Struktura

Struktura


W naszym wolontariacie działa kilkadziesiąt osób. Aby wszyscy wolontariusze mieli jak najlepsze warunki do pomagania innym, czuwają nad nimi koordynatorzy:

 

Karolina KIETLA 300x200 Struktura

 

 

 

 

 

 

                  Karolina Kietla

 

Ania 300x198 Struktura

 

 

 

 

 

 

                Ania Szymańska

 

Kontakt: wolontariat@naratunek.org

Żeby każdy mógł jak najpełniej realizować się w naszym wolontariacie, stworzyliśmy kilka zespołów, dzięki którym możemy działać sprawniej i pomagać bardziej:

Zespół administracyjny – opiekuje się wolontariuszami, prowadzi rekrutację i wdraża nowe osoby do pracy na rzecz Fundacji i dzieci chorych na raka. Zespół dba też o dobrą atmosferę wśród wolontariuszy – organizuje wyjścia i wyjazdy integracyjne oraz wspiera koordynatorów.

Zespół ds. promocji wolontariatu – jego głównym zadaniem jest promowanie działań wolontariatu Fundacji. Zespół opiekuje się naszymi kontami na portalach społecznościowych, kontaktuje się ze szkołami, uczelniami oraz organizacjami studenckimi.

Zespół graficzno-fotograficzny – tworzy plakaty i grafiki, które mówią o tym, co robimy i zachęcają do pomagania i pracy na rzecz Fundacji. Zespół przygotowuje też materiały dla samych wolontariuszy, dla małych pacjentów oraz ich rodziców. I oczywiście fotografuje naszą pracę w Przylądku Nadziei i akcje charytatywne na rzecz Fundacji.

Zespół ds. charytatywnych – koordynuje działania wolontariuszy podczas wydarzeń charytatywnych Fundacji. Zespół planuje pracę na akcjach w taki sposób, żeby wspólna praca była dla nich szansą nie tylko na pomaganie Fundacji, ale i okazją do zabawy i rozwoju.

 

Sesja 175 Struktura