Pomagam i wpłacam

Umowa o dzieło a podatek – jak i kiedy go rozliczyć?

30 stycznia 2021

Umowa o dzieło nazywana jest inaczej umową rezultatu, ponieważ jej przedmiotem jest ściśle określony efekt. Podpisując umowę o dzieło wykonawca zobowiązuje się, że dostarczy zamawiającemu konkretne dzieło w postaci np. artykułu, książki, piosenki, wiersza, raportu, ale też rzeźby, obrazu, strony internetowej czy programu komputerowego. Od umowy o dzieło odprowadza się podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, a podstawą rozliczenia jest PIT-11.  Z tego tekstu dowiesz się, co dokładnie to oznacza oraz jakie są możliwe scenariusze.

Fot. Pexels z Pixabay

Przedmiotem umowy o dzieło jest zawsze efekt końcowy, a nie sam proces powstawania. W przypadku podpisania takiej umowy zleceniodawcy nie interesuje, czy np. napisanie książki zajmie wykonawcy miesiąc czy rok, bo zapłata i tak będzie taka sama (o ile oczywiście wykonawca nie spóźni z dostarczeniem dzieła, co mogłoby narazić go na kary finansowe określone w umowie).

Umowa o dzieło – w odróżnieniu od umowy zlecenia – nigdy nie może zakładać braku wynagrodzenia. Podatek natomiast jest niezależny od tego, czy umowa zawarta jest między osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czy pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorstwem.

Wynagrodzenie w umowie o dzieło – co należy opodatkować?

W połączeniu z umową o dzieło w praktyce stosowane są najczęściej dwa sposoby ustalania wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie ryczałtowe, podawane w określonej z góry kwocie,
  • wynagrodzenie kosztorysowe, wypłacane na podstawie harmonogramu planowanych prac i przewidzianych kosztów materiałów.

UWAGA: Standardowo w umowach o dzieło stosowane są koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 proc. Inaczej jest jednak, jeśli umowa przewiduje przekazanie praw autorskich. Wtedy koszty uzyskania przychodu wynoszą 50 proc.

Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, przychód z tytułu umowy o dzieło powstaje u wykonawcy dzieła w dniu otrzymania wynagrodzenia, a nie w dniu podpisania umowy. Tym samym w momencie powstania przychodu pojawia się obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy.

Każda zaliczka na poczet wynagrodzenia wywołuje takie same skutki podatkowe, dlatego płatnik ma obowiązek opodatkować każdą wypłatę należności wynikającą z umowy o dzieło. Zaliczkę na podatek lub zryczałtowany podatek dochodowy należy natomiast zapłacić do dnia 20. miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zapłata (lub zaliczka).

Podatek od umowy o dzieło gdy obie strony to osoby fizyczne

Jeżeli umowę o dzieło podpisujesz z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obowiązek rozliczenia podatku dochodowego masz Ty – wykonawca dzieła, natomiast zamawiający dzieło wypłaca Ci wynagrodzenie o wartości brutto.

Od tej umowy nie odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy, ale tego rodzaju przychód trzeba wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Określa się go jako przychód z innych źródeł albo przychód z praw majątkowych (jeżeli wykonanie dzieła łączy się z przeniesieniem autorskich praw majątkowych).

Podatek od umowy o dzieło przy współpracy firmy i osoby fizycznej

Jeżeli dzieło zamawia u Ciebie przedsiębiorca, a wykonujesz je Ty, czyli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to zamawiający ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli kwota na którą opiewa umowa o dzieło jest wyższa niż 200 złotych, zamawiający pobiera i wpłaca na konto urzędu skarbowego podatek w wysokości 17 procent dochodu.

UWAGA: Płatnik podatku nie musi zgłaszać faktu zawarcia umowy o dzieło do urzędu skarbowego. Jego obowiązkiem jest natomiast odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy. Dodatkowo do końca stycznia kolejnego roku należy do urzędu skarbowego przesłać PIT-4R, czyli informację o pobranych zaliczkach na podatek. Przedsiębiorca wystawia wykonawcy dzieła PIT-11 do końca lutego kolejnego roku po roku, w którym wykonano dzieło lub dzieła.

Korzystasz z umowy o dzieło? Pamiętaj o PIT-11

Informację PIT-11 możesz dostać z wielu różnych źródeł. Oprócz umowy o dzieło dotyczy ona także np. zlecenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jeśli otrzymasz PIT-11 na początku sprawdź, czy podane w nim kwoty są prawidłowe. Jeśli wszystko jest dobrze, musisz je przenieść do rocznej deklaracji PIT. Pominięcie w rozliczeniu PIT-11 może skutkować koniecznością korekty deklaracji, a w skrajnych przypadkach w grę wchodzi nawet kara pieniężna.

Jakie terminy obowiązują podatników w zakresie przepisów związanych z PIT-11? Płatnicy muszą przesłać PIT-11 do urzędu skarbowego już do 01.02.2021 roku. Więcej czasu jest na przekazanie deklaracji PIT-11 pracownikom – ten termin upływa 01.03.2021 roku (ostatni dzień na osobiste przekazanie lub nadanie listu poleconego). To, kiedy Ty otrzymasz PIT-11, zależy więc od Twojego kontrahenta, ale najpóźniej – w przypadku przesłania listem poleconym – powinno to być na początku marca 2021.

Jeżeli PIT-11 z jakichś przyczyn do Ciebie nie dotrze, pamiętaj że i tak trafił do urzędu skarbowego. W takiej sytuacji musisz możliwie najdokładniej (na podstawie zawartych umów) obliczyć wysokość swojego wynagrodzenia, zaliczki na podatek (które pracodawca powinien był wpłacić), a także kwoty składek ZUS i zdrowotnych. Ustal też przysługujące Ci koszty uzyskania przychodów i te dane wpisz w rubryce PIT-11.

Przekazując do urzędu skarbowego deklarację podatkową dołącz pismo wyjaśniające, w którym opiszesz zaistniałą sytuację. Pomoże Ci w przypadku nieprawidłowo wykonanych wyliczeń.

Pamiętaj też, że składając deklarację PIT możesz przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Wystarczy podać jej numer KRS w odpowiednim polu. Możesz też wskazać konkretny cel lub podopiecznego. To nic nie kosztuje, a daje ogromne wsparcie.

Jeśli chcesz wesprzeć dzieci z kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei w walce z rakiem, wpisz do PIT nasz numer KRS 00000 86210. Dziękujemy!

Pomagam i wpłacam