Pomagam i wpłacam

Powrót do szkoły dla dzieci po leczeniu onkologicznym. Ważne informacje

Zalecenia dla pacjentów po leczeniu onkohematologicznym (lub po splenektomii) w aspekcie powrotu do szkół w trakcie pandemii SARS-CoV-2

Pacjent po leczeniu onkohematologicznym

Przy podejmowaniu decyzji odnośnie bezpieczeństwa powrotu do szkoły dziecka po leczeniu onkohematologicznym w dobie COVID-19 należy wziąć pod uwagę przede wszystkim czas od zakończenia chemioterapii/przeszczepienia szpiku, stan immunologiczny dziecka oraz sytuację epidemiologiczną w danym regionie.

W przypadku, gdy stan immunologiczny dziecka jest niezadowalający i/lub czas od zakończenia leczenia wynosi < 3 miesięcy i/lub nadal stosowane są jakiekolwiek leki immunosupresyjne, należy dążyć do zapewnienia dziecku nauczania w trybie indywidualnym – całkowicie zdalnie w trybie online (bez kontaktu z nauczycielem) lub poprzez tradycyjne nauczanie indywidualne (nauczyciel przychodzi do domu dziecka). Proponujemy, żeby ustalić wspólnie z lekarzem prowadzącym w jakim trybie powinno się odbywać nauczanie danego pacjenta.

W przypadku, gdy podjęta zostanie decyzja o tym, że nauczyciele mogą przychodzić do domu dziecka powinni stosować się do następujących zasad:

 1. Nauczyciel, u którego występują jakiekolwiek objawy infekcji (np. katar, kaszel – nawet niewielki, stan podgorączkowy/gorączka, biegunka) nie może przychodzić do domu ucznia.
 2. Po przyjściu do domu ucznia nauczyciel powinien umyć ręce i następnie je zdezynfekować. Nauczyciel powinien nosić środki ochrony osobistej:
  • maska chirurgiczna – inaczej „trójwarstwowa”, jednorazowa (maskę nauczyciel powinien założyć zanim wejdzie do domu ucznia)
  • przyłbica
  • optymalnie również: fartuch flizelinowy i rękawiczki jednorazowe
 3. Podczas lekcji indywidualnej nauczyciel i uczeń powinni przebywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w odległości co najmniej 2 m. Uczeń powinien mieć założoną maskę chirurgiczną (jeśli nauczyciel z jakichś powodów nie nosi przyłbicy – również przyłbicę).

W przypadku, gdy stan immunologiczny pacjenta jest zadowalający, pacjent nie przyjmuje żadnych leków immunosupresyjnych oraz czas od zakończenia leczenia jest wystarczający (w przypadku pacjentów po chemioterapii bez przeszczepu – co najmniej 3 miesiące, w przypadku pacjentów po przeszczepie – decyzja indywidualna) można rozważyć powrót dziecka do szkoły. W takiej sytuacji należy przyjąć następujące zalecenia:

 • uczeń powinien przebywać w masce (optymalnie chirurgicznej, zmienianej co 4 godziny) przez cały czas przebywania w szkole, również podczas nauki w klasie.
 • optymalnie, aby odstępy pomiędzy uczniami w klasie były jak największe (2m). Jeśli nie jest możliwe utrzymanie dystansu u wszystkich uczniów, należy rozważyć posadzenie ucznia w osobnej ławce odległej od innych osób o 2 m. Jeśli ze względów psychologiczno-społecznych jest to wskazane, uczeń może siedzieć w ławce z koleżanką/kolegą, która(y) również będzie nosił maskę – optymalnie jedna osoba na stałe.
 • należy zaproponować rodzicom innych dzieci/nauczycielom, aby inne dzieci, z którymi uczeń po leczeniu onkohematologicznym spotyka się w szkole, również nosiły maski/przyłbice (również podczas lekcji) – będzie to korzystne zarówno dla pacjenta po leczeniu onkohematologicznym, jak i wszystkich uczniów w klasie. Obowiązek noszenia masek powinien dotyczyć w szczególności dzieci w wieku od 12 lat (jest to rekomendowane przez WHO dla wszystkich dzieci w tym wieku)
 • wszystkie osoby dorosłe w szkole, do której uczęszcza pacjent po leczeniu onkohematologicznym (w tym nauczyciele podczas prowadzenia lekcji) powinny nosić maski (ewentualnie przyłbice) przez cały czas przebywania w szkole.
 • należy dbać o skrupulatną higienę rąk – wyposażyć dziecko w płyn/żel do dezynfekcji rąk oraz mydło (dobrze w praktyce sprawdzają się kawałki mydła pokrojone na kawałeczki i opakowane pojedynczo w papierki lub mydło w płynie w małej szczelnej buteleczce); należy wyposażyć dziecko w chusteczki z płynem do dezynfekcji powierzchni, z zaleceniem odkażania blatu biurka przed przystąpieniem do pracy w szkole (chyba, że istnieje pewność, że stoliki uczniów są regularnie prawidłowo odkażane lub dziecko ma jeden stolik na wyłączność)

Pacjent po splenektomii

W przypadku pacjentów po splenektomii należy również przyjąć zalecenia jak powyżej w punkcie II. W przypadku pacjentów, w których stosowana jest antybiotykoterapia profilaktyczna (np. Ospen), którą planowano zakończyć, należy rozważyć przedłużenie antybiotykoterapii przynajmniej na okres jesienno-zimowy.

UWAGA! W razie dużego zagrożenia epidemiologicznego (np. liczne zachorowania w danej miejscowości, zamieszkiwanie w powiecie czerwonym itd.) należy podjąć indywidualną decyzję dotyczącą bezpieczeństwa uczestniczenia dziecka w zajęciach szkolnych i rozważyć nauczanie indywidualne lub zdalne, nawet jeśli pacjent spełnia kryteria umożliwiające powrót do szkoły wymienione w pkt. II.

Wszyscy pacjenci po leczeniu onkohematologicznym lub po splenektomii powinni być zaszczepieni przeciw grypie (rutynowo szczepionka inaktywowana w iniekcji, ewentualnie w przypadku pacjentów do 18 roku życia bez niedoboru odporności szczepionka donosowa). To samo zalecenie dotyczy rodzin pacjentów, optymalnie również nauczycieli i uczniów z otoczenia dziecka.

 

Prof. dr hab. Bernarda Kazanowska

Klinika Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan

Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych

Pomaganie jest tak proste!

Masz realny wpływ na życie naszych Podopiecznych!
Przylądek Nadziei wpłaty

50zł

Wpłacam

100zł

Wpłacam

Wpłata od serca

Wpłacam

Wspieraj systematycznie

Wpłacam

Dzięki Tobie możemy działać!

Przekaż 1,5% podatku