Pomagam i wpłacam

Miejsce zamieszkania a przekazanie 1% w rozliczeniu PIT

19 grudnia 2015

Każda osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała dochód, musi rozliczyć PIT i złożyć roczne zeznanie podatkowe do odpowiedniego urzędu skarbowego. Każdy, kto zrobi to w terminie, może przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jakie znaczenie może mieć w tym przypadku nasze miejsce zamieszkania?

Deklaracje PIT podatnik musi złożyć we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. Oznacza to, że na podatniku ciąży obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT w urzędzie właściwym ze względu na:

  1. miejsce zamieszkania podatnika lub
  2. miejsce siedziby (w przypadku przedsiębiorcy i podmiotów innych niż osoby fizyczne)
  3. miejsce pobytu podatnika – jeżeli nie posiada on miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Jeżeli firma, w której pracujemy znajduje się w innym miejscu niż nasze miejsce zamieszkania, wówczas rozliczamy się w urzędzie skarbowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania.

PIT składamy w miejscu zamieszkania

Często zdarza się tak, że mieszkamy w innej miejscowości, niż jesteśmy zameldowani. W takim przypadku deklarację roczną PIT powinniśmy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Dla rozliczeń podatkowych ważne jest bowiem miejsce zamieszkania, czyli to, gdzie podatnik faktycznie przebywa.

Jeżeli nie posiadamy meldunku w miejscowości, gdzie mieszkamy, deklarację PIT możemy złożyć w tej miejscowości bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Wystarczy, że deklarację PIT wyślemy do urzędu skarbowego w mieście, w którym przebywamy oraz w odpowiedniej rubryce deklaracji wpiszemy swój aktualny adres.

Wysyłanie deklaracji rocznych PIT według miejsca zameldowania, jeżeli nie przebywamy tam na stałe jest w świetle przepisów podatkowych błędne. Urzędy skarbowe rzadko jednak kwestionują to, że podatnik przesłał swoją deklarację do urzędu w miejscowości, gdzie jest zameldowany, a faktycznie przebywa gdzie indziej. W ostateczności same mogą przesłać naszą deklarację PIT to właściwego urzędu.

Gdzie złożyć PIT po przeprowadzce?

Zdarza się, że w trakcie trwania roku podatkowego zmieniamy swoje miejsce zamieszkania. Do którego urzędu skarbowego powinniśmy wówczas przesłać PIT? Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług powiadamiają o tym fakcie urząd skarbowy i wpisują aktualny adres miejsca zamieszkania w składanej deklaracji PIT lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Dla takiego podatnika właściwym urzędem skarbowym jest ten według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu danego roku podatkowego.

Oznacza to, że jeżeli dana osoba kilkakrotnie przeprowadzała się w ciągu roku, to deklarację roczną PIT powinna złożyć do urzędu skarbowego według miejsca, gdzie mieszka na dzień 31 grudnia danego roku. Jeżeli z kolei podatnik wyprowadził się poza granice Polski, wówczas deklarację podatkową składa do urzędu według ostatniego miejsca zamieszkania w kraju.

PIT przez Internet

Podatnik składający deklarację roczną nie musi w tym celu osobiście stawiać się w urzędzie podatkowym. PIT może wysłać do właściwego urzędu skarbowego przez Internet. Wypełniając deklarację roczną PIT w wersji elektronicznej, podając aktualne miejsce zamieszkania wskazujemy na swoją właściwość miejscową, a tym samym ustalamy, w którym miejscu dokonywane będzie nasze elektroniczne zeznanie podatkowe.

Aby wysłać deklarację roczną PIT przez Internet, nie musimy wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów. Musimy jedynie wypełnić odpowiednią i aktualną deklarację podatkową, wpisać odpowiednie dane, a przy wysyłaniu podać wysokość przychodów za rok podatkowy sprzed dwóch lat (w celu weryfikacji naszej osoby). Jeżeli prawidłowo złożyliśmy PIT przez Internet, w odpowiedzi dostaniemy UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Dokument ten jest dowodem złożenia przez nas deklaracji podatkowej.

PIT a przekazanie 1%

Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy i w którym urzędzie skarbowym składamy deklarację PIT, możemy przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku społecznego. W tym celu wpisujemy w odpowiednie rubryki numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1% naszego podatku. Jeżeli chcemy wskazać konkretnie, na co dana organizacja ma przeznaczyć nasze pieniądze, wówczas dopisujemy to w celu szczegółowym.

1% możemy przekazać zarówno dla organizacji lokalnej, która działa w naszej miejscowości, jak i innej, poza granicami naszego województwa czy powiatu. To od nas zależy, komu będziemy chcieli przekazać nasz 1%. Warunek jest tylko jeden: organizacja pożytku publicznego musi się znajdować na liście prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Tylko w taki sposób możemy być pewni, że nasz 1% trafi do organizacji, która działa zgodnie z prawem.

W deklaracji PIT, w miejscu poświęconym 1% nie możemy przekazać większej kwoty naszego podatku, niż omawiany 1%. Możemy przekazać całą sumę wynikającą z 1% naszego podatku, lub tylko jej część. Kwota ta nie może być jednak wyższa.

Nie ważne, ile zarabiasz i jakie osiągasz dochody. Dla organizacji pożytku publicznego ważna jest każda złotówka, którą otrzymują do darczyńców. Dzięki twojemu 1% mogą zdziałać wiele dobrego i realizować swoje cele statutowe. Organizacji Pożytku Publicznego jest w Polsce bardzo wiele – tych znanych z billboardów i telewizji oraz tych małych, lokalnych, które działają w naszym sąsiedztwie. Wybór jest naprawdę spory, na pewno znajdziemy więc wśród nich tę organizację, którą będziemy chcieli wesprzeć.

Pomagam i wpłacam