Pomagam i wpłacam

1,5% podatku – lista organizacji

O otrzymanie 1,5% od podatników mogą ubiegać się wyłącznie podmioty z bazy organizacji pożytku publicznego (OPP). Muszą one spełniać szereg rygorystycznych zasad związanych z ich funkcjonowaniem. Dzięki tym restrykcyjnym normom, organizacje z listy fundacji OPP prowadzą zweryfikowaną działalność, a przekazujący im środki ludzie mają pewność, że ich pieniądze trafiają do pewnego źródła.

Status organizacji pożytku publicznego

Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (niezwiązana ze światem polityki), jak również spółka kapitałowa, która m.in.:

  • prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną,
  • nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi ją, aby realizować cele statutowe,
  • przeznacza cały dochód na działalność pożytku publicznego.

Status OPP nadają organizacjom wydziały Krajowego Rejestru Sądowego na wniosek samej organizacji. OPP podlegają kontrolom i mają obowiązek sporządzać sprawozdania ze swojej działalności.

Jakie są korzyści ze statusu OPP?

Organizacje pożytku publicznego cieszą się pewnymi przywilejami wynikającymi z rodzaju działalności, którą się zajmują, np.:

  • prawo do otrzymywania 1,5 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • preferencyjne warunki korzystania z nieruchomości,
  • zwolnienie od różnych podatków (od nieruchomości i dochodowego od osób prawnych) oraz opłat (skarbowych, sądowych i od czynności cywilnoprawnych) w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego,
  • możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Jeśli zastanawiasz się, na kogo przeznaczyć 1,5% podatku, wykaz instytucji pożytku publicznego znajdziesz na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Lista fundacji, na które można przekazać 1% podatku jest rokrocznie aktualizowana, dlatego warto sprawdzić, czy numer KRS organizacji w ciągu roku nie uległ zmianie.

Wykaz OPP za 2021 rok jest długi, więc jeśli nie wiesz, na kogo przeznaczyć 1,5% podatku, a chciałbyś pomóc dzieciom chorym na raka, wpisz w zeznaniu podatkowym numer KRS 00000 86210 i przekaż swój 1,5% Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

Na każdym podatniku ciąży obowiązek co rocznego wykonania zeznania podatkowego. W składanym formularzu podatnik może zaznaczyć czy chce, aby jego 1,5 procent podatku trafił do Skarbu Państwa, czy na konto wybranej organizacji pożytku publicznego. Po wyliczeniu sumy podatku podatnik musi się zdecydować komu 1,5 % najlepiej przekazać.
O odpisie podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego” od 2007 roku odnotowujemy wzrost odsetka podatników korzystających z odpisu 1,5% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Te optymistyczne statystyki potwierdzają dane z ubiegłych lat.

W 2021 roku na oddanie 1,5% podatku OPP zdecydowało się 15,3 mln podatników (z rozliczenia za 2020 r.) W efekcie na konta wszystkich organizacji popłynęło 972,7 mln, czyli o 64 mln zł więcej niż w roku poprzednim.

1,5% pilnie potrzebny

Przebadani w sondażu CBOS na pytanie o to, dlatego zaniechali przekazania 1,5% podatku odpowiadali przede wszystkim, że zapomnieli o tym, lub nie mieli czasu, żeby się tym zainteresować. Tak odpowiedziało aż 27% podatników, którzy samodzielnie rozliczają się z fiskusem, a nie dokonali odpisu. Ciekawe są również powody, które wskazują podatnicy, którzy przekazują organizacjom charytatywnym 1,5% swojego podatku. Badani najczęściej kierowali się chęcią niesienia pomocy konkretnej osobie, którą znają osobiście lub o której słyszeli (44% podatników–darczyńców), a także sympatią dla danej organizacji (42%).

Obecnie mamy do wyboru ponad 9100 różnych organizacji. Przekazując którejś z nich 1,5% podatku możemy pomóc ludziom w potrzebie: chorym i pokrzywdzonym przez los. Możemy też wesprzeć cenne inicjatywy, jak fundowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży czy twórców kultury. Nasze pieniądze możemy przeznaczyć m.in. na pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochronę i promocję zdrowia, działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, rozwój techniki, innowacyjność, na cele nauki, szkolnictwa, kultury, sztuki.

Od 15 lutego 2022 możemy rozliczać się za pomocą usługi Twój e-PIT od Ministerstwa Finansów! Zobacz, jakie to proste i zajmuje tylko CHWILĘ!

Pobierz program do PIT
Wypełnij PIT on-line

Pomaganie jest tak proste!

Masz realny wpływ na życie naszych podopiecznych!
Przylądek Nadziei wpłaty

50zł

Wpłacam

100zł

Wpłacam

Wpłata od serca

Wpłacam

Dzięki Tobie możemy działać!