Pomagam i wpłacam

Ulga na internet. O czym pamiętać przy rozliczeniu podatku?

2 lutego 2021

Korzystanie z ulgi internetowej, w porównaniu z pierwotnymi założeniami, zostało w ostatnich latach mocno ograniczone. W rozliczeniu podatkowym za rok 2020 prawo to nadal przysługuje, ale nie wszyscy podatnicy mogą z niego skorzystać. Przeczytaj tekst i sprawdź, czy należy Ci się ulga na Internet.

Fot. 377053 z Pixabay

Odliczenie dotyczy tylko podatników wykorzystujących dostęp do sieci prywatnie. Ponadto z ulgi internetowej korzystać można tylko przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Jeśli więc chcesz wykorzystać tę możliwość, ulgę możesz wykazać tylko w dwóch kolejno składanych po sobie rocznych deklaracjach rozliczeniowych. Po raz pierwszy z ulgi skorzystać możesz w dowolnym momencie, ale pamiętaj, że prawo do niej zachowasz jeszcze tylko na kolejny rok.

PRZYKŁAD: Jeżeli po raz pierwszy skorzystasz z odliczenia w zeznaniu za rok 2018 (składanym z początkiem 2019 r.), z odliczenia ostatni raz skorzystać możesz w zeznaniu za rok 2019 (składanym na początku 2020 r.). W latach kolejnych ulga nie będzie Ci już przysługiwała. Nie możesz też wykorzystać jej w latach 2018 i 2020, bo nie następują one po sobie.

Informacje dotyczące ulgi wykazane będą w twoim podstawowym formularzu rozliczenia rocznego (PIT-36, PIT-37, PIT-28) oraz w załączniku PIT-O (jest to załącznik do podstawowego rozliczenia podatkowego, dzięki któremu możesz skorzystać z wybranych ulg). Najpierw wypełnia się załącznik, a potem kwotę łączną odliczeń od dochodu z załącznika PIT-O przepisać należy do zeznania rocznego.

Co obejmuje ulga na Internet?

Podstawą do zastosowania odliczenia jest korzystanie z Internetu w różnego rodzaju sytuacjach. Prawo do ulgi ma nie tylko korzystający z sieci w miejscu zamieszania, ale również podatnik:

  • posiadający Internet w telefonie komórkowym,
  • korzystający z sieci wireless,
  • korzystający z sieci w kafejce internetowej,
  • używający przenośnego modemu.

Tak szeroki zakres możliwości związany jest z tym, że nie ma konieczności udowadniania zameldowania w miejscu korzystania z sieci oraz nie ma obowiązku, by z sieci korzystać tylko w miejscu zamieszkania. Aby skorzystać z odliczeń, opłaty za Internet warto jednak w odpowiedni sposób udokumentować (np. zbierając faktury za dostęp do sieci, które są najwygodniejszym i najpewniejszym dokumentem w rozliczeniach z fiskusem).

ZAPAMIĘTAJ: Z ulgi internetowej korzystać mogą tylko osoby, które mają dokument potwierdzający faktyczne poniesienie wydatku (a nie tylko potwierdzający zamówienie usługi lub korzystanie z niej). Dodatkowo tego rodzaju dokumenty powinny zawierać dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, określające rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę zapłaty.
Tylko dokument, który wskazuje zapłatę za usługę, będzie uprawniał do ulgi. Oznacza to, że nie będziesz mógł odliczyć dokumentów, jeżeli nie wskażą one kwot zapłaconych.

Ulga na Internet – jakie sumy można odliczyć?

Odliczyć można całą kwotę wskazaną na dokumencie do zapłaty, a zatem kwotę brutto (łącznie z podatkiem VAT). Ale podatnik w rocznym rozliczeniu podatkowym skorzystać może z odliczenia na Internet jedynie wysokości do 760 zł (o tyle można pomniejszyć swój dochód).

Jeżeli Twoje roczne wydatki będą mniejsze, deklaruj wyłącznie kwotę rzeczywiście wydaną (faktyczne poniesienie wydatków jest niezbędne do nabycia prawa do ulgi). Jeśli natomiast Twoje wydatki były wyższe – zadeklaruj kwotę 760 zł.

Aby poprawnie rozliczyć podatek i skorzystać z ulgi, imię i nazwisko na dokumencie zapłaty za Internet musi się zgadzać z danymi osoby, która ma zamiar dokonywać odliczenia. Nie można odliczać wydatku na Internet z faktury na osobę trzecią. Dlatego w przypadku małżonków najbezpieczniejsze jest posiadanie faktur lub innych dokumentów (spełniających wyżej opisane wymogi) wystawionych na imię i nazwisko obojga z nich. W przeciwnym razie z ulgi skorzysta tylko jeden podatnik.

UWAGA: Wykorzystywany przez Ciebie w rozliczeniu dowód zapłaty nie musi wskazywać, za jaki okres jest to płatność. Ważne jest jednak, by była na nim data płatności (czyli data, kiedy faktycznie płacisz za Internet).

Stosowanie ulgi dotyczy opłat poniesionych w danym roku podatkowym, a nie dotyczy usługi wyświadczonej w danym roku. Oznacza to, że jeśli w styczniu 2021 r. zapłacisz za Internet fakturę z listopada czy grudnia 2020 r., sumy tej nie rozliczysz w zeznaniu za 2020 r., bo koszt będzie poniesiony w 2021 r.

Jak rozliczyć ulgę za Internet, jeśli masz go w szerszym pakiecie usług?

Pamiętaj, że przy odliczeniu ulgi internetowej zasadnicze znaczenie mają dokumenty potwierdzające koszty, które poniosłeś. Nie będziesz mógł odliczyć żadnych kosztów korzystając z dokumentów (w tym z faktur), jeżeli nie wskażą one konkretnych kwot, ponieważ – jak już wiesz – odliczeniu w zeznaniu składanym w 2021 r. podlegają wyłącznie sumy faktycznie zapłacone w 2020 r.

Sytuacje nieco komplikuje się, gdy korzystasz z szerszego pakietu, w którym Internet to tylko jedna z usług dostarczanych Ci przez operatora (w połączeniu np. z telewizją cyfrową, abonamentem telefonicznym itd.). Aby w takiej sytuacji móc skorzystać z ulgi musisz zadbać o to, by umowa z dostawcą dokładnie wyszczególniała, jaka płatność dotyczy Internetu, a jaka dodatkowej usługi.

Przy braku takiego zapisu nie możesz samodzielnie ustalić wysokości opłaty (np. dzieląc należność na pół i próbując udowodnić, że z obu usług korzystasz po połowie). Tu przepisy są jasne i precyzyjne: brak wyszczególnienia w umowie lub w dokumencie uzyskanym od dostawcy usługi powoduje, że ulga nie będzie Ci przysługiwała.
 
Pamiętaj też, że składając deklarację PIT możesz przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Wystarczy podać jej numer KRS w odpowiednim polu. Możesz też wskazać konkretny cel lub podopiecznego. To nic nie kosztuje, a daje ogromne wsparcie.

Jeśli chcesz wesprzeć dzieci z kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei w walce z rakiem, wpisz do PIT nasz numer KRS 00000 86210. Dziękujemy!

Pomagam i wpłacam