Pomagam i wpłacam

Rozliczenie PIT. Sprawdź, kiedy warto rozliczyć się ze współmałżonkiem

4 lutego 2021

Wspólne rozliczenie podatku z żoną lub mężem najczęściej opłaca się w sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków zarabia znacznie więcej niż drugi. Przy odpowiednim poziomie dochodów wspólne rozliczenie pozwala osobie lepiej zarabiającej uniknąć wyższego progu podatkowego. Aby jednak skorzystać z tej możliwości, małżonkowie muszą spełnić kilka warunków.

Fot. Aymanejed z Pixabay

Stosując wspólne rozliczenie, podatek wylicza się ustalając najpierw sumę dochodów małżonków, a następnie dzieląc ją na dwa. Powoduje to równomierne opodatkowanie obojga.
Dlatego, jeśli małżonkowie zarabiają podobnie, wspólne rozliczenie może niewiele zmienić. Ale jeśli są między nimi znaczące różnice, osoba z wyższym dochodem może zyskać. Warto podkreślić, że rozliczenie łączne jest dopuszczalne także, gdy jeden z małżonków nie osiągnął w roku podatkowym przychodów.

Wspólne rozliczenie PIT. Takie są warunki

Aby jednak małżeństwo mogło wspólnie rozliczyć podatek, przede wszystkim musi udowodnić, że przez cały rok podatkowy (którego dotyczy zeznanie) miało wspólnotę majątkową. Z opcji tej nie mogą skorzystać więc pary, które zdecydowały się na rozdzielność majątkową nawet, jeśli np. odpowiednią procedurę zrealizowały dopiero w grudniu danego roku podatkowego.

Dodatkowo żadna ze stron nie może prowadzić działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym, ani nie może stosować zryczałtowanego podatku dochodowego. Ważne jest także, aby małżeństwo trwało przez cały rok podatkowy.

Uwaga: nowożeńcy mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia dopiero po pierwszej rocznicy ślubu, ponieważ – według interpretacji Ministerstwa Finansów – tzw. skutki podatkowe zawarcia małżeństwa w praktyce wystąpią dopiero w drugim roku jego trwania. Oznacza to, że wspólnego zeznania podatkowego PIT za 2020 rok nie będą mogły złożyć pary, które brały ślub w roku 2020, nawet jeśli miało to miejsce 1 stycznia. Małżonkowie wspólnie będą mogli się rozliczyć dopiero za 2021 rok.

Kiedy rozliczenie PIT z małżonkiem jest opłacalne?

Wspólne opodatkowanie jest korzystne, gdy jeden z małżonków zarabia na tyle dużo, że jego przychody spowodowałyby wejście w drugi próg podatkowy.

Pierwszy przypadek, w którym warto zastosować wspólne rozliczenie, to sytuacja, w której jedno z małżonków nie zarabia w ogóle i – tym samym – nie może korzystać z kwoty zmniejszającej podatek. Przy rozliczeniu wspólnym kwota zmniejszająca (a może to być nawet 1360 zł rocznie) obniży wspólne zarobki, bo zostanie odjęta od połowy zarobków osoby zarabiającej (dlatego, że dochód będzie podzielony na dwa).

Drugi przypadek to sytuacja, w której jedno z małżonków zarabia niewiele, a drugie ma dochód roczny przekraczający pierwszy próg skali podatkowej – czyli 85.528 zł (czytaj więcej o aktualnych progach podatkowych LINK). W takiej sytuacji, dzięki uśrednieniu dochodu, zarobki obojga małżonków zostaną opodatkowane według stawki 17% (osoba, która zarabia więcej unika więc drugiego progu podatkowego w wysokości 32%). W każdym przypadku szacując opłacalność wspólnego rozliczenia, żona i mąż powinni brać pod uwagę wszystkie należne im ulgi, odliczenia oraz aktualną kwotę wolną od podatku.

PRZYKŁAD: 

Anna i Jan chcą rozliczyć się wspólnie. Dochód Jana to 50 000 zł, a Anny – 100 000 zł. Gdyby rozliczyli się osobo, Jan zapłaciłby 7 975 zł podatku (przy stawce 17% i z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek), a Anna – 18 829 zł. Łącznie byłoby to więc 26 804 zł.

Jeśli wybiorą wariant wspólny, wyliczenie podatku zaczynają od uśrednienia dochodu. W tym przypadku będzie to 75 000 (50 000 + 100 000 = 150 000; 150 000/2 = 75 000). Podatek od 75 000 zł wynosi 12 224,8 (75 000 x 17% – 525,12 zł czyli kwota zmniejszająca podatek). Ponieważ każde z nich zapłaci po 12 224,8 zł oznacza to, że w sumie (po zaokrągleniu) zapłacą 24 450 zł. A zatem wybór wspólnego opodatkowania pozwoli Annie i Janowi zaoszczędzić 2 354 zł.

Zależność ta ma jednak ograniczone zastosowanie i gdy dochody jednego z małżonków przekroczą 1 mln zł, to niewielkie (lub nawet zerowe) dochody drugiej osoby nie wpłyną na to, by ta bogatsza nie płaciła tzw. podatku solidarnościowego, w wysokości 4% podstawy opodatkowania.

 

Kiedy wspólne rozliczenie PIT nic nie zamieni, a nawet może być niekorzystne

Gdy mąż i żona rozliczają się wg tej samej stawki podatku oraz posiadają roczny dochód wyższy niż 13 000 zł, będą mogli skorzystać z takiej samej kwoty zmniejszającej podatek. W takim przypadku wspólne rozliczenie nic nie zmieni.

Wspólne rozliczenie będzie natomiast niekorzystne, gdy:

  • łączny dochód małżonków wyniesie od 26 000 zł do 85 528 zł,
  • osoba zarabiająca mniej będzie miała dochód nie niższy niż 8 000 zł.

Kalkulując w tym przypadku opłacalność, trzeba zwrócić uwagę na kwotę zmniejszającą podatek. Przy wspólnym rozliczeniu połowa dochodów każdego z małżonków mieści się w przedziale, w którym stawka ta wynosi 525,12 zł. Natomiast gdyby rozliczali się osobno, współmałżonek zarabiający mniej korzystałby z większej kwoty obniżającej podatek (w zależności od dochodu może to być nawet 1360 zł).

Jak prawidłowo rozliczyć PIT wspólnie z małżonkiem?

Jeśli chcesz rozliczyć się wspólnie z żoną/mężem wystarczy, że deklarację z wnioskiem o łączne rozliczenie podatkowe jedno z was złoży w imieniu obojga. Nie trzeba więc dostarczać dodatkowo pisma z pełnomocnictwem do łącznego rozliczenia się z podatków, czy też do składania rozliczenia za drugą osobę. Wspólne rozliczenie PIT 2020 z małżonkiem można wysłać w formie elektronicznej.
UWAGA: W przypadku konkubinatu, nawet udokumentowane prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, nie daje partnerom możliwości skorzystania ze wspólnego rozliczenia PIT 2020.

 

Pamiętaj też, że składając deklarację PIT możesz przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Wystarczy podać jej numer KRS w odpowiednim polu. Możesz też wskazać konkretny cel lub podopiecznego. To nic nie kosztuje, a daje ogromne wsparcie.

Jeśli chcesz wesprzeć dzieci z kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei w walce z rakiem, wpisz do PIT nasz numer KRS 00000 86210. Dziękujemy!

Pomagam i wpłacam