą kwotę kosztów podatkowych wykażemy, tym wyższa może być kwota zmniejszająca podatek, dodatkowo zmniejszy się tym samym podatek dochodowy do zapłaty za 2020 rok. Prawidłowe obliczenie dochodu jest niezbędne do obliczenia wysokości podatku po zastosowaniu ulg podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku.

Im więcej ulg wykorzystasz oraz im wyższe sumy odliczysz, tym wyższa może być kwota zmniejszająca podatek i tym samym zmniejszy się podatek dochodowy do zapłaty za 2020 rok.

Jak ustalana jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku określana jest ustawowo i sukcesywnie rośnie. Jeszcze kilka lat temu było to zaledwie 3091 zł, podczas gdy w 2018 roku suma była już na poziomie 6 600 zł (chociaż nie dla wszystkich, o czym przeczytasz dalej), a w 2019 roku wzrosła do 8 000 zł (również nie dla wszystkich). Sprawdzenie aktualnej wysokości jest więc zdecydowanie w interesie podatnika.

Ustawowo określony poziom kwoty wolnej od podatku jest też istotny z tego względu, że od wielkości kwoty wolnej od podatku zależy tzw. kwota zmniejszająca podatek. Schemat postępowania wygląda w tym przypadku następująco: podatnik ustala dochód, odejmuje od niego ulgi odliczane od dochodu (np. składki ZUS, rehabilitacyjną, termomodernizacyjną, darowizny, ulga na Internet, ulgi COVID), po czym po zaokrągleniu tej kwoty do pełnych złotych wylicza podatek.

Wartość zaokrąglonej podstawy opodatkowania stanowi o tym, jaką stopę podatku należy zastosować oraz jakiej wartości kwotę zmniejszającą podatek może odjąć od wyliczonej dla fiskusa należności (przeczytaj więcej o obowiązujących progach podatkowych).

Samą kwotę zmniejszającą stosuje się natomiast do obniżenia sumy podatku wyliczonej od podstawy opodatkowania, a przed odjęciem od niej kwoty ulg odliczanych od podatku (czyli przed odjęciem ulgi prorodzinnej na dziecko, składek na ubezpieczenie zdrowotne i ulgi abolicyjnej – związanej z pracą za granicą).

ZAPAMIĘTAJ: Przysługujące podatnikom ulgi podzielić można na dwa rodzaje: ulgi odliczane od dochodu i ulgi odliczane od podatku. Oznacza to, że w zależności od rodzaju, stosuje się je albo na etapie wyliczania dochodu, albo na etapie wyliczania podatku.

Ile w 2021 r. wynosi kwota wolna od podatku?

Aktualnie (czyli w 2021 r. dla rozliczeń za 2020 r.) kwota wolna od podatku to 8 000 zł. Oznacza to, że osoby, które w całym roku podatkowym zarobiły nie więcej niż 8 000 zł, nie muszą płacić fiskusowi ani grosza (ale cały czas mają obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym, czyli złożenia oświadczenia PIT).

Z obowiązku wypełniania rocznego rozliczenia podatkowego PIT zwolnione są tylko te osoby, które w danym roku podatkowym nie osiągnęły zupełnie żadnych dochodów i nie prowadzą działalności gospodarczej. Warto w tym miejscu podkreślić, że do opodatkowanych dochodów nie zaliczają się wpływy np. z alimentów czy zasiłki wypłacane przez miejskie lub gminne ośrodki pomocy społecznej.

PRZYKŁAD: Jeśli twój roczny dochód wynosi 8 000 zł, powinieneś zapłacić od tej sumy 17 proc. podatku (tyle wynosi najniższy obecnie obowiązujący próg podatkowy) czyli 1360 zł. Wysokość twojego podatku została jednak pomniejszona o 1360 zł, bo tyle wynosi w twoim przypadku kwota zmniejszająca podatek. Zatem ostatecznie nie płacisz nic.

W miarę wzrostu zarobków, kwota wolna od podatku się zmniejsza, a co za tym idzie niższa jest też kwota zmniejszająca podatek.

Kwota wolna od podatku w przypadku wyższych dochodów

Co się dzieje, kiedy podatnik zarabia coraz więcej? W zależności od tego, jak wysokie są to sumy, stawki będą różne.
Jeśli w danym roku podatkowym twój dochód zmieścił się w przedziale od 8001 do 13000 zł, kwota wolna od podatku wyniesie maksymalnie 3 091 zł. Kwota zmniejszająca podatek spada z 1360 zł (przy 8000 zł dochodu) do 525,12 zł (dla 13 000 zł dochodu).

W przypadku zarobków mieszczących się w przedziale 13 000 zł – 85 528 zł kwota wolna od podatku jest stała i wynosi 3 091 zł. Kwota obniżająca podatek również się nie zmienia – 525,12 zł.
Dla dochodów w przedziale 85 529 zł – 127 000 zł kwota wolna od podatku będzie ponownie maleć – od 3 091 zł do 1 zł. Podobnie kwota zmniejszająca podatek będzie się zmniejszać – od 525,12 zł do 0 zł.

Osoby, których roczne zarobki są wyższe niż 127 000 zł nie mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku i nie będą mogły zmniejszyć kwoty należnej fiskusowi.

Kiedy nie możesz skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Do zastosowania kwoty wolnej od podatku nie uprawniają:

  • przychody opodatkowane liniowo (PIT-36L),
  • przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • przychody z kapitałów pieniężnych (PIT-38),
  • przychody ze zbycia nieruchomości (PIT-39).

Podobnie nie dają do niej prawa dochody zwolnione z opodatkowania czy rozliczane ryczałtowo, czyli np. umowy zlecenie, dzieło, umowach o wykonania utworu i innych umowach rozliczanych jako tzw. działalność wykonywana osobiście, w których kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.

Pamiętaj też, że składając deklarację PIT możesz przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Wystarczy podać jej numer KRS w odpowiednim polu. Możesz też wskazać konkretny cel lub podopiecznego. To nic nie kosztuje, a daje ogromne wsparcie.

Jeśli chcesz wesprzeć dzieci z kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei w walce z rakiem, wpisz do PIT nasz numer KRS 00000 86210. Dziękujemy!

Pomagam i wpłacam