Pomagam i wpłacam

PIT 2022 – ulgi dla dobrych i przewidujących

3 lutego 2023

Niższy podatek można zapłacić pomagając innym, a także sobie w przyszłości. O przekazywaniu 1%, a od tego roku 1,5%, słyszał już niemal każdy i prawie 16 mln podatników zrobiło to w minionym roku przekazując średnio po 70 zł organizacjom pożytku publicznego. Można jednak dać znacznie więcej i dzięki temu oddać nieco mniej fiskusowi.

Odliczać można darowizny na OPP do wysokości 6 proc. dochodu. Wpłacić można mniej lub więcej. W pierwszym przypadku odliczamy faktycznie podarowaną kwotę, a w drugim odliczamy 6 proc. dochodu niezależnie od tego, o ile więcej wpłaciliśmy. W jednym i drugim przypadku zachowujemy dowód wpłaty.

Darowizny na rzecz związków wyznaniowych

Lepiej traktowane są związki wyznaniowe. Na realizowane przez nie cele charytatywno-opiekuńcze można odliczyć całą kwotę darowizny niezależnie od tego, jaki odsetek dochodów stanowi.

Krwiodawstwo

Pomagać można na różne sposoby. Pieniądze są potrzebne, aby leczyć, jednak często niezbędna do tego jest również krew, której nie da się wyprodukować za żadne bogactwa tego świata. Dlatego hojnymi darczyńcami są krwiodawcy, którzy mogą odliczyć od dochodu swoją „darowiznę”. Przelicznik wygląda w ten sposób, że litr krwi to 130 zł, a litr osocza – 350 zł.
Odliczenie od dochodu ma tu też swoje granice – nie może przekroczyć 6 proc. dochodu, a w przypadku osocza kwoty 8 750 zł (to wg przelicznika maksymalna ilość osocza, która można oddać w ciągu roku).

Pomyśl o emeryturze

Pomagać można – a nawet powinno się – samemu sobie. Aby nasza emerytalna przyszłość nie rysowała się w zbyt ponurych barwach, powinniśmy samodzielnie oszczędzać na jesień życia. Można zapewnić sobie lepszą przyszłość, ale podatkowo zyskać teraz. Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego odpisujemy od dochodu. Za 2022 rok maksymalnie można odliczyć 7 106,40 zł.
Jest to zachęta do oszczędzania. Dziś pomniejszamy dochód podlegający opodatkowaniu, aby w przyszłości powiększyć swoją emeryturę.

Pomaganie się opłaca

Pomagać można niezależnie od swojego statusu majątkowego. Wystarczy jakikolwiek dochód podlegający opodatkowaniu, aby móc przekazać 1,5% na OPP. Wystarczy dość przyzwoity stan zdrowia, aby zostać honorowym krwiodawcą. Oczywistym jest, że już nie każdego stać na to, aby dodatkowo wspierać OPP darowiznami czy oszczędzać na emeryturę. Jednak tych, którzy mogą coś dać lub odłożyć dla siebie, system podatkowy nagradza.

 

Pomóż dzieciom chorym na raka!

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

Przekaż 1,5% podatku – KRS 0000086210

Przejdź do Twój e-PIT