Pomagam i wpłacam

Jak zorganizować zbiórkę

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” co roku uzyskuje zgodę na prowadzenie zbiórki publicznej wydawaną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Każdy rodzic albo opiekun prawny może prowadzić zbiórkę na rzecz swojego dziecka do puszek Fundacji.

To doskonały sposób, by włączyć znajomych, rodzinę oraz przede wszystkim lokalną społeczność w zbieranie funduszy na leczenie naszych podopiecznych, na przykład podczas biegów charytatywnych, festynów lub innych imprez okolicznościowych.

Jak zorganizować zbiórkę?

Żeby było to możliwe, należy podpisać porozumienie określające zasady zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Wraz z tym dokumentem rodzice powinni również złożyć do Fundacji poprawnie wypełniony wniosek, w którym muszą podać cel organizowanej przez nich zbiórki. Do wniosku należy załączyć pisemną zgodę właściciela lub użytkownika obiektu, w którym będzie prowadzona zbiórka.

  • Poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać lub złożyć w siedzibie Fundacji: ul. Ślężna 114s/1, 53 -111 Wrocław lub wysłać na adres e-mail: fundacja@naratunek.org.
  • Na podstawie tych dokumentów Fundacja wydaje rodzicom puszki kwestarskie lub skarbony stacjonarne, do których jest prowadzona zbiórka.
  • Przekazanie puszek i skarbon jest potwierdzone podpisaniem protokołu.
  • W przypadku puszek, każda osoba kwestująca musi mieć wydany identyfikator, który przygotowuje Fundacja. W tym celu należy do Fundacji przesłać listę osób kwestujących, kserokopie ich dowodów osobistych lub legitymacji szkolnych oraz zdjęcia portretowe (na adres e-mail: fundacja@naratunek.org).
  • Po zakończeniu zbiórki publicznej rodzice zobowiązani są zwrócić do siedziby Fundacji (ul. Ślężna 114s/1, Wrocław) otrzymane puszki kwestarskie i skarbony stacjonarne.
  • Otwarcie puszek i skarbon i przeliczanie zebranych datków odbywa się w biurze Fundacji w obecności co najmniej dwóch osób upoważnionych przez Fundację. Wobec tego kilka dni przed przyjazdem do Fundacji należy zgłosić chęć złożenia puszek.
  • W przeliczeniu zgromadzonych środków uczestniczą rodzice lub opiekunowie prawni.

Po przeliczeniu zebranych datków, środki zostaną wpłacone przez Fundację na konto imienne dziecka, na wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony na zbiórki publiczne.

Zobacz, jak zapisać dziecko do Fundacji

Pomaganie jest tak proste!

Masz realny wpływ na życie naszych podopiecznych!
Przylądek Nadziei wpłaty

50zł

Wpłacam

100zł

Wpłacam

Wpłata od serca

Wpłacam

Dzięki Tobie możemy działać!