Pomagam i wpłacam

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową należy do CCI

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową została przyjęta do Childhood Cancer International (CCI) jako członek współpracujący.

Wchodząc do grona CCI, staliśmy się częścią globalnej sieci 167 organizacji z 90 krajów, które są mocno zaangażowane w zapewnienie dzieciom i młodzieży z chorobą nowotworową najlepszej opieki i leczenia, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Większość z organizacji zrzeszonych w CCI to grupy kierowane przez rodziców, natomiast pozostałe to fundacje wspierające dzieci chore na nowotwory oraz stowarzyszenia osób, które przeżyły tę chorobę.

Wśród kluczowych inicjatyw CCI są:

 1. Budowanie świadomości związanej z wczesnymi objawami choroby oraz diagnostyką nowotworów wieku dziecięcego.
  We współpracy z SIOP (International Society of Paediatric Oncologists) i UICC (Union for International Cancer Control), CCI rozpoczęło kampanię na rzecz wczesnych sygnałów ostrzegawczych. Opracowane zostały materiały informacyjne dla pracowników opieki zdrowotnej, lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów oraz wolontariuszy pracujących z dziećmi.
 2. Kierowanie inicjatywami na rzecz zmiany polityki zdrowotnej w zakresie nowotworów dziecięcych.
 3. Budowanie świadomości i wsparcia poprzez wydarzenia sygnowane przez CCI:
  – Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami Wieku Dziecięcego (15 lutego),
  – Tydzień Ozdrowieńców (czerwiec),
  – Międzynarodowy Miesiąc Świadomości Nowotworów Wieku Dziecięcego (wrzesień).
 4. Dbałość o partnerstwo i współpracę z różnymi ważnymi międzynarodowymi organizacjami
  takimi jak np. Rotary International. Posiadamy pakiet informacyjny (wraz z prezentacjami PowerPoint), który został opracowany przez Edith Grynszpancholc z Argentyny.
 5. Tworzenie i wzmacnianie grup rodziców.
  Mamy przewodnik “Twoja grupa nie jest sama”, który może pomóc w procesie tworzenia i wzmacniania grup rodziców. Można go pobrać tutaj: https://www.childhoodcancerinternational.org/your-group-is-not-alone/-group-is-not-alone/.
 6. Grupy ozdrowieńców.
  Informacje dla Survivors/CCISN, proszę odwiedzić link http://www.childhoodcancerinternational.org/cci-survivors-network/-survivors-network/
  Istnieje również podręcznik Establishing a Survivors Group and Keep it Going.
 7. Ustanowienie programu opieki paliatywnej i leczenia bólu u dzieci.
  We współpracy z regionalnymi biurami WHO w Azji, Afryce i obu Amerykach mamy dostępne materiały prezentacyjne.
 8.  Tworzenie struktur i mechanizmów wsparcia dla dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową oraz ich rodzin
  Na przykład wsparcie lub tworzenie hospicjum.

Pomaganie jest tak proste!

Masz realny wpływ na życie naszych podopiecznych!
Przylądek Nadziei wpłaty

50zł

Wpłacam

100zł

Wpłacam

Wpłata od serca

Wpłacam

Dzięki Tobie możemy działać!