Pomagam i wpłacam

Progi podatkowe 2020/2021. Sprawdź, jaki zapłacisz podatek

22 stycznia 2021

Progi podatkowe to stawki podatku zależne bezpośrednio od wysokości dochodu uzyskanego w minionym roku. W zależności od tego, ile zarobiliśmy w 2020 r., rozliczając podatek w 2021 zapłacimy: 17% lub 32% (to tzw. pierwszy i drugi próg podatkowy). Sprawdź, jakie są limity dla poszczególnych stawek oraz jak obliczyć wysokość podatku.

Fot. Edar z Pixabay

Na początek krótkie wyjaśnienie. Pamiętaj, że zaliczki z tytułu podatku dochodowego odprowadzamy do fiskusa co miesiąc. Jeśli jesteś zatrudniony na etacie, robi to za ciebie pracodawca, ale jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, musisz pilnować tego sam w cyklu miesięcznym albo kwartalnym (podstawą naliczenia zaliczek jest dochód, czyli nadwyżka przychodu nad kosztami ich uzyskania). Prawo do kwartalnego rozliczania się z podatku dochodowego mają tzw. mali podatnicy (obowiązuje tu kryterium przychodu) oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą.

Zaliczki na podatek dochodowy musisz wpłacać bezgotówkowo na indywidualny rachunek podatkowy. Przy rozliczeniu rocznym suma wpłaconych zaliczek porównywana jest z wyliczeniami dotyczącymi tego, ile faktycznie powinieneś zapłacić. Stąd po rozliczeniu PIT może się okazać, że musisz dopłacić (jeśli suma zaliczek okaże się zbyt mała) albo dostaniesz zwrot podatku (jeśli np. skorzystałeś z ulg, odliczeń itd.).

Pierwszy próg podatkowy. Co oznacza 17%?

Granica między pierwszym a drugim progiem podatkowym to 85 528 zł. Jeśli więc twoje dochody z pracy za cały 2020 rok nie przekroczą 85 528 zł brutto, zapłacisz podatek w wysokości 17%.

PAMIĘTAJ: Należny podatek możemy pomniejszać korzystając z różnego rodzaju ulg i odliczeń oraz przysługującej kwoty wolnej od podatku w 2021.

Drugi próg podatkowy – jak obliczyć należny podatek

Jeśli twoje dochody w 2020 r. przekroczyły 85 528 zł brutto, zostaną one opodatkowane stawką 32%. Dotyczy to jednak tylko nadwyżki ponad kwotę graniczną (czyli ponad 85 528 zł).

JAK OBLICZYĆ WYSOKOŚCI ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY?

Jeśli w Twoim przypadku podstawa opodatkowania nie przekracza 85 528 zł pomnóż podstawę opodatkowania przez 17% (stawkę podatku) i odejmij 525,12 zł (kwotę zmniejszającą podatek w 2020 roku).

Jeśli w Twoim przypadku podstawa opodatkowania przekracza 85 528 zł – oblicz nadwyżkę ponad tę granicę, a następnie nadwyżkę przemnóż przez 32% i dodaj do tego wyniku kwotę 14 539,76 zł (czyli 17% z sumy 85 528 zł).

Jeśli uważnie śledzisz swoje rozliczenia z pracodawcą, zauważysz moment, w którym wpadniesz w drugi prób podatkowy, ponieważ od tego miesiąca „na rękę” dostaniesz mniej pieniędzy. Dlaczego? Ponieważ kiedy pracodawca odprowadzał 17% podatku, więcej zostawało dla Ciebie. Tymczasem kiedy zaczyna odprowadzać zaliczkę w wysokości 32%, automatycznie zmniejsza się kwota netto do wypłaty na Twoje konto. Jeśli więc zarabiasz miesięcznie 8 000 zł brutto oznacza to, że w listopadzie suma twoich zarobków przekroczy pierwszy próg podatkowy (ponieważ zarobisz od początku roku w sumie 88 tys. zł). Zatem za listopad i grudzień pracodawca potrąci z twojej pensji zaliczkę na podatek wysokości 8 000 x 32% ,podczas gdy do października było to 8 000 x 17%.

Co to jest tzw. trzeci próg podatkowy

Podatek solidarnościowy, czyli tzw. trzeci próg podatkowy to stawka obowiązująca najbogatszych. W tym przypadku granica to równy 1 000 000 zł. Osoby uzyskujące łącznie dochody (zsumowane z PIT-37, 36, 28, 38, 39) ponad 1 000 000 – są obowiązane do zapłaty podatku w wysokości 4% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł.

Osoby fizyczne zobowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej składają deklarację DSF-1 o wysokości należnej sumy w terminie do 30 kwietnia.
Jak obniżyć podatek i uniknąć drugiego progu?

W każdym przypadku obliczony podatek za cały rok pomniejsza się jeszcze o odpowiednią sumę (jest to tzw. kwota zmniejszająca podatek). W zależności od dochodów jest to od 525 zł 12 gr do 1 360 zł. Najprostszym sposobem na obniżenie należnego podatku są ulgi, w tym np.

  • ulga na dziecko,
  • ulga rehabilitacyjna,
  • ulga termomodernizacyjna,
  • ulga dla młodych,
  • ulga B+R, czyli ulga badawczo-rozwojowa.

Ulgi działają w ten sposób, że pieniądze wydane na wskazany cel (po spełnieniu warunków i w określonych limitach) zmniejszają sumę, od której naliczany będzie podatek.  Innym sposobem na uniknięcie podwyższonej stawki podatkowej jest wspólne rozliczenie z żoną/mężem, ale pod warunkiem, że druga osoba nie przekracza drugiego progu podatkowego. W przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem można zmniejszyć przychód, dzieląc go na dwa (jeśli druga osoba ma dużo niższy lub zerowy przychód) i w ten sposób uniknąć wejścia w drugi próg podatkowy.

Korzyści podatkowe w pewnym zakresie dają też wpłaty na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). Działa to w ten sposób, że:

  • w określonych przypadkach wypłata z rachunku IKE jest wolna od podatku od dochodów kapitałowych,
  • kwoty wpłacone w roku podatkowym na IKZE (do pewnego limitu) można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT,
  • wypłata pieniędzy z PPE jest wolna od podatku od zysków kapitałowych oraz podatku dochodowego.

Pamiętaj też, że składając deklarację PIT możesz przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego. Wystarczy podać jej numer KRS w odpowiednim polu. Możesz też wskazać konkretny cel lub podopiecznego. To nic nie kosztuje, a daje ogromne wsparcie.

Jeśli chcesz wesprzeć dzieci z kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei w walce z rakiem, wpisz do PIT nasz numer KRS 00000 86210. Dziękujemy!

Pomagam i wpłacam